kogan Hollywood Makeup Mirror Användarhandbok

HOLLYWOOD MAKEUP SPEGEL Användarhandbok SÄKERHET & VARNINGAR Varning Innan du monterar din Hollywood LED Mirror-armatur, se till att du noggrant läser igenom detta instruktionsblad, gå tillbaka till dem under installationen för att säkerställa att din produkt är säker och korrekt monterad. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker. Stäng av strömförsörjningen vid …

anko DP352 Full Längd Hollywood Mirror Instruktionsmanual

anko DP352 Hollywood-spegelvarningar i full längd Innan du använder denna apparat, läs och följ alla varningar och instruktioner i denna bruksanvisning, även om du är bekant med denna produkt. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de inte...

anko DP317 Hollywood Mirror användarmanual

anko DP317 Hollywood Mirror Varningar Innan du använder den här apparaten, läs och följ alla varningar och instruktioner i denna bruksanvisning, även om du är bekant med denna produkt. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har …