JETSON Electric Bike Användarhandbok

Användarhandbok för JETSON elcykel Säkerhetsvarningar Läs bruksanvisningen och säkerhetsvarningarna noggrant före användning och se till att du förstår och accepterar alla säkerhetsanvisningar. Användaren är ansvarig för förlust eller skada som orsakas av felaktig användning. Innan varje driftcykel ska operatören utföra ...