Orbi kabelrouter modell CBR40

Ställ in och aktivera med NETGEAR Orbi-appen

Ställ in din Orbi-kabelrouter och satellit och aktivera din internettjänst med NETGEAR Orbi-appen.

Om du inte vill använda NETGEAR Orbi-appen, ställ in din kabelrouter och satellit enligt instruktionerna i Ställ in din Orbi-kabelrouter och satellitoch aktivera din internettjänst med hjälp av instruktionerna i Aktivera din Internet-tjänst.

  1. Skanna en QR-kod eller sök efter NETGEAR Orbi i Apple App Store eller Google Play Store.
  2. Ladda ner och starta NETGEAR Orbi-appen på din mobila enhet och följ anvisningarna.

QR

Ställ in din Orbi-kabelrouter och satellit

Inställning

1. Samla in din Xfinity-kontoinformation.

Samla in din Xfinity-kontoinformation, till exempel ditt kontonummer, användarnamn, lösenord och kontonummer.

2. Stäng av och koppla bort befintliga modem och routrar.

Om du byter ut ett modem som för närvarande är anslutet till ditt hem, kopplar du bort modemet och ansluter den nya kabelroutern till samma uttag.

3. Anslut en koaxialkabel.

Använd en koaxialkabel för att ansluta kabelkoaxkontakten på kabelroutern till kabeluttaget.

4. Anslut nätadaptern.

Anslut nätadaptern till kabelroutern och anslut strömadaptern till ett eluttag.

Startproceduren tar ungefär en minut. När den är klar lyser Power-lysdioden fast blått.

5. Vänta på online-lysdioden LED till ljusblå.

Denna process kan ta upp till tio minuter.

Notera: När online-LED tänds är din kabelrouter fortfarande inte ansluten till Internet än. Du måste aktivera din kabelrouter med Xfinity.

6. Anslut din dator eller mobila enhet till Orbi-kabelroutern med Ethernet eller WiFi:

  • Ethernet. Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till routern.
  • WiFi. Använd WiFi-nätverksnamnet (SSID) och lösenordet på kabelrouterns etikett för att ansluta.

7. Logga in på kabelroutern och ändra administratörslösenordet.

VIKTIGT: Vi rekommenderar att du ändrar administratörslösenordet för att säkra din kabelrouter.
Starta en webbläsare och gå in orbilogin.net or 192.168.1.1 i adressfältet i webbläsaren.
Om ett inloggningsfönster öppnas anger du administration för administratörens användarnamn och Lösenord för administratörslösenordet.
Gå till avsnittet ADVANCED och ändra standardlösenordet och ställ in säkerhetsfrågor.

8. Aktivera din internettjänst.

För information om hur du aktiverar din internettjänst, se Aktivera din Internet-tjänst.

9. Placera din Orbi-satellit.

Placera din satellit inom routerns WiFi-räckvidd och slå på den.
Satelliten försöker synkronisera med din router.

10. Vänta tills satelliten synkroniseras med din router.

Satellitens ring-LED lyser vitt medan satelliten försöker synkronisera med kabelroutern.
Därefter tänds ring-LED: n i en av följande färger i ungefär tre minuter och släcks sedan:

LED-lampor

Notera: Om ringlampan fortfarande lyser magenta efter ungefär en minut, tryck på Synkronisera på kabelroutern och på satelliten. Om satelliten synkroniseras med kabelroutern tänds satellitens ring-LED vit. Ringlampan lyser sedan blått för att indikera en bra anslutning och stängs sedan av.

Aktivera din Internet-tjänst

Innan du startar självaktiveringsprocessen, samla in följande information:

  • Din Internet-leverantör (ISP) kontoinformation
  • Kabelrouter modellnummer, vilket är CBR40.
  • Kabel routerns serienummer
  • Kabel-routerns MAC-adress

Kabelns routers serienummer och MAC-adress finns på kabelrouterns etikett.

Följande tabell visar kontaktinformation för ISP: er som stöder din kabelrouter.

ISP

Notera: Din ISP: s kontaktinformation kan komma att ändras. Du kan också hitta kontaktinformationen i ditt månatliga faktureringsmeddelande för internettjänster.

  1. Besök din ISP: s webbplats och följ instruktionerna på skärmen för att aktivera din internettjänst.
  2. För att bestämma den exakta internethastigheten, besök din ISP: s hastighetstestwebbplats eller utför ett hastighetstest.

Support & Kundservice

Tack för att du köpte den här NETGEAR-produkten. Du kan besöka www.netgear.com/support för att registrera din produkt, få hjälp, komma åt de senaste nedladdningarna och användarhandböckerna och gå med i vår community. Vi rekommenderar att du endast använder officiella NETGEAR-supportresurser.

Kundägda kabelroutrar kanske inte är kompatibla med vissa internetleverantörer (ISP). Kontrollera med din ISP för att bekräfta att denna NETGEAR-kabelrouter är tillåten i din ISP: s nätverk.

Si ce produit est vendu au Canada, vous pouvez accéder à ce document en français canadien à http://downloadcenter.netgear.com/other/.

(Om den här produkten säljs i Kanada kan du komma åt detta dokument på kanadensiska franska på http://downloadcenter.netgear.com/other/.)

För den nuvarande EU-försäkran om överensstämmelse, besök http://kb.netgear.com/11621.

För information om regelefterlevnad, besök http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Se regelverket för efterlevnad av reglerna innan du ansluter strömförsörjningen.

paketets innehåll

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Orbi Cable Router Översikt

Översikt 1

Översikt 2

Legend 1

Orbi Satellite Översikt

Översikt 1a

Översikt 2a

Förklaring 1a

Förklaring 1b

Förklaring 1c

Orbi-kabelrouter-lysdioder

lysdioder

Lysdioder A

Orbi Cable Router CBR40 Användarmanual - Optimerad PDF
Orbi Cable Router CBR40 Användarmanual - Original PDF

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *