JBL EON712 12-tums Powered PA-högtalare Användarhandbok

EON712-SERIEN Användarhandbok SÄKERHETSINSTRUKTIONER EON700-systemet som omfattas av denna manual är inte avsett för användning i miljöer med hög fuktighet. Fukt kan skada högtalarkonen och surround och orsaka korrosion av elektriska kontakter och metalldelar. Undvik att utsätta högtalarna för direkt fukt. Håll högtalarna borta från långvarigt eller intensivt direkt solljus. …