anko 43058150 Användarmanual för luftkompressor

anko 43058150 Air Compressor Användarmanual Denna 12V-kompressor har utformats för att pumpa upp bil, husvagn, motorcykeldäck, sport och camputrustning. Läs bruksanvisningen noggrant och använd endast kompressorn i enlighet med dessa instruktioner. Säkerhetsföreskrifter Förvaras utom räckhåll för barn. Kassera omslagsmaterialet. Plastfolier och/…