ROLANSTAR Höjdjusterbara skrivbordsinstruktioner
ROLANSTAR Höjdjusterbara skrivbordsinstruktioner

Generella riktlinjer

 • Läs följande instruktioner noggrant och använd produkten i enlighet därmed.
 • Förvara den här bruksanvisningen och lämna den när du överför produkten.
 • Denna sammanfattning kanske inte innehåller alla detaljer i alla variationer och övervägda steg. Kontakta oss när ytterligare information och hjälp behövs.

Anmärkningar

 • Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Den måste monteras och användas enligt instruktionerna. Säljaren påtar sig inget ansvar för skada eller personskada till följd av felaktig montering eller användning.
 • Undvik långvarig exponering för fuktig miljö för att förhindra mögel.
 • Justera först alla skruvar med motsvarande förborrade hål under monteringen och dra åt dem en efter en.
 • Inspektera skruvarna regelbundet. Skruvar kan lossna vid långvarig användning. Dra åt dem vid behov för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Varningar

 • Barn får inte montera ihop produkten. Under montering, håll en liten del utom räckhåll för barn eftersom de kan vara dödliga vid förtäring eller inandning.
 • Barn får inte stå, klättra eller leka på produkten för att undvika allvarlig kroppsskada genom att välta.
 • Förvara plastförpackningar utom räckhåll för barn för att undvika potentiell fara, såsom kvävning.
 • Undvik vassa föremål och frätande kemikalier för att förhindra skador på produkten eller kroppsskada.

TILLBEHÖRSLISTA


EXPLODERAD

Diagrammet

STEG 1

diagram, teknisk ritning

STEG 2

Diagrammet

STEG 3

Diagrammet

STEG 4

en närbild av en enhet

STEG 5

diagram, teknisk ritning

STEG 6

Diagrammet

STEG 7

diagram, teknisk ritning

STEG 8

diagram, teknisk ritning

STEG 9

Diagrammet

STEG 10

diagram, teknisk ritning

STEG 11

 

diagram, teknisk ritning

STEG 12

Diagrammet

STEG 13

diagram, teknisk ritning

BRUKSANVISNINGAR

Diagrammet

Upp / Ned -knapp

Tryck på ∧ för att höja skrivbordet. När du släpper knappen stannar den. Tryck på ∨ för att sänka skrivbordet. När du släpper knappen stannar den. När du trycker på ∧ / ∨ visas
skrivbordet reser en mycket kort sträcka, så att användarna kan finjustera skrivbordshöjden efter önskemål

Skrivbordshöjd Minneinställning

POSITION INSTÄLLNING: Kan ställa in två minnen. Justera skrivbordet till lämplig höjd med knapparna ∧ eller ∨. Och tryck sedan på “1 eller 2” -knappen, cirka 4 sekunder tills
displayen blinkar "S -1 eller S -2", vilket indikerar att minnesinställningen har lyckats. PLATSFRÅGA: I körläget, tryck på någon av 1/2 knapparna för att blinka höjden på knappminnet.
POSITION NÅ: I körläget, när skrivbordet stannar, tryck på någon av 1 /2 -knapparna två gånger för att justera knapphöjden för sktophöjden. När skrivbordet rör sig,
att trycka på valfri knapp kan stoppa den.

Inställningen för lägsta höjd

POSITIONSINSTÄLLNING: Justera skrivbordet till lämplig höjd; och håll sedan knappen “2” och “∨” i 5 sekunder; när teckenfönstret visar ”- gör”, lagras den lägsta höjden framgångsrikt. När skrivbordet har tappats till sitt lägsta höjdläge visar displayen “- L o”.
STÄLLNING AVBRYT:
Alternativ 1 - Se den första inställningsprocessen.
Alternativ 2- Justera skrivbordet till den lägsta höjden där displayen visar “- L o”, håll både “2” och nedåtknappen i 5 sekunder; vid denna tidpunkt kommer displayen att
visa ”- gör” för att ange att det lägsta lägsta höjdläget har avbrutits

Inställningen för den högsta höjden

POSITIONSINSTÄLLNING: Justera skrivbordet till lämplig höjd; och håll sedan både “1” och uppåtknappen i 5 sekunder; när displayen visas "- upp", den högsta
höjden lagras utan framgång. När skrivbordet har höjts till sitt högsta höjdläge visar displayen “- h I”.
STÄLLNING AVBRYT:
Alternativ 1 - Se den första inställningsprocessen.
Alternativ 2- Justera skrivbordet till den högsta höjden där displayen visar "- h I", håll både "1" och upp-knappen i 5 sekunder; vid denna tidpunkt visar displayen "- up"
den inställda högsta höjdpositionen har avbrutits.

Initiala inställningar

(Under normalt tillstånd, kan manövrera när som helst; Eller byt ut styrenheten för första gången) Håll ned både ∧ och ∨ tills displayen visas ” - - -“, släpp knapparna,
då rör sig bordsskivan automatiskt upp och ner. När toppen slutar röra sig lyckas den första inställningsprocessen.

Fabriksåterställ

När displayen visar felkoden “rST” eller “E16 ″, tryck och håll ner“ V ”-knappen i 5 sekunder tills displayen blinkar” - - - “; släpp nyckeln och sedan de justerbara skrivbenen
kommer automatiskt att flytta ner till dess mekaniska lägsta punkt, och flytta upp och stanna vid ett fabriksinställt läge. Slutligen kan skrivbordet fungera normalt.

AUTOMATISK TRÄNINGSPÅMINNELSE

När skrivbordet förblir på samma höjdläge under 45 minuter visar displayen “Chr”. Blixten med “Chr” försvinner när du trycker på någon av knapparna eller efter 1 minut utan någon åtgärd. Påminnelsen fungerar tre gånger i rad.

GEMENSAM FELKOD (PROBLEMBESKRIVNING OCH LÖSNING)

 

E01 、 E02

Kabelanslutningen mellan skrivbordets ben och kontrollboxen är lös

(tryck på upp- eller nedknappen; om det inte fungerar, kontrollera kabelanslutningen)

 

E03 、 E04

 

Skrivbordets ben är överbelastade

(tryck på upp- eller nedknappen; om det inte fungerar, minska skrivbordet eller kontakta säljaren)

 

E05 、 E06

 

Avkänningselement i skrivbordets ben misslyckas

(tryck på upp- eller nedknappen; om det inte fungerar, kontrollera kabelanslutningen eller kontakta säljaren)

 

E07

 

Kontrollboxen går sönder

(stäng av strömmen en stund och starta om skrivbordet; kontakta säljaren om det inte fungerar)

 

E08 、 E09

 

Skrivbord Ben (s) bryter ner

(stäng av strömmen en stund och starta om skrivbordet; kontakta säljaren om det inte fungerar)

 

E10 、 E11

 

Controller -komponenter går sönder

(stäng av strömmen en stund och starta om skrivbordet; kontakta säljaren om det inte fungerar) t

E12 Skrivbord Ben (s) Felplacering (se den första inställningsprocessen)
 

E13

 

Termiskt avstängningsskydd (vänta på temperaturfall)

 

E14 、 E15

 

Skrivbordets ben sitter fast och de fungerar inte korrekt

(tryck på upp- eller nedknappen; om det inte fungerar, minska skrivbordet eller kontakta säljaren)

 

E16

 

Unbalance Desktop (återställ fabriksinställningarna)

 

E17

 

Nyckeldata som lagras i kontrollboxen är förlorade (kontakta säljaren direkt)

 

rST

 

Onormal Power-Down

(kontrollera kabelanslutningen och återställ sedan fabriksinställningarna)

 

 

Läs mer om den här handboken och ladda ner PDF:

Dokument/resurser

ROLANSTAR Höjdjusterbart skrivbord [pdf] Instruktioner
Höjdjusterbart skrivbord, CPT007-YW120-RR, CPT007-BK120-RR, CPT007-BO120-RR

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.