SunForce logotyp

SUNFORCE 80033 Solar String Lights med fjärrkontroll

SUNFORCE 80033 Solar String Lights med fjärrkontroll

VARNING:
Innan du hänger upp glödlamporna, se till att de inte vilar på någon het yta eller där de kan skadas. Om du laddar batterierna utan att fästa glödlamporna, förvara glödlamporna i butiksförpackningen eller förvara dem säkert inomhus för att förhindra eventuella skador.

VARNINGAR: SÄKERHETSINFORMATION

 • Dina solcellslampor är ingen leksak. Förvara dem utom räckhåll för små barn.
 • Dina solcellslampor och solpaneler är båda helt väderbeständiga.
 • Solpanelen måste monteras utomhus för att maximera solexponeringen.
 • Före installation, lägg ut alla komponenter och kontrollera mot reservdelslistan i denna manual.
 • Titta aldrig direkt in i solcellslamporna.
 • Häng inga andra föremål på solcellslamporna.
 • Klipp inte av ledningen eller gör några ledningsändringar i solcellslamporna.

FÖRSIKTIGHET: BATTERI INSTRUKTIONER

 • VARNING – FÖRVARA BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
 • Köp alltid den batteristorlek och batterikvalitet som passar bäst för den avsedda användningen.
 • Byt alltid ut alla batterier samtidigt, var noga med att inte blanda gamla och nya eller batterier av olika slag.
 • Rengör batterikontakterna och även de på enheten innan batteriinstallationen.
 • Se till att batterierna är korrekt installerade med avseende på polaritet (+ och -).
 • Ta bort batterier från utrustning som inte ska användas under en längre tid.
 • Ta bort alla defekta eller "döda" batterier omedelbart och byt ut dem.
  För återvinning och kassering av batterier för att skydda miljön, vänligen kontrollera internet eller din lokala telefonkatalog för lokala återvinningscentraler och/eller följ lokala myndighetsföreskrifter.

PROUKT FUNKTIONER

 • Vintagsnygga Edison LED-lampor (E26 bas)
 • Integrerade monteringsöglor
 • Laddning av solcellsbatteri
 • Fjärrkontroll medföljer
 • 10.67 m / 35 fot total kabellängd
 • 3V, 0.3W LED utbytbara glödlampor

FÖRINSTALLATION

 1. Solcellslamporna levereras med batterierna förinstallerade. Innan du påbörjar någon installation, testa glödlamporna för belysning.
  Förinstallation 01
  • Anslut solpanelen till kontakten på strängljusen.
  • Välj PÅ på baksidan av solpanelen.
  • Glödlamporna ska nu lysa.
   När alla glödlamporna är tända, vrid strömbrytaren till OFF och fortsätt med installationen.
 2. Se till att din solpanel är placerad så att dess exponering för solljus är optimerad. Var uppmärksam på föremål som träd eller fastighetsöverhäng som kan hindra panelens förmåga att generera en laddning.
  Förinstallation 02
 3. Innan du använder dina solcellslampor behöver solpanelen solljus under en period av tre dagar. Denna initiala laddning bör göras utan att ljusslingorna är anslutna eller med solpanelen i AV-läget. Efter den tredje dagen kommer dina medföljande batterier att vara fulladdade.

Notera: Solpanelen ska monteras på en plats där ON/OFF-knappen är lätt åtkomlig.

MONTERING AV SOLPANELEN: SOLPANELEN HAR TVÅ MONTERINGSALTERNATIV

MONTERINGSFÄSTE
 1. Använd vid behov de två väggpluggarna (H) tillsammans med de två stora skruvarna (G). Montera skruvarna med hjälp av de två yttre hålen på monteringsfästet för att fästa fästet på den valda ytan.
  Monteringsfäste 01
 2. Sätt in monteringsbasen (D) på baksidan av solpanelen (B). Använd den medföljande lilla skruven (F) för att dra åt anslutningen.
  Monteringsfäste 02
 3. Skjut ner solpanelen på monteringsfästet (E) tills du känner och hör anslutningen klicka på plats.
  Monteringsfäste 03
 4. Justera solpanelen till önskad vinkel för att optimera solexponeringen.
  Monteringsfäste 04
 5. Vinkeln på solpanelen kan justeras för att maximera solexponeringen genom att lossa, justera och sedan dra åt sidoskruven som sitter på solpanelens utskjutande arm.
  Monteringsfäste 05

Notera: För att koppla bort solpanelen från monteringsfästet, tryck ned frigöringsfliken på undersidan av monteringsfästet. Med fliken stadigt intryckt, skjut solpanelen uppåt och fri från fästet. Viss kraft kan krävas för att ta bort panelen från fästet.

Koppla bort solpanelen

MARKINsats

För att använda jordpålen (C), koppla ihop de två delarna av pålen.
Den räfflade sektionen passar sedan in i solpanelens utskjutande arm.
Pålen kan sedan användas för att montera panelen i marken.

Markstake

INSTALLATION AV SOLAR STRING LIGHTS

Solcellslamporna har en mängd olika sätt att monteras på. Följande är exampläser av de vanligaste sätten:

 1. Tillfällig montering: Med hjälp av standard S-krokar (ingår ej) eller skruvkrokar (ingår ej) kan solcellslamporna monteras med hjälp av de integrerade monteringsöglorna.
  Installationsslingor 01
 2. Permanent montering: Med hjälp av buntband eller "dragkedjor" (ingår ej) eller med spik eller skruvar i en yta, kan solslingalamporna monteras mer permanent.
  Installationsslingor 02
 3. Installation av guidekabel: Använd S-krokar (ingår ej) för att fästa ljusslingorna på en förinstallerad guidekabel (ingår ej).
  Installationsslingor 03
 4. Strukturell installation: För att skapa en draperingseffekt för solcellslamporna fäster du den första glödlampan på en struktur, montera sedan endast var 3-4:e glödlampa för att skapa önskad effekt. Komplettera effekten genom att montera den sista glödlampan på en struktur.
  Installationsslingor 04
 5. Det sista steget i installationen är att ansluta solpanelen till ljusslingorna. Sätt bara i kontakten som sitter efter den sista glödlampan i kabeln som kommer från solpanelen. Dra åt pluggen genom att skruva tätningen över anslutningspunkten.
  Installationsslingor 05
  Notera: Solcellslamporna kommer att lysa i 4-5 timmar beroende på batteriernas laddningsnivå.

DRIFT:

Installationsslingor 06

Efter en första 3 dagars laddning i OFF-läget är solcellslamporna redo att användas.
Dra ut den medföljande plastfliken för att aktivera fjärrkontrollens (J) batteri.

När solpanelen är i läge PÅ bör glödlamporna lysa. Tryck bara på knappen på fjärrkontrollen för att stänga av glödlamporna. Likaså när glödlamporna är avstängda trycker du på knappen på fjärrkontrollen för att tända glödlamporna. Det är tillrådligt att lämna solpanelen i PÅ-läget för regelbunden användning. Att vrida solpanelen till OFF-läget kopplar bort fjärrkontrollen och kan användas vid förvaring eller under långa perioder av avsedd inaktivitet.

OBS: Att använda solslingans ljus under dagsljus kommer att ha en negativ effekt på hur länge lamporna kommer att lysa på kvällen. När det inte behövs, använd alltid fjärrkontrollen för att stänga av glödlamporna för att spara på batteriladdningen.

Installationsslingor 07

Solcellslampans batterier (I) är installerade på baksidan av solpanelen. Öppna alltid batterifacket med ON/OFF-knappen i OFF-läge. Skruva loss baksidan av batterifacket och ta bort bakstycket. Inuti kommer du att se batterierna.
När du byter batterier, observera korrekt polaritet och matcha batterispecifikationerna med de batterier du har tagit bort.
Använd endast uppladdningsbara batterier.
Använd två uppladdningsbara 18650 3.7V litiumjonbatterier för denna produkt.
Byt ut baksidan av batterifacket och fortsätt att använda solcellslamporna efter behov.

DENNA ENHET ÖVERENSSTÄMMER MED DEL 15 AV FCC-REGLERNA.
Driften är föremål för följande två villkor:
(1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste acceptera störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.
OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass 8 digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

 • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp.

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbart exponeringsläge utan begränsningar.

VARNING: Denna produkt innehåller ett knappbatteri. Vid förtäring kan det orsaka allvarlig personskada eller dödsfall på bara två timmar. Sök genast läkare.

Batteri

Om du skulle behöva byta ut det medföljande batteriet i fjärrkontrollen, lokalisera batterifacket på kanten av fjärrkontrollen.
Tryck fliken åt höger (1) och skjut ut batterifacket (2).
Byt ut batteriet och se till att rätt polaritet observeras och se till att ersättningsbatteriet har samma egenskaper som det som har tagits bort.

 1. VARNING: FÖRVARA BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
 2. Sväljning kan leda till allvarlig skada på så lite som 2 timmar eller dödsfall på grund av kemiska brännskador och potentiell perforering av matstrupen.
 3. Om du misstänker att ditt barn har svalt eller satt i ett knappbatteri, sök omedelbart omedelbar medicinsk hjälp.
 4. Undersök enheterna och se till att batterifacket är ordentligt fäst, t.ex. att skruven eller annat mekaniskt fästelement är åtdraget. Använd inte om facket inte är säkert.
 5. Kassera använda knappbatterier omedelbart och säkert. Platta batterier kan fortfarande vara farliga.
 6. Berätta för andra om riskerna med knappbatterier och hur de kan skydda sina barn.

DEN HÄR ENHETEN UPPFYLLER INDUSTRY CANADA LICENSFRÅNDA RSS-STANDARD(ER).
Driften är föremål för följande två villkor:
(1) Enheten får inte orsaka störningar och (2) Enheten måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.
Den digitala apparaten överensstämmer med kanadensiska CAN ICES-005 (8) / NM8-005 (8).
Denna radiosändare (ISED-certifieringsnummer: 26663-101015) har godkänts av Industry Canada för att fungera med de antenntyper som anges med den maximalt tillåtna förstärkningen som anges. Antenntyper som inte ingår i denna lista, med en förstärkning som är större än den maximala förstärkningen som anges för den typen, är strängt förbjudna att använda med denna enhet.

SunForce logotyp

Dokument/resurser

SUNFORCE 80033 Solar String Lights med fjärrkontroll [pdf] Bruksanvisning
80033, Solar String Lights med fjärrkontroll, Remote Control Lights, Solar String Lights

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.