pendoo 32814564 Vacuum Sealer Machine User Manual

Vacuum Sealer Machine Användarmanual Varma tips För din säkerhet, öppna topplocket från båda sidor av maskinen, rör ALDRIG den gula värmeförseglingsstången för att förhindra brännskador, särskilt efter försegling. Se till att du använder förseglingspåsar speciellt utformade för matförslutningsvakuumsystem med textur på ena eller båda sidor; …