Användarmanual för JBL BAR21SUBMK2 trådlösa hörlurar

JBL BAR21SUBMK2 trådlösa hörlurar Ladda ner hela garantikortet och säkerhetsinformation och annan användbar information från vår webwebbplats: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER För alla produkter Läs dessa instruktioner. Spara dessa instruktioner. Följ alla varningar. Följ alla instruktioner. Rengör endast med en torr trasa. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera denna apparat i enlighet med …