RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instruktionsmanual för e-posttextgenerator

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instruktionsmanual för e-posttextgenerator

www.rkiinstruments.com

Produktgaranti
RKI Instruments, Inc. garanterar att gaslarmutrustning som säljs av oss är fri från defekter i material, utförande och prestanda under en period av ett år från leveransdatum från RKI Instruments, Inc. Alla delar som befinns vara defekta inom den perioden kommer att repareras eller ersättas, efter vårt val, kostnadsfritt. Denna garanti gäller inte de föremål som till sin natur är föremål för försämring eller förbrukning vid normal service och som måste rengöras, repareras eller bytas ut rutinmässigt. Examples av sådana föremål är:

 • a) Absorberande patroner
 • b) Pumpmembran och ventiler
 • c) Säkringar
 • d) Batterier
 • e) Filterelement

Garantin upphör att gälla vid missbruk inklusive mekanisk skada, ändring, grov hantering eller reparationsprocedurer som inte är i enlighet med bruksanvisningen. Denna garanti indikerar hela omfattningen av vårt ansvar, och vi är inte ansvariga för borttagnings- eller utbyteskostnader, lokala reparationskostnader, transportkostnader eller eventuella utgifter som uppstår utan vårt godkännande i förväg.
DENNA GARANTI ÄR UTTRYCKLIGEN I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER OCH REPRESSENTATIONER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH ALLA ANDRA SKYLDIGHETER ELLER SKYLDIGHETER PÅ RKI-INSTRUMENTS DEL, INKLUSIVE DET ANSVARLIGA, MEN INTE ANSVARIGT. . UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA RKI INSTRUMENTS, INC. VARA ANSVARIGT FÖR INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADA AV NÅGOT SLAG SAMMANSLUTAD TILL ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER ELLER FLYTANDE PÅ DESS PRODUKTER ATT FUNGERA ELLER FUNGERA RIKTIGT.
Denna garanti täcker instrument och delar som säljs till användare av auktoriserade distributörer, återförsäljare och representanter som utsetts av RKI Instruments, Inc.
Vi tar inte på oss gottgörelse för någon olycka eller skada som orsakats av driften av denna gasmonitor, och vår garanti är begränsad till utbyte av delar eller våra kompletta varor.

Översikt

82-5201-01 e-post/textgenerator kan övervaka 4 uppsättningar kontakter och skicka ut ett e-postmeddelande och/eller textmeddelande när en kontakt öppnas eller stängs. Den kan också skicka ut ett e-postmeddelande och/eller textmeddelande när den är påslagen. E-post/textgeneratorn är installerad i ett plasthus som har en dragavlastningsbussning på botten. En AC/DC-strömkälla är installerad under e-post/textgeneratorn. Nätaggregatets AC-ingångsterminaler är anslutna till en plintlist längst ner på monteringsplattan för att göra det enkelt att ansluta ström på installationsplatsen. DC-utgångskablarna är anslutna till e-post/textgeneratorns ingångar.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Figur 1

Specifikationer

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Specifikationer

Installation

 1. Välj monteringsplats. Tänk på följande faktorer när du väljer monteringsplats:
  • Finns en AC- eller DC-strömkälla tillgänglig?
  • Finns det tillräckligt med utrymme för att öppna husdörren och göra ledningsanslutningar (se figur 2)?
 2. Monteringsfötterna och hårdvaran för att installera monteringsfötterna levereras i en påse inuti höljet. Montera monteringsfötterna enligt bilden nedan.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Installation
 3. Placera monitorn på en vertikal yta i ögonhöjd (4 1/2 till 5 fot från golvet).
 4. Använd 3/16″ skruvar genom skårorna i monteringsfötterna i varje hörn av huset för att fästa huset vid monteringsytan.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Figur 2

Inkoppling

 1. Om du använder växelström:
  a. Skruva loss och ta bort kepmuttrarna från AC-plintlistens lock.
  b. Dra AC-kablarna genom dragavlastningsbussningen på undersidan av huset.
  c. Anslut en ledning från AC-strömkällan till "H"-uttaget på AC-anslutningslisten.
  d. Anslut en neutral ledning från växelströmskällan till "N"-uttaget på växelströmsplintlisten.
  e. Anslut en jordkabel från växelströmskällan till "G"-uttaget på växelströmsplintlisten.
  f. Sätt tillbaka AC-uttagslistens lock med hjälp av skyddsmuttrarna.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Figur 3
 2. Om du använder en 9–12 VDC strömkälla:
  a. Koppla bort de fabriksinstallerade röda och svarta ledningarna från e-post-/textgeneratorns ingångar.
  b. Dra DC-kablarna genom dragavlastningsbussningen på undersidan av huset.
  c. Anslut strömkällans "+"-linje till "+"-uttaget på DC-plintlisten.
  d. Anslut strömkällans "-"-linje till "-"-uttaget på DC-plintlisten.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Figur 4
 3. Koppla de två terminalerna för varje kontaktstängningsingång till de kontakter som de är avsedda att övervaka.
 4. Dra åt skruven på dragavlastningsbussningen för att säkra ledningarna.
 5. Slå på strömkällan.

konfiguration

Går in i konfigurationsläge och initial anslutning
 1. Anslut ström till enheten. Om det är första gången enheten sätts på, kommer den att slås på i konfigurationsläge och lysdioden blinkar blått. Om lysdioden blinkar grönt, tryck på lägesknappen på enhetens högra sida för att växla till konfigurationsläge med hjälp av ett verktyg med 90° vinkel.
 2. Navigera till WiFi-skärmen på din dator, telefon eller surfplatta och hitta NCD_Email.
 3. Lösenordet för att ansluta till nätverket är NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Lösenordet för att ansluta till nätverket är NCDBeast
 4. Din enhet kan automatiskt starta en webbläsare och ta dig till konfigurationen web gränssnitt. Om det inte gör det kan du behöva trycka på nätverksnamnet igen (på en telefon eller surfplatta) eller skriva 172.217.28.1 i ett webbläsarfönster för Chrome, Firefox eller Safari (på en dator).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Din enhet kan automatiskt starta en webbläsare
 5. Enhetens konfiguration web gränssnittet visas.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Enhetens konfiguration web gränssnittet visas

WiFi-konfiguration

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - WiFi-konfiguration

 1. Nätverk: Välj ett 2.4 GHz WiFi-nätverk från rullgardinsmenyn. Enheten stöder inte 5 GHz-nätverk.
 2. Dolt nätverk: Om ditt nätverk inte visas anger du 2.4 GHz-nätverkets SSID manuellt. Enheten stöder inte 5 GHz-nätverk. Ange inget i fältet Hidden Network om du valt ett nätverk från rullgardinsmenyn Nätverk.
 3. Lösenord: Om ditt nätverk är lösenordsskyddat anger du lösenordet. Enheten stöder inte nätverk vars lösenord har specialtecken som #$%*. Om ditt nätverk inte är lösenordsskyddat, lämna detta fält tomt.
 4. DHCP: Markera rutan om nätverket du ansluter till är ett DHCP-nätverk. Avmarkera rutan om du behöver tilldela en statisk IP-adress.
  OBS: Resten av fälten är bara aktiva om DHCP är avmarkerat.
 5. Default Gateway: Ange nätverkets standardgateway-IP.
 6. Subnet Mask: Ange nätverkets subnätmask IP.
 7. DNS Primary: Ange en giltig DNS primär server IP. IP:n kan matcha nätverksinställningarna eller så kan det vara en vanlig DNS-server. 8.8.8.8 är IP:n för Googles primära DNS-uppslagsserver.
 8. DNS Sekundär: Ange en giltig DNS sekundär server IP. IP:n kan matcha nätverksinställningarna eller så kan det vara en vanlig DNS-server. 8.8.4.4 är IP:n för Googles sekundära DNS-uppslagsserver.
 9. Statisk IP: Ange den statiska IP-adress som du vill att enheten ska använda i ditt nätverk.
Mjuk AP -konfiguration

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Soft AP Configuration

 1. Soft AP SSID: I konfigurationsläge fungerar enheten som en WiFi-åtkomstpunkt och sänder ett SSID. Ange det SSID du vill att enheten ska sända.
 2. Mjukt AP-lösenord: Ange lösenordet som du vill att enheten ska kräva när du försöker ansluta till dess WiFi-åtkomstpunkt.
E-postklientkonfiguration

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - E-postklientkonfiguration

 1. Värd: Ange e-postmäklarens SMTP-värdadress. Vanliga adresser är smtp.gmail.com och smtp-mail.outlook.com.
  OBS: E-postmäklare måste vara SMTP.
 2. Värdport: Ange e-postmäklarens SMTP-port. De flesta e-postmäklare som stöder SMTP-anslutning använder port 587.
 3. E-post för inloggning: Ange den e-postadress du vill använda för att generera e-postmeddelanden/sms. 4. Lösenord: Ange lösenordet som används för att komma åt e-postadressen som angetts i e-postinloggning.
  OBS: E-postkontots lösenord får inte innehålla "&"-symbolen.
 4. Enhetsnamn: Ange texten du vill ska visas i signaturen för skickade e-postmeddelanden/sms. 6. Försök igen: Ange hur många gånger du vill att enheten ska försöka skicka e-post och/eller sms om det första försöket misslyckas.
  OBS: Om du ska använda en Gmail-adress för att skicka e-post/sms, se till att inställningen "Tillåt mindre säkra appar" är vald i ditt Google-konto.
Kalibreringskonfiguration

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Kalibreringskonfiguration

 1. Debounce Cycles: Den här inställningen definierar hur många CPU-cykler som behövs för att fastställa en statusändring. De flesta kontakter studsar när de först tar kontakt och den här inställningen förhindrar att dessa studsar registreras som separata händelser. Ändra inte denna inställning om det inte rekommenderas av RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: Den här inställningen definierar hur många millisekunder kontakten måste förbli i ett ändrat tillstånd innan enheten skickar ett e-postmeddelande och/eller text. Standardinställningen är 5000 millisekunder (5 sekunder).
Slå på och mata in e-post/texter

Enheten kommer att generera e-postmeddelanden och/eller sms när enheten slås på och/eller när någon av kontakterna stängs eller öppnas. Du måste göra e-post/textinställningar för varje händelsetyp (Power On, Input 1 Close, Input 1 Open, etc.) individuellt, även om de alla går till samma e-postadress och/eller telefonnummer. Om du inte vill att e-postmeddelanden/sms skickas för en viss händelsetyp, lämna fälten tomma.

Om du använder ett Outlook-konto och vill skicka e-post/sms till mer än en mottagare, måste du verifiera Outlook-e-postadressen första gången som e-post-/textgeneratorn skickar ett e-postmeddelande/sms. Det första försöket att skicka ett e-postmeddelande/sms kommer inte att lyckas, och Outlook skickar ett e-postmeddelande till din Outlook-e-postadress och ber dig att verifiera ditt konto.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Slå på och mata in e-posttexter

 1. Ämne: Ange ämnesrubriken för e-postmeddelandet/texten som genereras från händelsetypen. Texten måste vara alfanumerisk och får inte innehålla några specialtecken.
 2. Meddelandetext: Ange texten för e-postmeddelandet/texten som genereras från händelsetypen. Texten måste vara alfanumerisk och får inte innehålla några specialtecken.
  OBS: Power On-meddelandet inkluderar en WiFi-signalstyrka i procenttage utöver eventuell inmatad text.
 3. Mottagare: Ange e-postadress(er) och/eller telefonnummer som du vill ta emot e-post/sms för evenemangstypen. Separera flera e-postadresser och/eller telefonnummer med ett kommatecken (t.ex. test1@test1.com, test2@test2.com). Lägg inte till mellanslag mellan e-postadresser eller telefonnummer. För telefonnummer måste du använda ett XXXXXXXXXX@______-format där domännamnet som används i det tomma fältet beror på numrets trådlösa operatör.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Ange e-postadressenRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Ange e-postadressen

Felsökning

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruktionsmanual - Felsökning

OBS: E-post/textgeneratorn är en tredjepartsenhet. Vänligen kontakta NCD på https://community.ncd.io/ för stöd för e-post/textgenerator.

Dokument/resurser

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 E-posttextgenerator [pdf] Bruksanvisning
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

Referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *