marta-MT-1608-Elektronisk-Vågar-LOGO

marta MT-1608 elektroniska vågar

marta-MT-1608-Elektroniska-Vågar-PRODACT-IMG

VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida referens

 • Använd endast för hushållsändamål enligt bruksanvisningen. Den är inte avsedd för industriellt bruk
 • Endast för inomhusbruk
 • Försök aldrig plocka isär och reparera föremålet själv. Om du stöter på problem, kontakta närmaste kundtjänst
 • Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet
 • Se till att det inte finns några föremål på vågen under förvaring
 • Smörj inte vågens inre mekanismer
 • Förvara vågen på en torr plats
 • Överbelasta inte vågen
 • Lägg försiktigt produkterna på vågen, träffa inte ytan
 • Skydda vågen mot direkt solljus, höga temperaturer, fukt och damm

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

 • Packa upp din apparat. Ta bort allt förpackningsmaterial
 • Torka av ytan med adamp trasa och tvättmedel

ANVÄNDA ENHETEN

BÖRJA JOBBA

 • Använd två batterier av 1,5 V AAA-typ (ingår)
 • Ställ in måttenhet kg, lb eller st.
 • Placera vågen på en plan, stabil yta (undvik matta och mjuk yta)

VIKTNING

 • För att slå på vågen stega försiktigt på den, vänta några sekunder tills displayen visar din vikt.
 • Stå stilla under vägning så att vikten är korrekt fixerad

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

 • Vågen stängs automatiskt av efter 10 sekunders stillestånd

INDIKATORER

 • «oL» – överbelastningsindikator. Max kapacitet är 180 kg. Överbelasta inte vågen för att undvika att den går sönder.
 • marta-MT-1608-Elektroniska vågar-FIG-1– batteriladdningsindikator.
 • «16°» – rumstemperaturindikator

BATTERITID

 • Använd alltid den rekommenderade batteritypen.
 • Innan du använder enheten, se till att batterifacket är ordentligt stängt.
 • Sätt i nya batterier, observera polariteten.
 • Ta bort batteriet från vågen om den inte används under en längre tid.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

 • Använd annonsamp trasa för rengöring. Sänk inte ned i vatten
 • Använd inte slipande rengöringsmedel, organiska lösningsmedel och frätande vätskor

SPECIFIKATION

Mätområde Examen Nettovikt bruttovikt Paketstorlek (L х B х H) Producent:

Cosmos Far View International Limited

Rum 701, apt 16, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, Kina

Made in Kina

 

5 180-kg

 

50g

 

1,00 kg / 1,04 kg

 

270 mm x 270 mm x 30 mm

GARANTI

TÄCKER INTE FÖRSVAR (filter, keramisk och non-stick beläggning, gummitätningar, etc.) Produktionsdatum är tillgängligt i serienumret som finns på identifikationsdekalen på presentförpackningen och/eller på klistermärket på enheten. Serienumret består av 13 tecken, det 4:e och 5:e tecknet anger månaden, det 6:e och 7:e anger produktionsåret för enheten. Tillverkaren kan ändra hela uppsättningen, utseende, tillverkningsland, garanti och tekniska egenskaper för modellen utan föregående meddelande. Kontrollera när du köper enheten.

Dokument/resurser

marta MT-1608 elektroniska vågar [pdf] Användarmanual
MT-1608 elektroniska vågar, MT-1608, elektroniska vågar, vågar
marta MT-1608 elektroniska vågar [pdf] Användarmanual
MT-1608, MT-1609, MT-1610, MT-1608 Electronic Scales, Electronic Scales, Scales

Referensprojekt

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *