SUNFORCE Solar Hanging Light Instruktion Manual

Grattis till ditt Sunforce Products -köp. Denna produkt är utformad enligt de högsta tekniska specifikationerna och standarderna. Det kommer att leverera år av underhållsfri användning. Läs dessa instruktioner noggrant före installationen och förvara dem sedan på ett säkert ställe för framtida referens. Om du någon gång är oklar om den här produkten eller behöver ytterligare hjälp ...