HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat Instruktionsmanual

Användarmanualen för HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat ger viktiga säkerhetsinstruktioner för användning av mattan, inklusive försiktighetsåtgärder för att förhindra elektriska stötar, brännskador och skador. Manualen råder också användare att endast använda mattan för dess avsedda ändamål och att inte använda tillbehör som inte rekommenderas av HoMedics. Det är viktigt för användare att läsa alla instruktioner före användning och att hålla luftöppningarna fria från ludd och hår. Denna produkt är inte avsedd för medicinsk användning.