SCHLAGE 0274192 Ease S2 Smart Spaklås Användarhandbok

SCHLAGE 0274192 Ease S2 Smart Spak Lås Delar Exteriör Montering Interiör Montering Förbereda för installation Mät dimensionerna Justera matchkulan Installation 1. Installera spärren på dörren och se till att spärrhakens stiftsida är vänd bort från dörrkarmen/karmen. Se till att spindeln är fyrkantig. Om du borrat ett hål, dra åt stolpen ordentligt...