SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll logotyp

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll pro

ÖVERSIKT

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 1

VIKTIGT, BEHÅLL FÖR FRAMTIDA HÄNVISNINGAR: LÄS NÄTT

VARNING: 
Innan du hänger upp glödlamporna, se till att de inte vilar på någon het yta eller där de kan skadas. Om du laddar batterierna utan att fästa glödlamporna, förvara glödlamporna i butiksförpackningen eller förvara dem säkert inomhus för att förhindra eventuella skador.

VARNINGAR: SÄKERHETSINFORMATION

 •  Dina solcellslampor är ingen leksak. Förvara dem utom räckhåll för små barn.
 •  Dina solcellslampor och solpaneler är båda helt väderbeständiga.
 •  Solpanelen måste monteras utomhus för att maximera solexponeringen.
 •  Före installation, lägg ut alla komponenter och kontrollera mot reservdelslistan i denna manual.
 •  Titta aldrig direkt in i solcellslamporna.
 •  Häng inga andra föremål på solcellslamporna.
 •  Klipp inte av ledningen eller gör några ledningsändringar i solcellslamporna.

FÖRSIKTIGHET: BATTERI INSTRUKTIONER 

 •  Använd endast uppladdningsbara batterier.
 •  Köp alltid rätt storlek och kvalitet på det batteri som är bäst lämpat för den avsedda användningen: för detta
 •  Rengör batterikontakterna och även de på enheten innan batteriinstallationen.
 •  Se till att batterierna är korrekt installerade med avseende på polaritet (+ och -).
 •  Ta bort batterier från utrustning som inte ska användas under en längre tid.
 •  Ta omedelbart bort eventuella defekta eller "döda" batterier och byt ut dem.

För återvinning och kassering av batterier för att skydda miljön, vänligen kolla på internet eller din lokala telefonkatalog för lokala återvinningscentraler och/eller följ lokala myndighetsföreskrifter. För mer information om batterihus och placering, se steg 7 på sidan 4.

PRODUKTFUNKTIONER

 • VintagLED-lampa från Edison
 • Integrerade monteringsöglor
 •  Laddning av solcellsbatteri
 •  Fjärrkontroll medföljer
 • 10.67 m / 35 fot total kabellängd
 • 3V, 0.3W LED utbytbara glödlampor
 1.  Solcellslamporna levereras med batterierna förinstallerade. Innan du påbörjar någon installation, testa glödlamporna för belysning.SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 2
  1. Anslut solpanelen till kontakten på strängljusen.
  2. Vänd på solpanelen så att glassolfångaren är vänd nedåt på en plan yta. Det är bäst att använda en trasa för att undvika repor i solglaset. Inget ljus ska upptäckas på solglaset.
  3. Välj PÅ på baksidan av solpanelen.
  4. Glödlamporna ska nu lysa. När alla glödlamporna är tända, vrid strömbrytaren till OFF och fortsätt med installationen.
 2.  Se till att din solpanel är placerad så att dess exponering för solljus är optimerad. Var uppmärksam på föremål som träd eller fastighetsöverhäng som kan hindra panelens förmåga att generera en laddning.SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 3
 3.  Innan du använder dina solcellslampor behöver solpanelen solljus under en period av tre dagar. Denna initiala laddning bör göras utan att ljusslingorna är anslutna eller med solpanelen i AV-läget. Efter den tredje dagen kommer dina medföljande batterier att vara fulladdade.

Anmärkningar: Solpanelen ska monteras på en plats där ON/OFF-knappen är lätt åtkomlig.

MONTERING AV SOLPANELEN: SOLPANELEN HAR TVÅ MONTERINGSALTERNATIV 

MONTERINGSFÄSTE

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 4

 1.  Använd vid behov de två väggpluggarna (H) tillsammans med de två stora skruvarna (G). Montera skruvarna med hjälp av de två yttre hålen på monteringsfästet för att fästa fästet på den valda ytan.
 2. Sätt in monteringsbasen (D) på baksidan av solpanelen (B). Använd den medföljande lilla skruven (F) för att dra åt anslutningen.
 3. Skjut ner solpanelen på monteringsfästet (E) tills du känner och hör anslutningen klicka på plats.
 4. Justera solpanelen till önskad vinkel för att optimera solexponeringen.
 5. Vinkeln på solpanelen kan justeras för att maximera solexponeringen genom att lossa, justera på solpanelens utskjutande arm.

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 5SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 6

Anmärkningar: För att koppla bort solpanelen från monteringsfästet, tryck ned frigöringsfliken på undersidan av monteringsfästet. Med fliken stadigt intryckt, skjut solpanelen uppåt och fri från fästet. Viss kraft kan krävas för att ta bort panelen från fästet.

MARKINsats
För att använda jordpålen (C), koppla ihop de två delarna av pålen. Den räfflade sektionen passar sedan in i solpanelens utskjutande arm. Pålen kan sedan användas för att montera panelen i marken.

INSTALLATION AV SOLAR STRING LIGHTS

Solcellslamporna har en mängd olika sätt att monteras på. Följande är exampläser av de vanligaste sätten:

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 7

 

 1. Tillfällig montering: Med hjälp av standard S-krokar (ingår ej) eller skruvkrokar (ingår ej) kan solcellslamporna monteras med hjälp av de integrerade monteringsöglorna.
 2. Permanent montering: Med hjälp av buntband eller "blixtband" (ingår ej) eller med spik eller skruvar i en yta, kan solcellslamporna monteras mer permanent.
 3. Installation av guidekabel: Använd S-krokar (ingår ej) för att fästa ljusslingorna på en förinstallerad guidekabel (ingår ej).
 4. Strukturell installation: För att skapa en draperingseffekt för solcellslamporna fäster du den första glödlampan på en struktur, montera sedan endast var 3-4:e glödlampa för att skapa önskad effekt. Komplettera effekten genom att montera den sista glödlampan på en struktur.
 5. Det sista steget i installationen är att ansluta solpanelen till ljusslingorna. Sätt bara i kontakten som sitter efter den sista glödlampan i kabeln som kommer från solpanelen. Dra åt pluggen genom att skruva tätningen över anslutningspunkten.

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 8

Anmärkningar: Solcellslamporna kommer att lysa i 4-5 timmar beroende på batteriernas laddningsnivå.

DRIFT

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 9

Efter en första 3 dagars laddning i OFF-läget är solcellslamporna redo att användas. Dra ut den medföljande plastfliken för att aktivera fjärrkontrollens solpanel är i PÅ-läge lamporna ska lysa. Tryck bara på knappen på fjärrkontrollen för att stänga av glödlamporna. Likaså när glödlamporna är avstängda trycker du på knappen på fjärrkontrollen för att tända glödlamporna. Det är tillrådligt att lämna solpanelen i PÅ-läget för regelbunden användning. Att vrida solpanelen till OFF-läget kopplar bort fjärrkontrollen och kan användas vid förvaring eller under långa perioder av avsedd inaktivitet.

ANMÄRKNINGAR: Att använda solslingans ljus under dagsljus kommer att ha en negativ effekt på hur länge lamporna kommer att lysa på kvällen. När det inte behövs, använd alltid fjärrkontrollen för att stänga av glödlamporna för att spara på batteriladdningen.

BYTE AV BATTERI

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 10

Solcellslampans batterier (I) är installerade på baksidan av solpanelen. Öppna alltid batterifacket med ON/OFF-knappen i OFF-läge. Skruva loss baksidan av batterifacket och ta bort bakstycket. Inuti kommer du att se batterierna. När du byter batterier, observera korrekt polaritet och matcha batterispecifikationerna med de batterier du har tagit bort.

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 11

HUR MAN BYTER GLÖDAREN

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll 12

Använd endast 3V, 0.3W LED-lampor. För mer information om utbyte av glödlampor, kontakta Sunforce Products Inc. på [e-postskyddad] eller ring 1-888-478-6435.

DENNA ENHET ÖVERENSSTÄMMER MED DEL 15 AV FCC-REGLERNA. 

Driften är föremål för följande två villkor:

 1. Enheten får inte orsaka skadlig störning och
 2. denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och sätta på utrustningen, användaren uppmuntras för att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

 • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

Försiktighet: Eventuella ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan ogiltigförklara din rätt att använda denna utrustning.

ISED-uttalande
Svenska: Denna enhet överensstämmer med Industry Canadas licensbefriade RSS-standard(er). Driften är föremål för följande två villkor:

 1. Enheten får inte orsaka störningar och
 2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. Den digitala apparaten överensstämmer med kanadensiska CAN ICES‐3 (B)/NMB‐ 3(B)

Denna radiosändare (ISED-certifieringsnummer: 26663-101015) har godkänts av Industry Canada för att fungera med de antenntyper som anges med den maximalt tillåtna förstärkningen som anges. Antenntyper som inte ingår i denna lista, med en förstärkning som är större än den maximala förstärkningen som anges för den typen, är strängt förbjudna att använda med denna enhet.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

 •  Se till att solpanelen förblir i en position som optimerar exponeringen för solen, särskilt under vintermånaderna.
 •  Solpanelen bör rengöras med adamp bomullstyg regelbundet. Detta säkerställer optimal prestanda och batteriladdning.
 •  Använd samma teknik för att rengöra glödlamporna på solenergilamporna.
 •  Låt aldrig nötande material komma i kontakt med solpanelen eller glödlamporna.

VANLIGA FRÅGOR

 1.  Kan tråden förlängas?
 2.  Kräver solcellslamporna direkt sol för att fungera?
 3.  Är glödlamporna utbytbara?
 4.  Varför tycks solstrålkastarna blixtra eller blinka?
 5.  Kan solcellslamporna användas på dagtid?
 6.  Vilken typ av batteri behöver mina solenergilampor för att fungera?
 7.  Vilken typ av batteri kräver min fjärrkontroll för att fungera?

Hur länge lyser lamporna 

 1.  Nej, solcellslampans ledningar kan inte förlängas.
 2.  Solcellslamporna laddas i direkt och indirekt solljus För optimal prestanda, försök att se till att solpanelen är orienterad för att maximera solexponeringen.
 3.  Ja, 0.3WI ED-lamporna är utbytbara. Vänligen kontakta vår kundtjänst och se sidan 10 för ytterligare information om byte av glödlampa.
 4.  Ett blinkande ljus orsakas vanligtvis av ett underladdat batteri. Vrid solcellslamporna till "OFF"-läget och ladda i två hela dagar i stark sol. Efter dessa två dagars laddning, växla till läget "ON" och använd som vanligt.
 5.  Ja, glödlamporna kan fungera på dagtid.
 6.  Varje uppsättning solcellslampor kräver användning av två uppladdningsbara 3 V Li Ion-batterier.
 7.  Denna fjärrkontroll kräver användning av ett 3V litium (CR2025) knappcellsbatteri.
 8.  Beroende på laddning och hälsa hos de installerade batterierna ska lampan lysa i mellan 4-5 timmar.

Dokument/resurser

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjärrkontroll [pdf] Installationsguide
101015, 2AX4R-101015, 2AX4R101015, 1600334, Solar String Lights med fjärrkontroll

referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.