Honeywell Plug-in Dimmer (Single Plug) 39443 / ZW3104 Manual

Honeywell Plug-in Dimmer (Single Plug) SKU: 39443 / ZW3104 Snabbstart Detta är en Light Dimmer för . För att köra den här enheten, anslut den till ditt eluttag. Viktig säkerhetsinformation Läs denna manual noggrant. Att inte följa rekommendationerna i denna handbok kan vara farligt eller bryta mot lagen. Tillverkaren, …