Instruktioner för JBLQ610TMM Bärbar Bluetooth-högtalare

JBLQ610TMM Bärbar Bluetooth-högtalare VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER För alla produkter: Läs dessa instruktioner. Spara dessa instruktioner. Följ alla varningar. Följ alla instruktioner. Rengör endast med en torr trasa. Bär INTE hörlurarna under laddning. Installera inte denna apparat nära några värmekällor som radiatorer, värmeregister, spisar eller andra apparater (inklusive amplyftare) …

JBL Quantum 610 Wireless Gaming Headset Installationsguide

Quantum 610 Wireless Gaming Headset Installationsguide JBL QuantumENGINE Ladda ner JBL QuantumENGINE för att få full tillgång till funktionerna på dina JBL Quantum-headset – från headsetkalibrering till justering av 3D-ljud för att passa din hörsel, från att skapa anpassade RGB-ljuseffekter till att bestämma hur bommikrofonens sida- tonen fungerar. JBLquantum.com/engine Programvarukrav Plattform: Windows 10 …