KRAMER TP-600TR HDMI-förlängare med USB

TP-600TR Snabbstartguide
Den här guiden hjälper dig att installera och använda din TP-600TR för första gången.
Gå till www.kramerav.com/downloads/TP-600TR för att ladda ner den senaste användarhandboken och kontrollera om firmwareuppgraderingar är tillgängliga.

Steg 1: Kontrollera vad som finns i rutan

 • TP-600TR 4K60 HDMI/USB-förlängare
 • 1 Strömadapter och sladd
 • 1 fäste
 • 4 gummifötter
 • 1 Snabbstartguide

Steg 2: Lär känna din TP-600TR

Förlängningsenheten fungerar som en sändare eller en mottagarsida per DIP-switch-inställning (se Steg 4: Anslut ingångar och utgångar).


# Särdrag Fungera
1 HOST USB B 2.0-kontakt Anslut till USB-värden (t.example, en bärbar dator) för att kommunicera med USB-tillbehörsenheter (t.example, ett smartkort) anslutet till USB-enhetsportar på antingen sändaren eller mottagarsidan av förlängaren (se steg 4:Ansluta ingångar och utgångar).
2 ACTIVE HOST LED Lyser orange när USB-värdsidan är aktiv
3 ACTIVE Rx LED Lyser grönt när förlängningsmottagarens funktion är aktiv
4 IN LED Lyser blått när en aktiv HDMI-ingångssignal detekteras på HDMI IN.
5 UT LED Lyser blått när en utgångsmottagare är ansluten.
6 TX LOOP Sändarläge Lyser blått en aktiv signal sänds på Tx LOOP-porten.
Mottagarläge N / A
7 LINK LED Lyser grönt när HDBT aktiv länkanslutning har upprättats.
8 PÅ LED Lyser grönt när enheten får ström.
9 HDBT RJ-45-kontakt Anslut till HDBT RJ-45-kontakten på en parad mottagare/sändarenhet (t.example, en sekund TP-600TR enhet).
10 HDMI TX IN-kontakt Sändarläge Anslut till en HDMI-källa.
Mottagarläge N / A
11 HDMI Rx OUT/Tx LOOP-kontakt Sändarläge Anslut till en lokal mottagare.
Mottagarläge Anslut till en HDMI-acceptor.
12 USB A 2.0 snabbladdningskontakter (3) Anslut till USB lokala kringutrustning (t.example, en USB-kamera, en soundbar, mikrofon och så vidare).
13 IR 3.5 mm minijackkontakt Anslut till en extern IR-sändare för att styra en lokal IR-kontrollerad enhet från fjärrförlängaren (t.example, TP-600TR).
Anslut till en IR-sensor för att styra en fjärrstyrd IR-kontrollerad enhet som är ansluten till fjärrutvidgarens sida (t.example, TP-600TR).
14 RS-232 3-stifts plint Anslut till en kontrollenhet (t.example, SL240C) för att styra en fjärrenhet via seriell anslutning (t.example, den fjärranslutna PTZ USB-kameran).
15 INSTÄLLNING 4-vägs DIP-switch Ställer in enhetens beteende (se steg 4:Anslut ingångar och utgångar).
16 12V DC strömkontakt Anslut till strömförsörjningen.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Steg 3: Montera TP-600TR

Installera TP-600TR med någon av följande metoder:

 • Se till att miljön (t.ex. maximal omgivningstemperatur och luftflöde) är kompatibel för enheten.
 • Undvik ojämn mekanisk belastning.
 • Lämplig övervägande av utrustningens märkskyltar bör användas för att undvika överbelastning av kretsarna.
 • Tillförlitlig jordning av rackmonterad utrustning bör bibehållas.
 • Maximal monteringshöjd för enheten är 2 meter.

Steg 4: Anslut in- och utgångar

Stäng alltid AV strömmen på varje enhet innan du ansluter den till din TP 600TR-förlängare.

Anslutning av RJ-45-kontakter

Det här avsnittet definierar HDBT pinout, med en rak stift-till-stift-kabel med RJ-45-kontakter.

För HDBT-kablar rekommenderas att kabelns jordskärmning ansluts/lödas till kontaktskärmen.
För att uppnå angivna förlängningsavstånd, använd de rekommenderade Kramer-kablarna som finns på www.kramerav.com/product/TP600TR. Användning av kablar från tredje part kan orsaka skador!

Ställa in DIP-omkopplarna
 • Alla DIP-switchar är inställda på OFF (upp) som standard
 • Alla ändringar i DIP-switchar gäller omedelbart, i farten (inget behov av att slå på enheten), förutom DIP-switch 1 och 2.
  # Särdrag DIP-switchinställningar
1 Driftläge för enheten AV (upp) – Mottagarläget är aktivt.
PÅ (ned) – Sändarläget är aktivt.
2 Aktiv USB-värdport AV (upp) – Värden är aktiv.
PÅ (ned) – Värden är inaktiv (aktiv på fjärransluten enhet).
3 Definiera IR-genomföring AV (upp) – För igenom IR-signalen till eller från IR-kabeln.
PÅ (ned) – Lägg till IR-modulation (38kHz) till IR-utgångssignalen (gäller endast när IR-porten är ansluten till en IR-sändarkabel).
4 Programmering av RS-232 Av (upp) – Normalt driftläge är aktiverat (FW-programmering RS-232 är inaktiv). På (ner) – FW-programmering RS-232 är aktiv.

Steg 5: Anslut strömmen

Anslut nätsladden till TP-600TR och anslut den till elnätet.

Säkerhetsinstruktioner (se www.kramerav.com för uppdaterad säkerhetsinformation)
Försiktighet:
 • För produkter med reläterminaler och GPI \ O -portar, se den tillåtna klassificeringen för en extern anslutning, som ligger bredvid terminalen eller i användarmanualen.
 • Det finns inga delar som kan repareras av operatören inuti enheten.

Varning:

 • Använd endast den nätsladd som medföljer enheten.
 • Koppla bort strömmen och koppla bort enheten från väggen innan du installerar den

WWW.KRAMERAV.COM

Dokument/resurser

KRAMER TP-600TR HDMI-förlängare med USB [pdf] Användarhandbok
TP-600TR, HDMI-förlängare med USB

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.