PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote Användarmanual

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote Användarmanual Ström PÅ/AV Ström PÅ: Tryck och håll ned strömknappen tills GRÖN LED blinkar eller lyser. Stäng av: Tryck och håll in strömknappen tills den RÖDA LED-lampan blinkar. Parning (registreringsläge) Tryck och håll ned strömknappen för att slå på strömmen till headsetet ...