Användarhandbok för Apple Watch S8 Smartwatch

Apple Watch S8 Smartwatch Innan du använder Apple Watch, review användarhandboken för Apple Watch på support.apple.com/guide/watch. Du kan också använda Apple Books för att ladda ner guiden (där den är tillgänglig). Spara dokumentationen för framtida referens. Säkerhet och hantering Se "Säkerhet och hantering" i Apple Watch Användarhandbok. Apple Watch, dess operativsystem och hälsosensorer är inte medicinsk utrustning. Exponering för …