Samsung Smart RemoteSAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - Smart Remote

(Kraft)
Tryck för att slå på eller av projektorn.
(Röstassistent)
Kör röstassistent. Tryck och håll ned knappen, säg ett kommando och släpp sedan knappen för att köra Voice Assistant.
• Röstassistentens språk och funktioner som stöds kan variera beroende på geografisk region.
varning 2Håll fjärrkontrollen mer än 0.6 mm från ditt ansikte när du använder och pratar med Voice Assistant via mikrofonen på fjärrkontrollen.

 1.  Riktningsknapp (upp, ner, vänster, höger) Används för att navigera i menyn eller flytta fokus för att markera objekt på hemskärmen.
 2. Välj Markerar eller kör ett fokuserat objekt.

(Lämna tillbaka)
Tryck för att återgå till föregående meny.
(Smart Hub)
Tryck för att återgå till startskärmen.
paus (Spela upp / pausa)
Med hjälp av dessa kontroller kan du styra det medieinnehåll som spelas upp.
+/- (volym)
Flytta knappen uppåt eller nedåt för att justera volymen. Tryck på knappen för att stänga av ljudet.
(Kanal)
Flytta knappen uppåt eller nedåt för att ändra kanal. Tryck på knappen för att se guideskärmen.
3 (Starta appknapp)
Starta appen som anges med knappen.
+paus (Parning)
Om Samsung Smart Remote inte kopplas ihop med projektorn automatiskt, rikta den mot framsidan av
Projektor och tryck sedan på och håll ned och pausknapparna samtidigt i 3 sekunder eller mer.
(USB-port (C-typ) för laddning)
Används för snabbladdning. Lysdioden på framsidan kommer att lysa under laddning. När batteriet är fulladdat släcks lysdioden.

 • USB-kabeln medföljer inte.
  -Använd Samsung Smart Remote mindre än 20 fot (6 m) från projektorn. Det användbara avståndet kan variera med de trådlösa miljöförhållandena.
  - Bilderna, knapparna och funktionerna på Samsung Smart Remote kan skilja sig åt beroende på modell eller geografiskt område.
  -Det rekommenderas att använda en originalladdare från Samsung. Annars kan det orsaka prestandaförsämring eller fel på produkten. I detta fall är garantiservicen inte tillämplig.
  – När fjärrkontrollen inte fungerar på grund av lågt batteri laddar du den med USB-C-porten.

varning 2 Brand eller explosion kan uppstå, vilket kan leda till skador på fjärrkontrollen eller personskada.

 • Utsätt inte fjärrkontrollen för stötar.
 • Var noga med att inte låta främmande ämnen som metall, vätska eller damm komma i kontakt med laddningsterminalen på fjärrkontrollen.
 • När fjärrkontrollen är skadad eller du luktar rök eller brännande ångor, stoppa omedelbart driften och reparera den på Samsungs servicecenter.
 • Ta inte isär fjärrkontrollen godtyckligt.
 • Var noga med att inte låta spädbarn eller husdjur suga eller bita på fjärrkontrollen. Brand eller explosion kan inträffa, vilket kan leda till skador på fjärrkontrollen eller personskada.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - ikon

Oberoende verifierad!

Denna produkt har verifierats oberoende. TM2180E/F
– Förbrukar 86 % mindre energi än den tidigare modellen TM2180A/B
– Förbrukar 86 % mindre energi än den tidigare modellen
– Plastdelen av 21 Smart Control innehåller minst 24 % återvunnet polyetylentereftalat (PET)
www.intertek.com/consumer/certified
NR: SE-GL-2002861

Använda tillgänglighetsfunktioner

Knappen Tillgänglighetsgenvägar på din fjärrkontroll ger enkel åtkomst till tillgänglighetsfunktionerna på din projektor.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - Använda tillgänglighetsfunktioner

 • CC/VD fungerar på samma sätt som CC/AD. Det markerade namnet kan ändras till CC/AD.
 • Tryck och håll ner volymknappen för att visa menyn Tillgänglighetsgenvägar.
 • Vissa funktioner kanske inte visas beroende på åtkomstmetod.

Inställningar för röstguide

Du kan aktivera röstguider som beskriver menyalternativen högt för att hjälpa synskadade. För att aktivera den här funktionen, ställ in Röstguide på På. Med röstguide på ger projektorn röstguider för kanalbyte, volymjustering, information om aktuella och kommande program, schema viewing, andra projektorfunktioner, olika innehåll i Web Webbläsare och i Sök.
• Du kan konfigurera volymen, hastigheten, tonhöjden för röstguiden och justera bakgrundsljudsvolymen under röstvägledningen.
• Röstguiden tillhandahålls på det språk som anges på språkskärmen. Engelska stöds alltid. Vissa språk stöds dock inte av Voice Guide även om de är listade på språkskärmen.

Bildtextinställningar

Ställ in bildtext på På för att titta på program med bildtexterna visade.

 • Bildtexter visas inte av program som inte stöder bildtexter.

Teckenspråk Zoominställningar

Du kan zooma in på teckenspråksskärmen när programmet du tittar på tillhandahåller det. Ställ först in Språkzoom till På och välj sedan Redigera teckenspråkszoom för att ändra position och förstoring av teckenspråksskärmen.

Lär dig fjärrkontroll

Denna funktion hjälper personer med synnedsättning att lära sig positionerna för knapparna på fjärrkontrollen. När denna funktion är aktiverad kan du trycka på en knapp på fjärrkontrollen och projektorn kommer att berätta vad den heter. tryck på (Return) två gånger för att avsluta Learn Remote.

Lär meny skärm

Lär dig menyerna på projektorskärmen. När den är aktiverad kommer din projektor att berätta för dig strukturen och funktionerna för de menyer du väljer.

Bild av

Stäng av projektorskärmen och ge bara ljud för att minska den totala strömförbrukningen. När du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen med skärmen avstängd, återgår projektorskärmen till på.

Ljud med flera utgångar

Du kan slå på projektorns högtalare och en Bluetooth-enhet samtidigt. När denna funktion är aktiv kan du ställa in volymen på Bluetooth-enheten högre än volymen på projektorns högtalare.
 •  Maximalt två Bluetooth-enheter kan anslutas samtidigt.

Hög kontrast

Du kan ändra större serviceskärmar till vit text på svart bakgrund eller ändra de transparenta projektormenyerna till ogenomskinliga så att texten lättare kan läsas. För att aktivera den här funktionen, ställ in Hög kontrast på På.

Större

Du kan förstora teckensnittets storlek på skärmen. För att aktivera, ställ in Förstora till På.

Gråskala

Du kan ändra färgen på projektorns skärm till en svartvit ton för att skärpa suddiga kanter som orsakas av färger.

 • Om gråskala är på är vissa tillgänglighetsmenyer inte tillgängliga.

Färginversion

Du kan invertera färgerna på texten och bakgrunden för inställningsmenyerna som visas på projektorskärmen för att göra det lättare att läsa dem.

 • Om Color Inversion är aktiverat är vissa tillgänglighetsmenyer inte tillgängliga.

Fjärrknapps upprepade inställningar

Du kan konfigurera funktionshastigheten för fjärrkontrollens knappar så att de saktar ner när du ständigt trycker och håller ner dem. Ställ först in Slow Button Repeat till On, och justera sedan operationshastigheten i Repeat Interval.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Om en TV inte är placerad på en tillräckligt stabil plats kan den vara potentiellt farlig på grund av att den faller. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som: Placera TV:n på en plattform, stativ, skåp, bord eller annan yta som är:

 • rekommenderas av Samsung eller säljs med produkten;
 • säker och stabil;
 • tillräckligt bredare i basen än TV:ns basmått;
 • stark och tillräckligt stor för att klara storleken och vikten på TV:n.
  Placera TV:n nära väggen för att undvika risken att TV:n faller när den trycks ned. Se till att din TV är installerad av en auktoriserad Samsung-installatör.
  Följ instruktionerna för väggmontering i installationsmanualen och med hjälp av monteringsutrustningen från Samsung. Placera TV:n mot baksidan av möbeln eller ytan som den är placerad på. Se till att TV:n inte hänger över kanten på möbeln eller ytan som den är placerad på. Hänger inte något från eller på TV:n. Förankring av både TV:n och möblerna som den är placerad på till lämpligt stöd, speciellt vid höga möbler, såsom skåp eller bokhyllor som överstiger en meter höga. Detta kan göras genom att använda robusta fästen, säkerhetsremmar eller fästen som är gjorda speciellt för platt-tv. Att inte placera något material mellan TV:n och möblerna som den är placerad på. Om möblerna som TV:n placeras på har lådor, skåp eller hyllor under TV:n, vidta åtgärder för att förhindra barn från att klättra, till exempel att installera säkerhetsspärrar så att dörrarna inte kan öppnas. Hålla husdjur borta från TV:n. Utbilda barn om farorna med att klättra på möbler för att nå TV:n eller dess kontroll.

Underlåtenhet att vidta dessa säkerhetsåtgärder kan göra att TV:n faller från stativet eller monteringsutrustningen, vilket kan orsaka skada eller allvarlig skada.

Anslut nätkontakten (endast Storbritannien)

VIKTIGT MEDDELANDE

Nätsladden på denna utrustning är försedd med en gjuten kontakt med en säkring. Värdet på säkringen anges på stickkontaktens stift och, om den behöver bytas ut, måste en säkring godkänd enligt BSI1362 med samma klassificering användas. Använd aldrig kontakten med säkringslocket utelämnat om locket är avtagbart. Om ett nytt säkringsskydd krävs måste det vara av samma färg som stickkontaktens stiftyta. Ersättningsskydd finns hos din återförsäljare. Om den monterade kontakten inte är lämplig för eluttag i ditt hus eller om kabeln inte är tillräckligt lång för att nå en PowerPoint, bör du skaffa en lämplig säkerhetsgodkänd förlängningskabel eller kontakta din återförsäljare för hjälp. Men om det inte finns något annat alternativ än att klippa av kontakten, ta bort säkringen och kassera sedan kontakten på ett säkert sätt. Anslut INTE kontakten till ett eluttag eftersom det finns risk för stötar från den blottade flexibla sladden.

VIKTIGT

Ledningarna i nätsladden är färgade i enlighet med följande kod: BLÅ – NEUTRAL BRUN – LIVE Eftersom dessa färger kanske inte överensstämmer med de färgade markeringarna som identifierar plintarna i din kontakt, gör så här: Ledningen som är färgad BLÅ måste anslutas till terminalen märkt med bokstaven N eller färgad BLÅ eller SVART. Kabeln som är färgad BRUNT måste anslutas till terminalen märkt med bokstaven L eller färgad BRUNN eller RÖD.

varning 4 VARNING
ANSLUT INTE NÅGON LEDNING TILL JORDTERMINALEN, SOM ÄR MÄRKT MED BOKSTAVEN E ELLER MED JORDSYMBOLEN, ELLER FÄRGAD GRÖN ELLER GRÖN OCH GUL.

Viktiga säkerhetsinstruktioner (endast UL)

 1. Läs dessa instruktioner.
 2. Håll dessa instruktioner.
 3. Följ alla varningar.
 4. Följ alla anvisningar.
 5. Använd inte denna apparat nära vatten.
 6. Rengör endast med en torr trasa.
 7. Blockera inte ventilationsöppningar, installera enligt tillverkarens anvisningar.
 8. Installera inte i närheten av värmekällor som radiatorer, värmeregister, spisar eller andra apparater (inklusive amplifiers) som producerar värme.
 9. Krossa inte säkerhetsändamålet med den polariserade kontakten eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad med en bredare än den andra. En jordad kontakt har två blad och en tredje jordning. Det breda bladet eller det tredje stiftet tillhandahålls för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.
 10. Skydda att strömkabeln inte går på eller kläms fast, särskilt vid kontakter, stickkontakter och den punkt där de kommer ut ur apparaten.
 11. Använd endast tillbehör / tillbehör som anges av tillverkaren.
 12. Använd endast med vagnen, stativet, stativet, fästet eller bordet som anges av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. När en vagn används, var försiktig när du flyttar vagnen / apparatkombinationen för att undvika personskador.
 13. Koppla ur denna apparat under åskväder eller när den inte används under lång tid.
 14. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. nätkabel eller kontakt är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte normalt eller har tappats.
  varning 4 VARNING
  För att förhindra skador som kan leda till brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
  Ventilation
  Placera inte apparaten i ett ställ eller en bokhylla. Se till att det finns tillräcklig ventilation och att du har följt tillverkarens instruktioner för montering och installation.
SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - björntorsk SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - icon3

Uttalanden om regelefterlevnad

FCC-leverantörens försäkran om överensstämmelse Ansvarig part - USA: s kontaktinformation:
Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road. Ridgefield Park, NJ 07660 Telefon: 1-800-SAMSUNG (726-7864) -01
Uttalande om FCC-efterlevnad:
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:
(1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och
(2) denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.
FCC Varning:
Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda denna utrustning.
Klass B FCC-uttalande
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC -reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning för radio- eller tv -mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med någon av följande åtgärder:

 • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp.

varning 4 VARNING
Användaren måste använda skärmade signalgränssnittskablar för att upprätthålla FCC-överensstämmelse för produkten. Med denna bildskärm medföljer en löstagbar nätsladd med IEC320-uttag. Den kan vara lämplig för anslutning till valfri UL-listad persondator med liknande konfiguration. Innan du gör anslutningen, se till att voltage betyget på datorns bekvämlighetsuttag är detsamma som bildskärmen och att ampom värdet på datorns bekvämlighetsuttag är lika med eller överstiger monitorvolymentage betyg. För 120 volts applikationer, använd endast UL-listad löstagbar nätsladd med NEMA-konfiguration 5-15P typ (parallella blad) kontaktlock. För 240 volts applikationer använd endast UL-listad löstagbar nätsladd med NEMA-konfiguration 6-15P typ (tandemblad) plugglock. Denna tv-mottagare ger en visning av tv-textning i enlighet med avsnitt 15.119 i FCC-reglerna. (Endast modeller för TV-sändningar med bildskärmar på 13 tum eller större i diameter)
(Gäller endast modeller med tuner)
Denna tv-mottagare ger en visning av tv-textning i enlighet med avsnitt 15.119 i FCC-reglerna.
Användarinformation
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen. Rådgör vid behov med din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-tekniker för ytterligare förslag. Broschyren som heter Hur man identifierar och löser radio-/TV-störningsproblem kan vara till hjälp. Denna broschyr har utarbetats av Federal Communications Commission. Den är tillgänglig från US Government Printing Office. Washington, DC 20402, lagernummer 004-000-00345-4. CALIFORNIA ENDAST USA (Gäller endast nätverksmodeller.) Denna perkloratvarning gäller endast primära CR(Mangandioxid) litiummyntceller i produkten som säljs eller distribueras ENDAST i Kalifornien USA “Perkloratmaterial – speciell hantering kan gälla, se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.” Kassera oönskad elektronik genom en godkänd återvinnare. För att hitta närmaste återvinningsplats, gå till vår webwebbplats: www.samsung.com/recycling Eller ring, 1-800-SAMSUNG

SoptunnaDenna märkning på produkten, tillbehören eller litteraturen indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas med annat hushållsavfall vid slutet av sin livslängd. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, separera dessa föremål från andra typer av avfall och återvinn dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För mer information om säker kassering och återvinning besök
vår webwebbplats www.samsung.com/in eller kontakta våra hjälplinjenummer-1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (avgiftsfritt)

Logotypen PVC Free (förutom tillbehörskablar) är ett självdeklarerat varumärke som tillhör Samsung.
*Tillbehörskablar: signalkablar och strömkablar För modeller som stöds av One, Connect eller One Connect Mini, när TV:n är ansluten till en extern enhet som en DVD/BD-spelare eller en digitalbox via HDMI, kommer strömsynkroniseringsläget att aktiveras automatiskt. I detta strömsynkroniseringsläge fortsätter TV:n att upptäcka och ansluta externa enheter via HDMI-kabel. Denna funktion kan avaktiveras genom att ta bort HDMI-kabeln från den anslutna enheten.

Dokument/resurser

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart fjärrkontroll [pdf] Instruktioner
RMCSPB1SP1, A3LRMCSPB1SP1, RMCSPB1SP1 Samsung Smart Remote, Samsung Smart Remote, Smart Remote, Remote

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.