TECH STT-868 Användarhandbok för trådlöst termoelektriskt ställdon

TECH STT-868 Användarhandbok för trådlöst termoelektriskt ställdon GARANTIKORT TECH-företaget säkerställer till köparen korrekt drift av enheten under en period av 24 månader från försäljningsdatumet. Garanten förbinder sig att kostnadsfritt reparera enheten om defekterna uppkommit på grund av tillverkarens fel. Enheten ska levereras till …

Instruktionsmanual för Honeywell M4100E1510 Modulerande termoelektriskt ställdon

Honeywell M4100E1510 Modulerande termoelektriskt ställdon Montering Demontering Anslutning För att skydda mot överbelastning måste säkringar som är lämpliga för det givna kabeltvärsnittet installeras. Tillförsel voltage: Säkerhetstransformator (för AC-variant) enligt EN 61558-2-6 eller switchande strömförsörjning (för DC-variant) enligt EN 61558-2-16. Version AC M4100E1510 Version DC M4100K1515 DIMENSION Valfri First-Open Adaption check …