Jetson JBOLT-BLK Bolt Fällbar elektrisk åktur på användarmanual

Jetson JBOLT-BLK Bolt Fällbar elektrisk körning på Säkerhetsvarningar Läs bruksanvisningen och säkerhetsvarningarna noggrant innan användning, och se till att du förstår och accepterar alla säkerhetsinstruktioner. Användaren är ansvarig för eventuell förlust eller skada som orsakas av felaktig användning. Före varje arbetscykel ska operatören utföra …