SEALEY ATD25301 AUTO INDRÄCKBAR RATCHET TIE DOWN Användarhandbok

SEALEY ATD25301 AUTO INDRÄCKBAR UPPHÄNGNINGSBAR RATCHET DOWN Tack för att du köpte en Sealey-produkt. Tillverkad enligt en hög standard, kommer denna produkt, om den används enligt dessa instruktioner och underhålls på rätt sätt, ge dig år av problemfri prestanda. VIKTIGT: LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT. NOTERA DE SÄKERHETSKRAV, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER. ANVÄND PRODUKTEN KORREKT …