Qubino -logotyp

wave plus logotyp

Smart läckageskydd

Qubino -logotyp

Det smarta läckageskyddet övervakar och kontrollerar din vattenförsörjning och känner av vattenläckage. Det är en idealisk automationslösning för kontroll av vattenförsörjningen i lägenheter, hus, eller för ditt bevattningssystem.

PAKET INNEHÅLL

Standardpaketet innehåller:
Smart Leak Protector, vattenläckagesensor, två monteringspluggar med skruv M6X45mm, Installationsmanual
Vid beställning av tillbehör kan paketet även innehålla något av: 24VDC nätadapter, vattenmätare med pulsläsare, vattenventil med elspole

INSTALLATION

 1. För att förhindra elektriska stötar och/eller skador på utrustningen, anslut inte nätadaptern till strömförsörjningen innan installationen är klar eller under underhåll.
 2. Var medveten om att även om nätadaptern inte är ansluten till elnätet, vissa voltage kan finnas kvar i ledningarna - innan du fortsätter med installationen, se till att ingen voltage finns i ledningarna.
 3. Vidta extra försiktighetsåtgärder för att undvika att oavsiktligt slå på enheten under installationen.
 4. Installera enheten exakt enligt denna installationsmanual – se bifogade installationsscheman (på motsatt sida):
  1. Anslut vattenmätaren, vattenventilen, vattensensorn och strömförsörjningen. Lägg åt sidan de två persiennerna och dekorationsramen. Lyft försiktigt upp den övre delen av Smart Leak Protector-höljet för att avslöja terminalen för trådanslutningar, märkt med + –-tecken. Använd kniven för att göra ett hål i kabelkopplingen i botten av Smart Leak-skyddshuset.
  Anslut vattenmätaren, vattenventilen och läckagedetektorn till Qubino Smart Leak Protector enligt bilden:
  2. Anslut slutligen 24VDC-strömförsörjningen enligt anvisningarna. Se till att du drar kablarna genom kabelkopplingen.
  3. Stäng Smart Leak Protector-höljet. Se till att kablaget inuti höljet inte är clamped av huset. Placera Qubino-modulen på lådans högra sida enligt bild 2. Se till att Qubino-modulens antenn är placerad intill husväggen som visas i bild 2 (se pil 1). Placera de två blindskydden enligt bilden. Placera blindkåpan med etiketten på i det högra läget (se pil 2). Tryck på persiennerna tills du hör ett klick.
  4. Markera placeringen av monteringshålen. Placera Smart Leak Protector-höljet på lämplig plats på väggen. Använd en penna för att markera placeringen av monteringshålen. Se bild 3.
  5. Borra monteringshålen och installera Smart Leak Protector Använd 6 mm borr. Borra hålen vid markeringar 45 mm djupa. Sätt in fästen i hålen, placera Smart Leak Protector över hålen och sätt i de två skruvarna. Dra åt skruvarna hela vägen. Se bild 4.
  6. Anslut nätadaptern till ett eluttag.
  7. Slå på Smart Leak Protector Tryck på Power-on-knappen på Smart Leak Protector. Den vita lampan indikerar att Smart Leak Protector är påslagen. Se bild 5.
  8. Inkludera enheten i Z-Wave-nätverket Se avsnittet om Z-Wave-inkludering och bild 6.
 5. Om du har en ansluten vattenventil*, tryck på vattenventilens tryckknapp på Smart Leak Protector. Kontrollera att vattenventilen är stängd (vattenflödesmätaren står stadigt) och att knapplampans indikator är PÅ. Tryck på knappen igen och kontrollera att vattenventilen är öppen (vattenflödesmätaren snurrar) och att knapplampans indikator är AV.

*OBS: din vattenventil måste vara av typen "Normally Open Valve". Se din vattenventils manual för detaljer.

SÄKERHETSINFORMATION

Risk för elektrisk stöt!
Installation av denna enhet kräver en stor grad av skicklighet och får endast utföras av en licensierad och kvalificerad elektriker. Kom ihåg att även när enheten är avstängd är voltage kan fortfarande finnas i enhetens terminaler.
Notera!
Anslut inte enheten till laster som överstiger de rekommenderade värdena.
Anslut enheten exakt som visas i de medföljande diagrammen. Felaktig kabeldragning kan vara farlig och leda till skador på utrustningen.

Z-WAVE INKLUSION

SMARTSTART INKLUSION

Qubino 09285 Smart Leak Protector- QR-kod 2

 1. Skanna QR-koden på enhetsetiketten och lägg till S2 DSK till provisioneringslistan i gatewayen (hubben)
 2. Anslut enheten till strömförsörjningen
 3. Inkludering kommer att initieras automatiskt inom några sekunder efter anslutning till strömförsörjningen och enheten registreras automatiskt i ditt nätverk (när enheten är utesluten och ansluten till strömförsörjningen går den automatiskt in i LEARN MODE-läge).

MANUELL INKLUSION

 1. Aktivera lägg till/ta bort-läge på din Z-Wave-gateway (hub)
 2. Anslut enheten till strömförsörjningen
 3. Tryck på vattenventilknappen på Smart Leak Detector 3 gånger inom 3 sekunder (1 klick per sekund). Enheten måste få en på/av-signal 3 gånger.
 4. En ny enhet kommer att visas på din instrumentpanel
  Notera: Vid S2 Security-inkludering visas en dialogruta som uppmanar dig att ange motsvarande PIN-kod (5 understrukna siffror) som är skrivna på moduletiketten och etiketten i förpackningen (kontrollera ex.ampbilden).
  VIKTIGT: PIN-koden får inte gå förlorad

Z-WAVE EXKLUSION/ÅTERSTÄLLNING

Z-WAVE EXKLUSION

 1. Anslut enheten till strömförsörjningen
 2. Se till att enheten är inom direkt räckvidd för din Z-Wave-gateway (hub) eller använd en handhållen Z-Wave-fjärrkontroll för att utföra uteslutning
 3. Aktivera uteslutningsläge på din Z-Wave-gateway (hubb)
 4. Tryck på vattenventilknappen på Smart Leak Detector 3 gånger inom 3 sekunder
 5. Enheten kommer att uteslutas från ditt nätverk, men eventuella anpassade konfigurationsparametrar kommer inte att raderas.

ANMÄRKNING 1: Läget LEARN MODE tillåter enheten att ta emot nätverksinformation från styrenheten.
ANMÄRKNING 2: Efter att enheten har uteslutits bör du vänta 30 sekunder innan du utför återinkludering.

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

 1. Anslut enheten till strömförsörjningen
 2. Inom den första minuten enheten är ansluten till strömförsörjningen, tryck på vattenventilknappen på Smart Leak Detector 5 gånger inom 5 sekunder

Genom att återställa enheten kommer alla anpassade parametrar som tidigare ställts in på enheten att återgå till sina standardvärden och ett nod-ID kommer att raderas.
Använd denna återställningsprocedur endast när gatewayen (hubben) saknas eller på annat sätt inte fungerar.
OBS: Se den utökade manualen för anpassade inställningar och parametrar tillgängliga för denna enhet.

VIKTIG ANSVARSFRISKRIVNING

Z-Wave trådlös kommunikation är inte alltid 100% tillförlitlig. Denna enhet bör inte användas i situationer där liv och/eller värdesaker enbart är beroende av dess funktion. Om enheten inte känns igen av din gateway (hub) eller visas felaktigt kan du behöva ändra enhetstyp manuellt och se till att din gateway (hub) stöder ZWave

Plus enheter. Kontakta oss för hjälp innan du returnerar produkten:http://qubino.com/support/#email

VARNING

Kasta inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall, använd separata insamlingsställen. Kontakta din lokala myndighet för information om tillgängliga insamlingssystem. Om elektriska apparater slängs på soptippar eller soptippar kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet och komma in i näringskedjan, vilket skadar din hälsa och ditt välbefinnande. När du byter ut gamla apparater med nya är återförsäljaren enligt lag skyldig att ta tillbaka din gamla apparat för kassering utan kostnad.

ELDIAGRAM (24 VDC

Qubino 09285 Smart Leak Protector- ELDIAGRAM

Anmärkningar för diagram:

+
-
Q
I1
I2
I3
TS
Positiv ledning (+VDC)
Den negativa ledningen (-VDC)
Utgång för den elektriska enheten (last) nr. 1
Ingången som används för vattenläckagedetektorn
Ingången som används för vattenmätarens pulsläsare
Ingång för tryckknappsbrytare
Ingång för temperaturgivare (används ej i
Smart läckageskydd)

VARNING:
Enhetens hållbarhet beror på den applicerade belastningen. För resistiva belastningar (glödlampor, etc.) och 10A strömförbrukning för en elektrisk apparat överstiger produktens livslängd 100,000 XNUMX växlar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning 24-30VDC
Märklastströmmen för DC-utgång (resistiv belastning)* 1 X 10A / 24VDC
Utgångskretseffekt för DC-utgång (resistiv belastning) 240W (24VDC)
driftstemperatur -10 — +40°C (14 — 104°F)
Z-Wave driftområde upp till 30 m inomhus (98 fot)
Mått (BxHxD) (paket) 398x220x95 mm / 15,67×8,66×3,74 tum
Vikt standardpaket 619g / 21,83 oz
'Elförbrukning 0,4W
Byta Relä
F-Wave Repeater Ja
Driftfrekvensband Z-våg (868Mhz EU-frekvens)
Maximal radiofrekvenseffekt jrancmittorl i frarinonry hand(c) <2,5 mw

 *Vid andra belastningar än resistiva belastningar, var uppmärksam på värdet av cos φ. Anslut vid behov laster som är mindre kraftfulla än vad de är klassade för – detta gäller alla motorbelastningar. Maxström för cos φ=0,4 är 3A vid 24VDC L/R=7ms.

BESTÄLLNINGSKOD OCH FREKVENS

ZMNHDXY – X, Y-värden definierar produktversion per region. Kontrollera den utökade onlinehandboken eller katalogen för rätt version.

Skaffa en riktig Qubino Z-Wave-bibel! Hur man installerar, användningsfall, användarmanual, illustrationer och mer. Skanna QR-koden/följ produktlänken nedan:

https://qubino.com/products/smart-leakage-protector/

Qubino 09285 Smart Leak Protector- QR-kod

https://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat2/

FÖRENKLAD EU-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

 Härmed förklarar Gap doo Nova Gorica att radioutrustningstypen Smart Leak Protector Relay är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:
http://qubino.com/products/smart-leak-protector.

FCC-efterlevnadsförklaring (gäller endast i USA):
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven. med gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningsområden och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: — Vänd om eller flytta mottagaren antenn. —Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. —Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. —Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

CE-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på produktsidan under www.qubino.com.
Denna användarmanual kan ändras och förbättras utan föregående meddelande.

Goap doo Nova Gorica
Ulica Klementa Juga 007, 5250 Solkan, Slovenien
E-post: [e-postskyddad] ; Tel: +386 5 335 95 00
Web: www.qubino.com; Datum: 24.03.2021; V 1.0

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 2

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 3

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 5

Dokument/resurser

Qubino 09285 Smart läckskydd [pdf] Installationsguide
09285, Smart läckskydd

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.