Apple AirPods Pro Gen 2 användarmanual

apple AirPods Pro Gen 2 Säkerhet och hantering För ytterligare information om säkerhet och hantering, se AirPods användarhandbok på support.apple.com/guide/airpods Viktig säkerhetsinformation Hantera AirPods och fodral med försiktighet. De innehåller känsliga elektroniska komponenter, inklusive batterier, och kan skadas, försämra funktionaliteten eller orsaka skada om de tappas, bränns, punkteras, krossas, tas isär eller om de exponeras...