Honeywell In-Wall Smart Dimmer 39351/ZW3010 Manual

Honeywell In-Wall Smart Dimmer SKU: 39351/ZW3010 Snabbstart Detta är en säker ljusdimmer för . För att köra den här enheten, anslut den till ditt eluttag. Viktig säkerhetsinformation Läs denna manual noggrant. Att inte följa rekommendationerna i denna handbok kan vara farligt eller bryta mot lagen. Tillverkaren, importören, distributören …