anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker Instruktionsmanual

anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker Läs alla instruktioner noggrant och spara dem för framtida bruk. Viktiga försiktighetsåtgärder Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och att inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten. Minsta avstånd på 100 cm runt apparaten för tillräckligt …