SAMSUNG SM-G780G Galaxy S20 Smartphone Användarhandbok

UTKAST Snabbreferensguide (Villkor) SM-G780G/DSM SM-G780G/DS SM-G780G Läs detta dokument innan du använder den mobila enheten, tillbehören eller programvaran (definierad kollektivt och individuellt som "Produkten") och förvara den för framtida referens. Detta dokument innehåller viktiga villkor. Elektroniskt godkännande, öppnande av förpackningen, användning eller lagring av produkten utgör godkännande av …

SAMSUNG 43AU7*** 4K Smart TV Installationsguide

43AU7*** 4K Smart TV 5 43AU7*** 43UA7*** 50AU7*** 50UA7*** 55AU7*** 55UA7*** * : 0~9, A~Z 37.9 tum (963.9 mm) (96.39 cm) ) 44.0 tum (1116.8 111.68 mm) (48.4 cm) 1230.5 tum (123.05 mm) (22.0 cm) 558.9 tum (55.89 mm) (25.4 cm) 644.2 tum (64.42 mm) (27.8 tum) (707.2 cm) ) 70.72 tum (2.3 mm) …

SAMSUNG EF-DT870 Galaxy Tab S7 Book Cover Tangentbord Användarmanual

SAMSUNG EF-DT870 Galaxy Tab S7 Bokomslag Tangentbord Läs mig först Läs den här bruksanvisningen innan du använder enheten för att säkerställa säker och korrekt användning. Bilderna kan variera beroende på produkt. En del innehåll kan skilja sig från din enhet beroende på region och kan ändras utan föregående meddelande. För den senaste versionen av …

SAMSUNG N5200 5 Series 40-tums Smart TV Användarmanual

SAMSUNG N5200 5 Series 40-tums Smart TV Användarmanual Innan du läser den här bruksanvisningen Denna TV levereras med denna användarmanual och en inbyggd e-manual. Innan du läser denna bruksanvisning, review följande: Användarmanual Läs denna medföljande användarmanual för att se information om produktsäkerhet, installation, tillbehör, initial konfiguration och produktspecifikationer. …

SAMSUNG ME21R7051SS Instruktionsmanual för mikrovågsugn

SAMSUNG ME21R7051SS Serie Mikrovågsugn Instruktionsmanual VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna produkt kräver ett jordat uttag med tre stift. Installatören måste utföra en jordkontinuitetskontroll på eluttaget innan installationen påbörjas för att säkerställa att uttaget är ordentligt jordat. Om den inte är ordentligt jordad eller om uttagslådan inte möter...

SAMSUNG ME4000R Range Mikrovågsugn Installationsguide

ME4000R Range Mikrovågsugn Installationsinstruktioner Över The Range Mikrovågsugn INNAN DU BÖRJAR (Läs dessa instruktioner fullständigt och noggrant.) VIKTIGT Spara dessa instruktioner för lokal inspektörs användning. VIKTIGT Följ alla styrande koder och förordningar. · Anmärkning till installatören – Se till att lämna dessa instruktioner till konsumenten. · Anmärkning till konsumenten – Behåll …

SAMSUNG WCA720M WI-FI Transceiver Användarmanual

SAMSUNG WCA720M WI-FI Transceiver VIKTIGA ANMÄRKNINGAR Innan du använder apparaten, läs bruksanvisningen och följ instruktionerna. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av användning av apparaten i strid med dess avsedda användning eller olämplig användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Apparaten är avsedd för hemmabruk...

SAMSUNG T805 Tablet PC Användarmanual

SAMSUNG T805 Tablet PC Säkerhets- och varningsinformation VARNING! Huvudströmförsörjning: Denna utrustning är utformad för att drivas från en 100-240 volt, 50/60 Hz AC-strömförsörjning. Användning av andra strömkällor kan skada denna utrustning. Kontrollera att voltage märkt på märkskylten på baksidan av nätadaptern anger 100-240V. Den …

SAMSUNG UN43AU7000F UHD 4K Smart TV Användarmanual

SAMSUNG UN43AU7000F UHD 4K Smart TV Tack för att du köpte denna Samsung-produkt. För att få mer komplett service, registrera din produkt på www.samsung.com Modellserienummer (endast Mexiko) Om du har några frågor, ring oss på 800-SAMSUNG för hjälp. Figurer och illustrationer tillhandahålls endast för referens och kan skilja sig från den faktiska …