SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control Installation Guide

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control OverVIEW முக்கியமானது, எதிர்காலக் குறிப்புகளைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளுங்கள்: கவனமாகப் படியுங்கள் எச்சரிக்கை: பல்புகளைத் தொங்கவிடுவதற்கு முன், அவை எந்த வெப்பமான மேற்பரப்பிலும் அல்லது அவை சேதமடையக்கூடிய இடங்களிலும் தங்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். பல்புகளை இணைக்காமல் பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்தால், பல்புகளை சில்லறை பெட்டியில் வைக்கவும்...