HoMedics PGM-1000-AU Pro massagepistol bruksanvisning

Pro Massager bruksanvisning och garantiinformationPGM-1000-AU 1 års begränsad garanti LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS. VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER: DENNA APPARAT KAN ANVÄNDAS AV BARN FRÅN 16 ÅR OCH UPPFÖR OCH PERSONER MED MINSKAD FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FUNKTION ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP OM …