lowes 49300325 5 Light Chandelier Användarmanual

lowes 49300325 5 Ljus Ljuskrona ÖVERVIEW Hårdvara (Delarna är inte skalenliga) DENNA MANUAL INNEHÅLLER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. LÄS OCH BEVAR FÖR FRAMTIDA REFERENS. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Läs och förstå hela denna manual innan du försöker montera, använda eller installera produkten. Stäng av strömmen vid huvudsäkringsboxen (eller strömbrytaren) …