Användarmanual för JBL BAR21SUBMK2 trådlösa hörlurar

Säkerställ säker användning av JBL BAR21SUBMK2 trådlösa hörlurar med dessa viktiga säkerhetsinstruktioner. Hitta användbar information, inklusive garantidetaljer och säkerhetsinformation, på JBL webwebbplats. Följ tillverkarens instruktioner, använd endast specificerade tillbehör och vänd dig till kvalificerad servicepersonal för eventuella nödvändiga reparationer.