Everlasting Comfort Automatic Soap Dispenser Användarmanual

Everlasting Comfort Automatic Soap Dispenser KOMPONENTER EXPLODERAD DIAGRAM SÄKERHET (LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING) inspektera enheten noggrant i sin helhet för eventuella sprickor, spån eller skador som kan orsaka att enheten läcker. ANVÄND den INTE om någon skada upptäcks. Använd endast denna enhet i enlighet med instruktionerna i denna …

BASETech 2348566 Instruktionsmanual för automatisk tvåldispenser

Bruksanvisning Automatisk tvålautomat, vit Art.nr 2348566 Avsedd användning Produkten är en batteridriven automatisk tvålautomat. Den är endast avsedd för inomhusbruk. Kontakt med fukt måste under alla omständigheter undvikas. Av säkerhets- och godkännandesyften får du inte bygga om och/eller modifiera denna produkt. Om du använder produkten för...

WINCO SDAL-1W Instruktionsmanual för automatisk tvåldispenser

WINCO SDAL-1W Instruktionsmanual för automatisk tvåldispenser REKOMMENDERAS: PÅ GRUND AV VARIATION I VÄTSKA/GEL-TVÅLPUMPA KAN DISPENSERPUMPEN BEHÖVAS FÖRSÄTTAS FÖR ATT KOMMA IGÅNG: Med behållaren borttagen från enheten, fyll behållaren med tvål och lock på. Tryck sedan på pumpen FÖR HAND ungefär 5 gånger tills tvål kommer ut. Installera behållare i...

Homedics MYB-W10 automatisk tvålautomat med instruktionsmanual för träningssång och garantiinformation

Automatisk tvålautomat med träningslåt MYB-W10 Bruksanvisning och garantiinformation 1 års begränsad garanti Grattis! Tack för att du köpte MyBaby by Homedics automatiska tvåldispenser. Den automatiska tvålbehållaren kommer att engagera ditt barns fantasi och samtidigt hjälpa dem att lära sig rätt handtvättsteknik. Funktioner: Fungerar med alla typer av flytande handtvål ...