Användarmanual för hOmeLabs Avfuktare

ENERGY STAR-KLASSAD AVFUKTARE 22, 35 och 50 pint* Kapacitetsmodeller HME020030N HME020006N HME020031N HME020391N Tack för att du har köpt vår kvalitetsapparat. Se till att läsa hela denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Om du har några frågor angående användningen av denna produkt, ring 1-800-898-3002. …

homelabs Commercial Ice Machine Användarmanual

homelabs kommersiella ismaskin INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING: För att förhindra inre skador är det mycket viktigt att hålla kylenheter (som denna) upprätt under hela resan. Låt den stå upprätt och utanför lådan i 24 TIMMAR innan du ansluter den. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER När du använder din home™ kommersiella ismaskin (apparat), grundläggande …

användarhandbok för homelabs Water Dispenser

homelabs vattendispenser INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING: För att förhindra inre skador är det mycket viktigt att hålla kylenheter (som denna) upprätt under hela resan. Låt den stå upprätt och utanför lådan i 24 TIMMAR innan du ansluter den. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER För att minska risken för person- och egendomsskador, …