Användarhandbok för PYLE PLRVSD300 Digital Mobile Receiver System
PYLE PLRVSD300 digitalt mobilt mottagaresystem

Installation

Anmärkningar:
Välj monteringsplats där enheten inte kommer att störa förarens normala körfunktion.

 • Innan du slutligen installerar enheten, anslut kablarna tillfälligt och se till att allt är korrekt anslutet och att enheten och systemet fungerar korrekt.
 • Använd endast de delar som medföljer enheten för att säkerställa korrekt installation.
  Användning av obehöriga delar kan orsaka funktionsstörningar.
 • Rådgör med din närmaste återförsäljare om installationen kräver hålborrning eller andra modifieringar av fordonet.
 • Installera enheten där den inte kommer i vägen för föraren och inte kan skada passageraren vid nödstopp.
 • Om installationsvinkeln överstiger 30° från horisontalplanet kanske enheten inte ger optimal prestanda.
  Installationsanvisning
 • Undvik att installera enheten där den kan utsättas för höga temperaturer, t.ex. från direkt solljus, eller från varm luft, från värmaren, eller där den skulle utsättas för damm, smuts eller överdriven vibration.

Din Front/Rear-Mount
This unit can be properly installed either from“Front”(conventional DIN Front-mount) or“Rear”(DIN Rear-mount installation, utilizing threaded screw holes at the sides ofthe unit chassis).
For details, refer to the following illustrated installation methods.

Installationsöppning
Enheten kan installeras i vilken instrumentbräda som helst med en öppning enligt nedan:

INSTALLATION ATTENTIONS
 1. Denna spelare bör installeras av professionell tekniker.
 2. Read the instruction and operation of equipment carefully before installing.
 3. Se till att ansluta andra ledningar före strömanslutning.
 4. För att undvika kortslutning. Se till att alla synliga ledningar är isolerande.
 5. Vänligen fixa alla kablar efter installationen.
 6. Please make connection to the player accordingly to this instruction manual.
  Wrong connection may cause damage.
 7. Denna spelare passar endast för 12V DC-enhet och se till att din bil tillhör denna typ av katodjordningssystem.
 8. Correctly connect the wires. Wrong connection will cause malfunction or damage the electrical system.

MONTERING

Varningsikon VARNING: Do not install radio without rear cover installed. No user serviceable parts inside.
Rear cover provides protection against potential fire hazard.
Monteringsanvisning
Monteringsanvisning

LEDNINGSANSLUTNING

ISO-ANSLUTNING

Ledningsanslutning

Wire Insertion View
PIN NR TRÅDFÄRG BESKRIVNING
  ORANGE C RIGHT SPEAKER (+)
2 ORANGE / SVART C RIGHT SPEAKER (-)
3

/

/

4 /

/

5 BLÅ POWER ANTENN
6 /

/

7 GRAY/ BLACK A RIGHT SPEAKER (-)
8 GRÅ A RIGHT SPEAKER (+)
  LUR / SVART B RIGHT SPEAKER (-)
10 PURPURFÄRGAD B RIGHT SPEAKER (+)
11 BRUN C LEFT SPEAKER (+)
12 BROWN / BLACK C LEFT SPEAKER (-)
13 /

/

14

/

/

15 RÖD B+
16 SVART JORD
17 VIT SVART A LEFT SPEAKER (-)
18 VIT A LEFT SPEAKER (+)
19 GRÖN / SVART B LEFT SPEAKER (-)
20 GRÖN B LEFT SPEAKER (+)

Drift

Location of key

Location of key

 1. VOL/PWR/SEL
 2. Display
 3. DISC SLOT
 4. SOVA
 5. ALARM
 6. DIM (Dimmer)
 7. SPEAKER A/B/C
 8. 1 XNUMX PAU
 9. 2 INT
 10. 3 PRT
 11. 4 RDM
 12. 5 DIR13.
 13. 6 DIR
 14. 4. BAND
 15. LÄGE
 16. POWER/MUTE
 17. DISP/BACK
 18. Knapp Funktion
 19. Knapp Funktion
 20. Knapp Funktion (Mata ut)
 21. EAR PHONE OUTPUT
 22. AUX IN-uttag
 23. USB INTERFACE (charging)
 24. Återställningsknapp
 25. USB INTERFACE (music)

DRIFT

Turn ON/OFF the unit and mute function
Presse Knapp Funktion /MUTE button to turn ON the unit. When the unit is on, shortly press this button for mute on/off.
Press and hold this button to turn off the unit.

Justering av ljud och inställningar
Shortly press SEL button and rotate VOL knob to show below:
ZONE A->ZONE B->ZONE C.

To select one of them and press SEL to enter below items:
BAS (-7 +7)->TRE (-7-+7)->BAL (R7 L7)->EQ (POP-ROCK-CLASS-JAZZ-OFF) ->LOUD (off/on)->P-VOL(00-40)

Press and hold SEL button into the SETTING menu as below:
BEEP (off/on)->CLOCK (12/24)->CT (indep/sync)->AREA (USA/EUR)->DX (LOC)->STEREO (MONO)
In each item, rotating the VOL knob to set them.
When shows menu, press the DISP/BACK button to exit the menu.

P_VOL-inställning
Ställa in volymen på strömmen. Om volymen vid avstängning är liten än P-VOL. Nästa gång du slår på enheten kommer volymen att bibehållas på avstängningsvolymen. Om volymen vid avstängning är högre än P-VOL. Nästa gång du slår på enheten kommer volymen att återställas till P-VOL-värdet.

CT (INDEP/SYNC)
CT INDEP: Klockan fungerar självständigt. Den synkroniseras inte med RDS-stationens tid.
CT SYNC: Klockan kommer att synkroniseras med den mottagna RDS-stationens tid.
Notera: When the time was set by manual. The CT will back to INDEP mode automatically.

KLOCKA 24/12: Ställa in tiden på 24H eller 12H format.
BEEP (PÅ/AV): Turn ON/OFF the beep sound.
OMRÅDE (USA/EUR): To choose USA or EUROPE frequency

DX/LOC (Distance/Local)
LOC: Ta emot den starka signalstationen endast i sökstationen.
DX: Ta emot stark och svag signalstation i sök stationen.

STEREO / MONO
STEREO: Ta emot FM-stereosignal.
MONO: Ändra FM-stereo till monokrom. Det kan minska bruset när signalen är svag.

Dimmerfunktion
Press DIM button to set the brightness to high/mid/low.

FCC-uttalande

Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

 1. Enheten får inte orsaka skadlig störning och
 2. Enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital B-enhet enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

 • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp.

Försiktighet: Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

Denna utrustning uppfyller FCC-gränsvärdena för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

 

Dokument/resurser

PYLE PLRVSD300 digitalt mobilt mottagaresystem [pdf] Användarhandbok
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, Digital Mobile Receiver System, PLRVSD300 Digital Mobile Receiver System

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.