Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker

Beskrivning

Prime LS100 is a powerful LTE Tracker which is designed as Emergency call equipment. It works on LTE B4/B13 with superior receiving sensitivity. Its location can be real time or schedule tracked by backend server or specified terminals. Based on the embedded wireless tracking protocol, Prime LS100 can communicate with the backend server through LTE network, and transfer reports of emergency. Service provider is easy to setup their tracking platform based on the functional wireless tracking protocol.
The WIFI function will be activated and report the MAC addresses once the device is in alerting state. The BLE function will be activated and scan the third-party BLE data or Beacon broadcast by custom setting or protocol.
RF 433MHz is used as a supervised short range RF communication link between the unit and the Base Station to determine if they are no longer in range with each other.

Produkt överview

Utseende

Buttons Interface Description

Knapp /USB-gränssnitt Beskrivning

NYCKEL/gränssnitt

Beskrivning

Återställ nyckel Power off     the Prime LS100
adapter Connected to a Power supply socket can power on Prime LS100
Funktionsnyckel SOS-läge
Feature Key Play to do list audios.
TEST Key Övningsläge
LED-beskrivning


Figur 1-2

There are 3 LED lights in Prime LS100 device, the description as following.

Svagt händelse Ange
Function Key LED Function Key pressed Solid when pressed
Feature Key LED Feature Key pressed Solid when pressed
Test Key LED Test Key pressed Solid when pressed
Breath Light Test Key long press Breath effect

Komma igång

Reservdelslista

Namn

Bild

Anmärkning

Prime LS100 Base Station The LTE Base Station.
Prime LS100 adapter It used to power on the Prime LS100.
Inbyggt batteri

The following items are suggestion for built-in battery usage, please pay more attention.

  • The device is Emergency call equipment, which is designed to be used by adapter always plugged.
  • There is a 850mAh Lithium polymer battery integrated in device. The built-in battery will only be used when the adapter unplugged.

Note: If the Prime LS100 device is firstly used, please make sure the adapter of the device is plugged in the power supply socket.

Prime LS100 Adapter

Prime LS100 base station is connected with an AC Adapter.
The adapter is used for device power on, built-in battery charging, which should be plugged in power supply socket at any time ( by end user).

Ström på / av


Figur 2-2

Ström på: Plug in the power adapter and power on.
Stäng av: Unplugged the power adapter and press the Reset button.

Notera: the user can not power off Prime LS100 if the adapter is plugged.

Frekvens

LTE: Band2/Band4/Band5/Band12/Band13
WIFI::2412MHz-2462MHz
BLE:2412MHz-2472MHz
433:433.92MHZ

Felsökning och säkerhetsinformation

Felsökning

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Meddelanden kan inte rapporteras till backend-servern via mobilt nätverk. APN är fel. Vissa APN kan inte besöka internet direkt. Fråga nätoperatören om rätt APN.
IP-adressen eller porten för backend-servern är fel. Se till att IP-adressen för backend-servern är en identifierad adress på internet.
Unable to power off Prime LS100. Funktionen för strömbrytaren inaktiverades av AT+GTFKS. Aktivera funktionen för strömbrytaren med AT+GTFKS.
Batteriet kan inte laddas Batteriet har inte använts på för länge och har varit låst. Using a external power source with 3.6V to 4.2V DC power supply to active the battery or apply for after sale help.
Säkerhetsinformation

The following items are suggestion for safety use, please pay more attention. Please do not disassemble the device by yourself. Please do not put the device on the overheating or too humid place, avoid
exposure to direct sunlight. Too high temperature will damage the device or even cause the battery explosion. Please do not use Prime LS100 on the airplane or near medical equipment.

FCC Varning.

§ 15.19 Märkningskrav.
Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Drift är under förutsättning att denna enhet inte orsakar skadlig störning.

§ 15.21 Information till användaren.
Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

§ 15.105 Information till användaren.
Obs: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital klass B-enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:
- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.
-Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
-Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
-Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- / TV-tekniker för hjälp.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated withmin imum distance 20cm between the radiator & your body.

Dokument/resurser

Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker [pdf] Användarmanual
BAS4GA, ZKQ-BAS4GA, ZKQBAS4GA, Prime LS100 LTE Tracker, LS100 LTE Tracker, LTE Tracker, Tracker

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.