KODAK-logotypKODAK PD460 Dock Plus Bärbar Instant Photo Printer

KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-productSätta i papperskassett

 1. Öppna kassettlocket.KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-1
 2. Lägg i papperet med den blanka sidan uppåt. Du kan infoga upp till 20 ark. Om du lägger i mer än 21 ark kan det orsaka fel. Undvik att röra det bestrukna papperet med händerna eftersom det kan påverka fotokvaliteten.KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-2
 3. Öppna skrivarens kassettlucka.KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-3
 4. Sätt i kassetten tills den klickar på plats.KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-4

InstallationKODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-5

Vad finns i rutan?KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-6

Sätt i patron

 1. Öppna patronlocket.KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-7
 2. Sätt i patronen med den angivna pilen tills du hör ett klickande ljud. KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-8
 3. Tryck ner och dra ut spaken för att byta använda patroner.KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-9KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-10

APP Ladda nerKODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-11

Bluetooth-anslutningKODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-12

 1. Slå på skrivaren genom att trycka på strömknappen i det övre vänstra hörnet. Slå på BLUETOOTH i din smartphone. Skrivarnamn (XXXX) är variabla
 2. Gå till BLUETOOTH-inställningen i din smartphone och hitta "KODAK PrintaCase-XXXX" eller "KODAK Instant-XXXX". 4 tecken. Du kan hitta skrivarens namn på den nedre etikettenKODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-13

DockningsanslutningKODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-14

Anslut din smartphone till dockningsstationen på toppen av skrivaren

Skriv ut via APP KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-15

 1. Välj "Photo Print" i din telefon eller "Phone case print" efter att ha startat APP
 2. Välj din telefon Om du väljer "Phone Case Print" och följer guiden i APP. KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-16
 3. Välj foto i ditt telefongalleri Om du väljer "Fotoutskrift". KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-17

Slutförande av PrintaCase KODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-18

Ström- och LED-statusindikatorerKODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-20

felsökaKODAK-PD460-Dock-Plus-Portable-Instant-Photo-Printer-21

Säkerhetsföreskrifter

Betecknar risken för allvarlig skada eller dödsfall

 • Använd endast rekommenderade strömkällor.
 • Försök inte ta isär, ändra eller applicera värme på produkten.
 • Undvik att tappa eller utsätta produkten för allvarliga stötar.
 • Rör inte produktens insida om den har tappats på annat sätt skadad.
 • Använd, placera eller förvara inte produkten på följande platser.
 • Platser med direkt solljus, platser med en temperatur högre än 40 (104), platser med hög luftfuktighet eller damm och platser med starka vibrationer.
 • Låt inte vätskor eller främmande föremål tränga in i produkten.
 • Sluta använda produkten omedelbart om den avger rök, en konstig lukt eller på annat sätt beter sig onormalt.
 • Använd inte organiska lösningsmedel som alkohol, bensen eller thinner för att rengöra produkten.
 • Låt inte produkten komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.
 • Hantera inte nätsladden med våta händer.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Förvara skrivaren på ett säkert ställe för att undvika att människor snubblar över nätsladden.

FCC (Federal Communications Commission)

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

 1. Den här enheten får inte orsaka störningar på grund av störningar, och
 2. Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive interlerens som kan orsaka oönskad funktion.

Meddelande om överensstämmelse för Europeiska unionen
Produkter som är CE-märkta överensstämmer med tillämpliga europeiska direktiv och tillhörande harmoniserade europeiska standarder.
Försiktighet: Eventuella ändringar eller modifieringar av utrustningen som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen
Denna apparat och dess antenn får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
Ett minsta avstånd på 20 cm måste upprätthållas mellan antennen och p8'SOn f0< thls-apparaten för att uppfylla RF-exponeringskraven.

www.kodokphotoprinter.com

Dokument/resurser

KODAK PD460 Dock Plus Bärbar Instant Photo Printer [pdf] Användarhandbok
PD460, Dock Plus Portable Instant Photo Printer

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.