Användarhandbok för PENTAIR Home App

Lär dig hur du använder Pentair Home-appen för att fjärrövervaka och hantera din pool med lätthet. Skapa ett konto, ställ in aviseringar och ge tillgång till poolproffs för fjärrövervakning. Ladda ner appen och följ de enkla installationsinstruktionerna. Upptäck bekvämligheten med Pentair Home-appen idag.

HOME SCALE RX Whole House Scale Reduction System Instruktionsmanual

Lär dig hur du installerar SCALE RX helhusvågsreduktionssystem med dessa steg-för-steg-instruktioner. Produkten, inklusive modellnummer 0611918124940 och 1007848149, kommer med Sharkbite-beslag, TGPTM-teknik och PTFE-tejp. Säkerställ korrekt jordning och undvik överdragning för att förhindra vattenläckage.

Miele T1/W1 Home med WiFi-modul Användarmanual

Lär dig hur du ansluter och styr dina Miele T1/W1 hushållsapparater med WiFi-modulen med Miele@home-systemet. Få statusuppdateringar och styr dina apparater med Miele@mobile App. Du hittar installationsinstruktioner och ytterligare information i denna bruksanvisning.