ஹார்லி பெண்டன் 521996 இரட்டை முகவர் விளைவு பெடல் பயனர் வழிகாட்டி

இந்த விரைவான தொடக்க வழிகாட்டி மூலம் Harley Benton 521996 Double Agent Effect Pedal ஐ எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இயக்குவது என்பதை அறியவும். எல்இடி கால் சுவிட்சுகள் மற்றும் எஃபெக்ட் மாட்யூல்கள் ஏ மற்றும் பி ஆகியவற்றை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும். எலக்ட்ரிக் கிட்டார் ஆர்வலர்களுக்கு ஏற்றது.