Installationsguide för V-TAC solsträngljus
V-TAC solsträngljus

INLEDNING

Tack för att du valde och köpte en V-TAC-produkt. V-TAC kommer att tjäna dig bäst. Läs dessa instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen och behåll den här handboken till hands för framtida referens. Om du har någon annan fråga, kontakta vår återförsäljare eller lokala leverantör från vilken du har köpt produkten. De är utbildade och redo att hjälpa dig på bästa sätt.

Förpackat innehåll

  1. Solpanel med LED -strängljus
  2. Markstake
INSTRUKTIONER
  1. Placera solpanelen på en plats där den kan få maximal exponering för solstrålning under dagtid.
  2. Håll solpanelen ren genom att regelbundet torka över ytan med damp trasa. En smutsig panel kommer att minska mängden solstrålning som krävs för att ladda batteriet.
  3. Försök att inte placera solpanelen på den plats där solstrålningen minskar, t.ex. under träden eller buskarna.

Instruktioner

DRIFT

  1. Tum på lamp genom att trycka på strömbrytaren och placera den enligt instruktionerna ovan.
  2. Solpanelen bör stå i direkt solsken i 6-8 timmar för att batteriet ska kunna laddas/laddas helt.
  3. Lamp slås automatiskt på i skymningen och stängs av i gryningen.

GARANTI

Garantin gäller i 1 år från inköpsdatum. Garantin gäller inte för skador orsakade av felaktig installation eller onormalt slitage. Företaget ger ingen garanti mot skador på någon yta på grund av felaktig borttagning och installation av produkten. Denna produkt garanteras endast för tillverkningsfel.

 

Dokument/resurser

V-TAC solsträngljus [pdf] Installationsguide
V-TAC, solsträngljus

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.