ZERFUN logotyp

ZERFUN G8 Pro trådlöst mikrofonsystem

ZERFUN G8
Pro Wireless
Mikrofonsystem

Läs alla instruktioner före användning för bästa prestanda för denna produkt. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

VÄLKOMMEN

Bästa ZERFUN G8-kund,
Grattis till ditt köp av ZERFUN G8 trådlöst mikrofonsystem. För att garantera din säkerhet och många års problemfri drift, läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten och förvara den på en säker plats för framtida referens. Vi hoppas att du gillar ditt nya ZERFUN G8 trådlösa mikrofonsystem.

 MOTTAGARDELAR & KONTROLLER

ZERFUN G8 Pro trådlöst mikrofonsystem - Volymkontroll

 1. Mikrofon A Volymkontroll: Justerar utgående volym för mikrofon A, Vrid ratten medurs för att öka volymen, och moturs för att minska den.
 2. Mikrofon B Volymkontroll Justerar utgående volym för mikrofon A, Vrider ratten medurs för att öka volymen, och moturs för att minska den.
 3. Mikrofon C Volymkontroll Justerar utgående volym för mikrofon A, Vrider ratten medurs för att öka volymen, och moturs för att minska den.
 4. Mikrofon D Volymkontroll: Justerar utgångsvolymen för mikrofon A, Vrider ratten medurs för att öka volymen, och moturs för att minska den.
 5. Mottagarens strömknapp: Genom att trycka på den här knappen slås systemet på, LED-displayen tänds, när systemet är på, stängs strömmen av om du håller ned knappen i 2 till 3 sekunder.

MOTTAGARDELAR & KONTROLLER

Bakpanelen

ZERFUN G8 Pro trådlöst mikrofonsystem - Bakpanel

1. DC-strömingång
2. Antennanslutning
3. Balanserad kontakt 1
4. Balanserad kontakt 2
5. Balanserad kontakt 3
6. Balanserad kontakt 4
7. 3.5 Mixed ljudutgång
8. 6.3 Mixed ljudutgång
9. Antennanslutning

 MOTTAGARPORTAR OCH KONTROLLER

Kopplingsschema

ZERFUN G8 Pro trådlöst mikrofonsystem - Anslutning

OBS: Båda antennerna fungerar i Antenna 1- och Antenn 2-portarna. Det finns ingen skillnad mellan portarna, och båda fungerar tillsammans.

MIKROFONDELAR OCH REGLAGE

ZERFUN G8 Pro trådlöst mikrofonsystem - mikrofon

 1. Mikrofonhuvud: Inkluderar mikrofonskydd och patron.
 2. LED-skärm: Visar kanal, batterinivå, anslutningsområde och frekvens.
 3. Mikrofonströmknapp: Genom att trycka på denna knapp sätts mikrofonen på. När mikrofonen är påslagen stängs strömmen av om du håller ned knappen i 2 till 3 sekunder.
 4. Frekvensjusteringsknapp: Den här knappen, märkt "HI-LO", nås genom att skruva av mikrofonbasen/batterilocket. Genom att trycka på knappen ändras kanal/frekvens.

MIKROFONDELAR OCH REGLAGE

Mikrofonsändare LED-display

ZERFUN G8 Pro trådlöst mikrofonsystem - LED

 1. Batterinivåvisning: Denna ikon visar återstående batterikapacitet. När batterinivån är låg blinkar ikonen, vilket indikerar att den behöver bytas ut.
 2. Kanalvisning: Denna alfanumeriska display visar den aktuella kanalen.
 3. Frekvensvisning i MHz: Denna numeriska display visar aktuell frekvens.

BRUKSANVISNINGAR

 1. Slå på mottagaren med strömbrytaren för mottagaren. LED-displayen visar mottagarens kanal och frekvens.
 2. Vrid ner mikrofonens volymknappar hela vägen och tryck sedan på mikrofonens strömknappar för att slå på varje mikrofon. (2 x AA-batterier krävs vardera för att slå på mikrofonerna.) LED-displayerna visar kanal, RF- och AF-nivåer, batteristatus och överföringsräckvidd för varje mikrofon.
 3. För att justera frekvensen, använd frekvensjusteringsknappen. För att komma åt den här knappen, skruva av mikrofonbasen/batterilocket genom att vrida den nedre halvan av handtaget moturs tills det är helt borttaget. Tryck på knappen märkt "HI La" för att ändra kanal/frekvens. Mottagaren matchar automatiskt sändarens frekvens*. Skruva tillbaka biten efter att du har valt kanalen. Kanaler kan väljas mellan 1 och 50.
  *Mikrofon A och mikrofon B kommer inte att störa varandra, men om du använder flera uppsättningar mikrofoner samtidigt bör du ställa in alla mikrofoner på olika frekvenser.
 4. För att stänga av antingen mikrofonen eller mottagaren, tryck på motsvarande strömknapp i 2 till 3 sekunder.
 5. Parningsmetod Slå på mottagaren och stäng av mikrofonen först. Se till att både mikrofonen och mottagaren är inom 20 tums avstånd. Håll först ned mikrofonens kanaljusteringsknapp och tryck sedan på mikrofonens strömknapp. När skärmen visar "ZERFUN G8 Pro trådlöst mikrofonsystem - ikon1 “, släpp båda knapparna och vänta i sekunder. Om "ZERFUN G8 Pro trådlöst mikrofonsystem - ikon1 ” försvinner betyder det att parningen är framgångsrik.

Obs: När du arbetar med 2 uppsättningar eller fler samtidigt, se till att mikrofonerna är inställda med olika kanaler.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

 • Bärfrekvens: 500 – 599 MHz
 • Modulationsläge: FM
 • Toppavvikelse: ±45 kHz
 • Ljudrespons: 50 Hz – 15 kHz
 • Omfattande SNR: >105 dB(A)
 • THD vid 1 kHz: <0.3°70 • Driftstemperatur: 14 – 131 °F
 • Funktionsområde: 164′ – 262.5′
  Mottagare
 • Oscillationsläge: PLL (Digital Frequency Synthesizer)
 • Stray Reject: 180 dB
 • Bildavvisande: 580 dB
 • Känslighet: 5 dBu
 • Ljudutgångsnivå
  o XLR-utgång: 800 mV
  o 1/4″ utgångsjack: 800 mV
 • Operation Voltage: DC 12 V
 • Driftström: 5300 mA
  Handhållen sändare
 • RF -effekt: 510 mW
 • Oscillationsläge: PLL (Digital Frequency Synthesizer)
 • Frekvensstabilitet: <30 ppm
 • Dynamiskt omfång: 1_100 dB(A)
 • Frekvensomfång: 50 Hz - 15 kHz
 • Maximalt ingångstryck: 130 dB SPL
 • Mikrofonupptagning: Moving Coil
 • Strömförsörjning: 2 x 1.5 V batterier

FELSÖKNING

PROBLEM MOTTAGARE ELLER MIKROFON
SÄNDARSTATUS
 MÖJLIGA LÖSNINGAR
INGET ljud eller svaghet  Mottagarens LED-skärm är avstängd 1. Se till att ena änden av nätadaptern är ansluten till ett eluttag och att den andra änden är ansluten till DC-ingången på mottagarens baksida.
2. Kontrollera att nätuttaget fungerar och har rätt volymtage.
Mikrofonens strömindikator är släckt 1. Slå på strömmen.
2. Se till att batterierna är vända åt rätt håll (+/- markeringarna ska vara i linje).
3. Försök med ett annat batteri.
Mottagarens RF-nivådisplay är på 1. Öka mottagarens volym.
2. Kontrollera kabelanslutningen mellan mottagaren och amplivligare eller mixer.
Mottagarens RF-nivådisplay är avstängd; mikrofonens strömlampa är tänd 1. Dra ut antennen helt.
2. Se till att mottagaren är borta från metallföremål.
3. Kontrollera om det finns andra hinder mellan sändaren och mottagaren.
4. Kontrollera att mottagaren och sändaren använder samma frekvens.
Mikrofonens strömindikator blinkar Byt ut batterierna.
PROBLEM MOTTAGARE ELLER MIKROFON 
SÄNDARSTATUS
MÖJLIGA LÖSNINGAR
Distorsion eller oönskat burstljud Mottagarens RF-nivådisplay är på 1. Ta bort potentiella närliggande källor till RF-störningar, såsom CD-spelare, datorers digitala enheter, hörlursövervakningssystem, etc.
2. Ställ in mottagare och sändare på olika frekvenser.
3. Byt ut mikrofonbatterierna.
4. Om flera system används, öka frekvensseparationen mellan systemen.
Distorsionsnivån ökar gradvis Mikrofonens strömindikator blinkar Byt ut batterierna.

Dokument/resurser

ZERFUN G8 Pro trådlöst mikrofonsystem [pdf] Användarmanual
G8 Pro, trådlöst mikrofonsystem

Gå med i konversationen

1 Kommentar

 1. Jag har 2 system som används i en kyrka. Jag vill använda alla 8 mikrofonerna samtidigt hur får jag det att fungera så att de inte tar bort varandra.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.