lowes-logotyp

lowes 49300325 5 ljus ljuskrona

lowes 49300325 5 ljus ljuskrona--fig1

ÖVERSIKT

lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig2

Hårdvara (Delar är inte skalenliga)

lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig3

DENNA MANUAL INNEHÅLLER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. LÄS OCH BEVAR FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

 • Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du försöker montera, använda eller installera produkten.
 • Stäng av strömmen vid huvudsäkringsboxen (eller strömbrytaren) innan installationen påbörjas genom att ta bort säkringen (eller slå av strömbrytaren).
 • Var försiktig så att du inte skadar eller skär trådisoleringen (höljet) under installationen av fixturen. Låt inte ledningar komma i kontakt med någon yta med en skarp kant. Detta kan skada eller skära kabelisoleringen, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall av elektriska stötar.
 • Alla elektriska anslutningar måste överensstämma med lokala bestämmelser, förordningar eller den nationella elektriska koden (NEC). Kontakta din kommunala byggnadsavdelning för att lära dig om dina lokala bestämmelser, tillstånd och/eller inspektioner. Om du inte har erfarenhet av elektriska ledningar, se en gör-det-själv-ledningshandbok eller få din armatur installerad av en kvalificerad licensierad elektriker.
 • Risk för brand – de flesta bostäder byggda före 1985 har en matningsledning klassad för 140°F/60°C. Rådfråga en kvalificerad elektriker före installation.
 • Överskrid inte det rekommenderade vattnettage. Se re-lampetikett på ljusuttaget för maximalt vattentage.
 • Byt inte ut en glödlampa när strömbrytaren är vriden till "ON"-läget.
 • Sänk inte ner din lamp i vatten; om du gör det skadar du kabeln.
 • Håll material som lätt brinner borta från tända glödlampor.

FÖRBEREDELSE

 • Innan du börjar montera, installera eller använda produkten, se till att alla delar finns. Jämför delar med förpackningens innehållslista och diagram på föregående sida. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte montera, installera eller använda produkten. Kontakta kundtjänst för reservdelar.
 • Verktyg som krävs för montering (ingår ej): platt skruvmejsel, stjärnskruvmejsel, tång, eltejp, avskärare, skyddsglasögon, stege, trådavdragare.

INSTALLATION

 1. Förbereda monteringslisten
  Skruva fast det gängade röret (H3) i monteringslisten (H1) och fäst det med låsbrickan (H5) och sexkantsmuttern (H4).
  OBS: Det gängade röret (H3) ska sträcka sig tillräckligt länge för att sticka ut genom kapellet när det är monterat. (Justera efter behov.).lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig4
 2. Montering av monteringslisten
  Fäst monteringslisten (H1) på utloppslådan med två utloppslådanskruvar (H2).lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig5
 3. Att fästa kapellet på utloppslådan
  • Placera kapellet (H11) över det gängade röret (H3) och skruva fast skruvhylsan (H8) på det gängade röret (H3).
  • Fäst kapellet (H11) med ringen (H9).lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig6
 4. Montering av öglan och det platta röret till fixturkroppen
  • Dra fixturtråden genom öglan (A) och dra åt öglan (A) på toppen av fixturkroppen (B).
  • Skruva loss de två skruvarna (H15) från det platta röret på fixturkroppen (B). Sätt i de platta rören (H13) i den platta metallplattan på fixturhuset och fäst med skruvarna (H15) med en Phillips-skruvmejsel (ingår ej) enligt bilden nedan.lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig7
 5. Montering av skärm till fixturkroppen
  Skruva loss de två tumskruvarna (H14) från det platta röret (H13). Placera skärm (B) över toppen av fixturkroppen (B). Rikta in de två hålen i skärmen (C) och det platta röret (H13), dra sedan åt de två tumskruvarna (H14).
  OBS: Ta bort plastskyddet från skärmen innan du använder den.lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig8
 6. Fästa kedjan
  • Justera kedjan (H12) till önskad höjd genom att sprida isär kedjans ändlänk (H12). Använd en tång och en skruvmejsel (ingår ej). Linda en mjuk trasa runt tången för att skydda kedjans finish.
  • Öppna den första snabblänken (H10), anslut kedjan (H12) till öglans ögla (A) och stäng snabblänken (H10).
  • Öppna den andra snabblänken (10), anslut den andra änden av kedjan (H12) till skruvhylsan (H8) och stäng snabblänken (H12).lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig9
 7. Vävning av fixturtråden
  • Skruva loss ringen (H9) från skruvkragens ögla (H8) och sänk taket (H11) och ringen (H9) över kedjan (H12) på fixturen.
  • Väv fixturtrådarna och den blottade jordtråden av koppar upp genom kedjan (H12), ringen (H9), kapell (H11), skruvögla (H8), gängad tub (H3) och sedan in i utloppslådan.lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig10
 8. Att göra den elektriska anslutningen
  • Avlägsna 3/4 tums isolering från trådändarna.
  • Anslut den blanka strömförande ledningen från fixturen till den svarta ledningen från uttagslådan och den grova neutrala ledningen från fixturen till den vita ledningen från uttagslådan.
  • Den kala kopparjordledningen från fixturen måste ögla ett varv under huvudet på den gröna jordskruven (H6) på monteringslisten (H1) innan den ansluts till matningskretsens jordledare.
  • Täck ledningarna med ledningskontakter (H7). Tejpa ihop ledningsanslutningarna (H7) och ledningarna och placera försiktigt alla ledningar inuti uttagslådan.
   OBS: Den glänsande strömförande kabeln har texten tryckt på sig; den grova neutrala tråden har nock på sig.lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig11
 9. Montering av kapell till uttagslådan
  Höj taket (H11) ända upp till taket och dra åt ringen (H9) på skruvkragens ögla (H8) tills taket (H11) hålls stadigt mot taket.lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig12
 10. Installation av glödlampor
  Installera glödlamporna (ingår ej) i sockeln. Använd fem Max 60W kandelaberbas (E12) typ “B”-lampor (rekommenderas).
  OBS: Du kan också använda fem MAX 9W kandelaberbas (E12) självförskjutna LED-lampor. Överskrid inte det rekommenderade vattnettage.lowes 49300325 5 ljus ljuskrona-fig13

RENGÖRING

 • Använd inga rengöringsmedel med kemikalier, lösningsmedel eller starka slipmedel. Använd endast en torr, mjuk trasa för att damma eller torka försiktigt.
 • För att rengöra fixturen, koppla bort strömmen genom att stänga av strömbrytaren eller genom att ta bort säkringen vid säkringsdosan. Använd en torr eller lätt dampen ren trasa för att torka av fixturens utsida.

FELSÖKNING

 • Lampan tänds inte alls:
  • Se till att väggbrytaren och strömbrytaren är på.
  • Se till att kablaget är korrekt.
 • Säkringen går eller kretsen löser ut när ljuset tänds.
  Kontrollera om det finns korsade ledningar, se till att ledningarna är korrekta.

Dokument/resurser

lowes 49300325 5 ljus ljuskrona [pdf] Användarmanual
49300325, 5 ljus ljuskrona, 49300325 5 ljus ljuskrona

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.