KitchenAid-logotyp

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-produktbild

Styrguide för inbyggda elektriska ugnar

DELAR OCH FUNKTIONER

VARNING: För att minska risken för brand, elchock eller personskada, läs VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER, som finns i apparatens bruksanvisning, innan du använder apparaten.

Denna manual täcker olika modeller. Ugnen du har köpt kan ha några eller alla listade varor. Platserna och utseendet på funktionerna som visas här kanske inte stämmer överens med din modell.

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-01

 • A. Elektronisk ugnskontroll
 • B. Automatisk ugnsljusomkopplare
 • C. Ugnsdörrens låsspärr
 • D. Modell- och serienummerskylt (på nedre kanten av kontrollpanelen, höger sida)
 • E. Temperatursondsuttag (endast ugn med konvektionselement och fläkt)
 • F. Ugnsbelysning
 • G. Packning
 • H. Powered Attachment Hub
 • I. Nedre ugn (på modeller med dubbla ugnar)
 • J. Dolt bakelement (gömt under golvpanelen)
 • K. Konvektionselement och fläkt (i bakpanelen)
 • L. Broil-element (visas ej)
 • M. Ugnsventil

Delar och funktioner visas inte
Temperatur sond
Kondensbricka
Ugnsställ

OBS: Den övre håligheten i den visade dubbelugnen är densamma för enkelugnsmodeller och den nedre ugnen på kombiugnsmodeller.

Ställ och tillbehör

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-02OBS: +Steamer-tillbehöret och +Baking Stone-tillbehöret levereras inte med produkten. Registrera din ugn online på www.kitchenaid.com i USA eller www.kitchenaid.ca i Kanada för att få din +Steamer Attachment och +Baking Stone Attachment som ingår i ditt köp.

FUNKTIONSGUIDE

Denna handbok täcker flera modeller. Din modell kan ha några eller alla listade artiklar. Se denna manual eller avsnittet Vanliga frågor (FAQ) i vår webställe vid www.kitchenaid.com för mer detaljerade instruktioner. I Kanada, se avsnittet Service och support på www.kitchenaid.ca.

VARNING
Fara med matförgiftning
Låt inte maten sitta mer än en timme före eller efter tillagning.
Om du gör det kan det leda till matförgiftning eller sjukdom.

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-03

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-04

Välkomstguide
Välkomstguiden låter dig ställa in din nya ugn eller mikrovågsugn. Detta visas på din display första gången ugnen slås på eller efter att ugnen har återställts till fabriksinställningarna. Efter varje val hörs en ton. Tryck på BACK när som helst för att återgå till föregående skärm.

 1. Välj ditt språk och tryck på OK.
 2. Om du vill ansluta ugnen till mobilappen trycker du på JA
  OR
  tryck på INTE NU för att hoppa över det här steget och slutföra installationen. Gå till steg 7.
 3. Välj ANSLUT för att automatiskt ansluta ugnen till mobilappen. Ladda ner KitchenAid®-appen, registrera dig och välj "Lägg till enhet" i appen. Följ instruktionerna i appen för att skanna QR-koden från apparatens skärm.
 4. För att manuellt ansluta ugnen till KitchenAid®-appen, välj ditt hemnätverk från listan, tryck på LÄGG TILL ETT NÄTVERK för att manuellt gå in i ditt hemnätverk, eller tryck på ANSLUTA MED WPS för att ansluta till ditt nätverk via WPS.
  Ange ditt Wi-Fi-lösenord om du uppmanas att göra det.
 5. Ett meddelande visas när ugnen har anslutit till Wi-Fi-nätverket. Tryck på OK.
 6. Tryck på AV och sedan på OK för att ställa in tid och datum manuellt
  OR
  tryck på PÅ och sedan på OK för att ställa in klockan automatiskt via Wi-Fi-nätverket. Gå till steg 9.
 7. Tryck på sifferknapparna för att ställa in tiden på dagen. Välj AM, PM eller 24-HOUR. Tryck på OK.
 8. Välj om sommartid är aktiv. Tryck på OK
 9. Välj format för visning av datum. Tryck på OK.
 10. Tryck på sifferknapparna för att ställa in aktuellt datum. Tryck på OK.
 11. Välj om du vill visa klockan när ugnen är inaktiv.
 12. Tryck på Klar.
Displayskärmar

Klockskärm
Klockskärmen visar tid och datum när ugnen inte används.

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-05

 • A. Statusikoner
 • B. Statusfält
 • C. Kökstimer
 • D. Kontrolllås
 • E. Hemmeny
 • F. Inställningsmeny

Kontrolllås
Tryck och håll för att låsa kontrollen. Endast ikonen för kontrolllås svarar när kontrollen är låst.

Hemmeny
Peka för att ställa in en ugnsfunktion eller komma åt receptguideläget.

Äggklocka
Visar den aktuella kökstimern. Tryck här för att ställa in eller ändra kökstimern.

Inställningsmenyn
Tryck för att komma åt ugnsinställningar och information.

Statusfält
Visar aktuell ugnsstatus, såsom demoläge eller låst.

Statusikoner

Indikerar ett problem med den trådlösa anslutningen.

Anger att fjärraktivering är aktiv.

Indikerar +Powered Attachments är anslutna till ugnen.

Funktionsinställningsskärm
Efter att ha valt en ugnsfunktion har funktionsuppsättningsskärmarna en mängd olika alternativ för att anpassa cykeln. Alla alternativ är inte tillgängliga på alla ugnsfunktioner. Alternativen kan ändras med ugnsuppdateringar. Tryck på alternativet i menyn till vänster för att ändra inställningen.

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-06

 • En funktion
 • B. Ugnstemperatur inställd
 • C. Tillagningstid inställd
 • D. Favorit

Inte visad:
Cook's Assistant Mode Klarhet

Vändpåminnelse
När timern slutar Lägg till fördröjning

Snabb förvärmning
Läge Val Måltemperatur inställd Grilltemperatur inställd

Fungera
Visar aktuell ugnsfunktion och valt ugnsutrymme.

Cook's Assistant Mode
Ställ in på Auto för att använda Cook's Assistant. Ställ in på Manuell för att ställa in tid och temperatur manuellt.

Ugnstemperatur inställd
Tryck för att ställa in ugnstemperaturen. Det tillåtna intervallet kommer att visas.

Snabb förvärmning
Peka för att välja Snabb förvärmning. Denna funktion bör endast användas med en ugnsgaller.

Måltemperatur inställd
För tillagning med temperatursond: Tryck för att ställa in en måltemperatur för temperaturgivaren. Ugnen stängs av när den inställda temperaturen nås.

Lägesval
För tillagning med temperatursond: Tryck för att välja vilken tillagningsmetod som ska användas.

Tillagningstid inställd (valfritt)
Tryck här för att ställa in hur länge funktionen ska köras.

När timern slutar (valfritt)
Tillgänglig om en tillagningstid är inställd. Tryck för att ändra vad ugnen gör när den inställda tillagningstiden är slut.

 • Hålltemperatur: Ugnstemperaturen förblir vid den inställda temperaturen efter att tillagningstiden är slut.
 • Stäng av: Ugnen stängs av när den inställda tillagningstiden är slut.
 • Håll varm: Ugnstemperaturen sänks till 170°F (77°C) efter att den inställda tillagningstiden är slut.

Lägg till fördröjning (valfritt)
Tillgänglig om en tillagningstid är inställd. Peka för att ställa in vilken tid på dygnet ugnen ska börja förvärmas. Kräver att klockan är korrekt inställd.

Favorit (valfritt)
Peka för att ställa in de valda inställningarna som en favoritfunktion. Tryck igen för att ta bort favoriten. Favoritugnsinställningar kan nås från hemmenyn.

Klarhet
Peka för att ställa in önskad färdighet för mattypen.

Vändpåminnelse
Tryck för att aktivera eller inaktivera vändningspåminnelsen.

Grilltemperaturinställning
Peka för att välja grillens värmenivå.

Statusskärm
Medan ugnen används kommer displayen att visa en tidslinje med information om aktuell(a) ugnsfunktion(er). Om ett av hålrummen inte används, visas en knapp för att använda det hålrummet.

 • KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-07A. Ugnens tidslinje – lägre
 • B. Ugnsfunktion – lägre
 • C. Ugnstemperatur – lägre
 • D. Ugnens tidslinje – övre
 • E. Ugnsfunktion – övre
 • F. Ugnstemperatur – övre
 • G. Ugnens tidslinje – lägre
 • H. Ugnsfunktion – lägre
 • I. Ugnstemperatur – lägre
 • J. Ugnens tidslinje – övre
 • K. Ugnsfunktion – övre
 • L. Ugnstemperatur – övre

Favoriten
Tryck på stjärnan för att lägga till de aktuella matlagningsinställningarna som en favorit.

Äggklocka
Tryck här för att ställa in en kökstimer eller ändra en befintlig.

Ugnsfunktion
Visar aktuell ugnsfunktion för det angivna hålrummet.

Ugns temperatur
Visar aktuell ugnstemperatur för det angivna hålrummet.

Ugnens tidslinje
Visar var ugnen befinner sig i tillagningsprocessen och när den är klar. Om en tillagningstid inte har ställts in, visas Set Timer för att ställa in en tillagningstid om så önskas.

Ugnstimer
Visar återstående tillagningstid (om inställd). Starttimer Om en fördröjning har ställts in visas denna. Tryck på START TIMER för att omedelbart påbörja den inställda tillagningstiden.

Starta timer
Om en fördröjning har ställts in, visas denna. Tryck på START TIMER för att omedelbart påbörja den inställda tillagningstiden.

Tidpunkt på dygnet
Visar aktuell tid på dygnet.

Matlagningslägen
Ugnen har en mängd olika tillagningslägen för att uppnå bästa resultat varje gång. Tillagningslägena kan nås genom att trycka på hemikonen och sedan välja önskad ugn eller ett tidigare sparat favoritrecept.

MikrovågsugnKitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-08KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-09

Äggklocka
Knappsatsen Kitchen Timer ställer in en timer som är oberoende av ugnsfunktioner. Kökstimern kan ställas in i timmar, minuter och sekunder, upp till 99 timmar.
OBS: Kökstimern startar eller stoppar inte ugnen.

 1. Tryck på KÖKTIMER.
 2. Tryck på HR: MIN eller MIN: SEC.
 3. Tryck på sifferknapparna för att ställa in tidslängden.
  OBS: Om du trycker på HR:MIN eller MIN:SEC efter att tiden har angetts rensas timern.
 4. Tryck på Start -knappen på displayen för att starta kökstimern.
 5. Om du vill ändra kökstimern medan den är igång trycker du på KÖKTIMER eller trycker på timerns nedräkning i statusfältet, trycker på sifferknapparna för att ställa in den nya tidslängden och sedan på UPDATE.
 6. Ett ljud spelas upp när den inställda tiden slutar och en nedrullningsbar avisering visas. Tryck på OK för att stänga aviseringen.
 7. Tryck på TILLBAKA medan du ställer in kökstimern för att avbryta kökstimern.
  För att avbryta en pågående timer, tryck på KÖKSTIMER och sedan på knappen Avbryt på displayen. Om du trycker på en Cancel-knappsats stängs respektive ugn av.

Toner/ljud
Toner är hörbara signaler, vilket indikerar följande:

 • Giltig knappsats
 • Funktionen har angetts.
 • Ugnen är förvärmd.
 • Ogiltig knappsats
 • Slut på en tillagningscykel
 • När timern når noll
  Inkluderar användning av kökstimern för andra funktioner än matlagning.
 • Första aktiveringen av ugnselementet i ett tillagningsläge
 • +Drivna tillbehör anslutna
 • +Drivna tillbehör frånkopplade
 • Kontrollen är låst
 • Kontrollen är upplåst
Kontrolllås

Kontrolllåset stänger av kontrollpanelens knappsatser för att undvika oavsiktlig användning av ugnen/mikrovågsugnen. Kontrolllåset förblir inställt efter ett strömavbrott om det ställdes in innan strömavbrottet inträffade. När kontrollen är låst kommer endast kontrolllåsknappsatsen att fungera.
Kontrollåset är förinställt olåst men kan låsas.
Så här aktiverar du kontrollåset:

 1. Tryck och håll ned kontrolllåsikonen.
 2. En nedräkning visas i det grå statusfältet högst upp på skärmen. Ikonen för kontrolllås blir röd och statusfältet visar "LÅST" när kontrollen är låst.

Så här inaktiverar du kontrollåset:

 1. Tryck och håll ned kontrolllåsikonen.
 2. En nedräkning kommer att visas i det gråa statusfältet högst upp på skärmen. Kontrolllåsikonen kommer inte längre att vara röd och statusfältet kommer att vara tomt när kontrollen är upplåst

Inställningar

Ikonen Inställningar ger dig tillgång till funktioner och anpassningsalternativ för din ugn. Dessa alternativ låter dig ställa klockan, ändra ugns-/mikrovågsugnstemperaturen mellan Fahrenheit och Celsius, sätta på och stänga av ljudsignalerna och uppmaningarna, justera ugnskalibreringen, ändra språk och mer. Många av dessa alternativ ställs in under välkomstguiden. Sabbatsläget ställs också in med hjälp av menyn Inställningar.

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-10KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-11KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-13

*Standardinställningen för dessa inställningar ställs in under välkomstguiden.

UGNANVÄNDNING
Lukt och rök är normalt när ugnen används de första gångerna eller när den är mycket smutsig.
Under användning av ugnen förblir värmeelementen inte på, utan cyklar på och av under ugnsdriften.

VIKTIGT: Vissa fågels hälsa är extremt känslig för de ångor som avges. Exponering för ångorna kan leda till döden för vissa fåglar. Flytta alltid fåglar till ett annat stängt och väl ventilerat rum.

Wi-Fi-anslutning
Din ugn har inbyggd Wi-Fi-anslutning, men för att den ska fungera måste du hjälpa den att ansluta till ditt trådlösa hemnätverk. För information om hur du ställer in anslutningen, slår på och av den, tar emot viktiga meddelanden och tar fördeltage av tillgängliga funktioner, se avsnittet Internet Connectivity Guide i din användarhandbok.
När installationsprocessen har slutförts för Wi-Fi kommer du att ha tillgång till funktioner som ger dig ny frihet i matlagningen. Dina tillgängliga funktioner kan variera beroende på firmwareuppdateringar.

Viewning

 • Matlagningstimer
 • Kontrolllås
 • Kökstimrar
 • Status för temperatursond
 • Fjärrstartstatuskontroll
 • Stäng av ugnen
 • Justera ugnsljus
 • Ugnsstyrningslås
 • Starta ugnskontroller
 • Justera matlagningsinställningar Fjärrmeddelanden

När Wi-Fi-anslutningen har upprättats har du möjlighet att ta emot statusmeddelanden via push-meddelande. De meddelanden som kan tas emot är:

 • Ugnscykelavbrott
 • Förvärmning klar
 • Tillagningstimern är klar
 • Ändring av tillagningstemperatur
 • Förvärm tillagningstemperatur Framsteg
 • Temperatursond Temperaturändring
 • Temperaturprob Temperatur uppnådd
 • Ändra tillagningsläge
 • Ändra status för kontrolllås
 • Kökstimer komplett
 • Byte av kökstimer
 • Självrengöring komplett

OBS: Kräver Wi-Fi och ett kontoskapande. Appens funktioner och funktioner kan komma att ändras. I enlighet med användarvillkoren tillgängliga på www.kitchenaid.com/connect . Datahastigheter kan gälla.

Sabbatsbakning
Sabbatsbaket ställer in ugnen/ugnarna så att de förblir på i en bakningsinställning tills den stängs av. En tidsinställd sabbatsbakning kan också ställas in för att hålla ugnen påslagen endast en del av sabbaten.

När Sabbatsbaket är inställt, fungerar bara Cancel-knappsatsen. För Combo-ugnar kommer mikrovågsugnen att stängas av. När ugnsluckan öppnas eller stängs kommer ugnslampan inte att tändas eller släckas, och värmeelementen slås inte på eller av omedelbart.
Om ett strömavbrott inträffar när Sabbath Bake är inställd, kommer ugnarna att återgå till Sabbath Mode (inga värmeelement) när strömmen återställs.

Att sätta:

 1. Tryck på ikonen Inställningar.
 2. Tryck på SABBATH BAKE.
 3. Tryck på lämplig ugnsknapp på displayen.
 4. Använd sifferknapparna för att ställa in andra temperaturer för den valda ugnen än den standardtemperatur som visas.
 5. (Valfritt: för tidsinställd sabbatsbakning) Använd sifferknapparna för att ställa in hur länge den valda ugnen ska vara på, upp till 72 timmar.
 6. (På vissa modeller) För att ställa in den andra ugnen, tryck på knappen för den andra ugnen på displayen.
 7. Använd sifferknapparna för att ställa in temperaturen för den valda ugnen.
 8. (Valfritt: för tidsinställd sabbatsbakning) Använd sifferknapparna för att ställa in hur länge den valda ugnen ska vara på, upp till 72 timmar.
 9. Review ugnsinställningarna. Ugnstemperaturen kan justeras efter att Sabbath Bake har börjat. På modeller med dubbla ugnar måste båda ugnarna programmeras innan du startar Sabbatsbaket. Om allt är korrekt, tryck på BEKRÄFTA eller STARTA och sedan på JA.
 10. För att ändra temperaturen medan Sabbath Bake är igång, tryck på -25° (-5°) eller +25° (+5°) knappen för lämplig ugn för varje 25°F (5°C) byte. Displayen visar ingen förändring.

När stopptiden uppnås eller AVBRYT trycks, stängs värmeelementen automatiskt av. Ugnen växlar från sabbatsbakning till sabbatsläge, med alla ugnsfunktioner, lampor, klocka och meddelanden inaktiverade. Tryck på AVBRYT igen för att avsluta sabbatsläget.
OBS: Ugnen kan ställas in på sabbatsläge utan att köra en bakningscykel. Se avsnittet "Inställningar" för mer information.

Ställ och Bakverkspositioner
Använd följande illustration och diagram som guider.
Rackpositioner – övre och nedre ugnen

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-14

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-15KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-16bakeware
För att laga mat jämnt måste varm luft kunna cirkulera. För bästa resultat, låt 2 tum (5 cm) utrymme runt bakform och ugnsväggar. Använd följande diagram som vägledning. KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-17

SatinGlide™ Roll-Out förlängningsställ

SatinGlide™ utrullbara förlängningsställ ger enkel åtkomst för att placera och ta bort mat i ugnen. Den kan användas i ställpositionerna 1 till 6.
SatinGlide™ Roll-Out-förlängningsställ för Smart Oven+-tillbehör har en kurva för att stödja +Powered-tillbehören och ger enkel åtkomst för att placera och ta bort mat i ugnen och på +Powered-tillbehören. Den kan användas i ställposition 1.

Öppen position

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-18

 • A. SatinGlide™ utrullningsförlängningsställ för Smart Oven+-tillbehör
 • B. Skjuthylla

Stängd och engagerad position KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-19

 

 • A. SatinGlide™ utrullningsförlängningsställ för Smart Oven+-tillbehör
 • B. Skjuthylla

Så här tar du bort SatinGlide™™ Roll-Out-förlängningsställ:

 1. Ta bort alla föremål från utrullningsförlängningsstället innan du tar bort stället.
 2. Skjut in ställningen helt så att den är stängd och griper in i den skjutbara hyllan.
 3. Använd två händer, lyft upp i framkanten av gallret och skjut den skjutbara hyllan mot ugnens bakre vägg så att den skjutbara hyllans främre kant sitter på hyllstyrningarna. Framkanten av hyllan och skjuthyllan ska vara högre än bakkanten.KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-20
  • A. Skjuthylla
  • B. Rackguide
  • C. SatinGlide™ utrullningsförlängningsställ
 4. Dra ut stället och glidhyllan.

Så här byter du ut SatinGlide™™ utrullningsförlängningsställ:

 1. Ta tag i framsidan av det stängda stället och den glidande hyllan med två händer. Placera det stängda stället och den skjutbara hyllan på gallret.
 2. Med två händer, lyft upp på framsidan av stället och den glidande hyllan tillsammans.
 3. Skjut långsamt stället och den glidande hyllan till baksidan av ugnen tills den bakre kanten på stället drar över änden av ställskenan.

För att undvika skador på de skjutbara hyllorna, placera inte mer än 25 lbs (11.4 kg) på SatinGlide™-utrullningsstället eller 35 lbs (15.9 kg) på utrullningsstället för eldrivna tillbehör.
Rengör inte SatinGlide™ utrullningsförlängningsställen i en diskmaskin. Det kan ta bort rackets smörjmedel och påverka deras förmåga att glida.
Se avsnittet "Allmän rengöring" i bruksanvisningen för mer information.

bakeware
Bakmaterialet påverkar tillagningsresultaten. Följ tillverkarens rekommendationer och använd den bakestorleksstorlek som rekommenderas i receptet. Använd följande diagram som en guide.

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar-21

Förvärmning och ugnstemperatur

Förvärmning
När du påbörjar en baknings- eller konvektorbakningscykel, börjar ugnen förvärmas efter att du tryckt på Start. Det tar cirka 12 till 17 minuter för ugnen att nå 350°F (177°C) med alla ugnshyllor som medföljer ugnen inuti ugnens utrymme. Högre temperaturer tar längre tid att förvärma. Faktorer som påverkar förvärmningstiderna inkluderar rumstemperatur, ugnstemperatur och antalet ställ. Oanvända ugnshyllor kan tas bort innan du förvärmer ugnen för att minska förvärmningstiden. Förvärmningscykeln ökar snabbt ugnstemperaturen. Den faktiska ugnstemperaturen kommer att överstiga den inställda temperaturen för att kompensera för värmen som går förlorad när ugnsluckan öppnas för att sätta i mat. Detta säkerställer att när du placerar din mat i ugnen kommer ugnen att börja vid rätt temperatur. Sätt i maten när förvärmningstonen hörs. Öppna inte luckan under förvärmning förrän tonen hörs.

Ugntemperatur
Under användning kommer ugnselementen att slås av och på efter behov för att bibehålla en jämn temperatur. De kan bli lite varma eller svala när som helst på grund av denna cykling. Om du öppnar ugnsluckan när den används kommer den varma luften att släppas ut och kyla ugnen, vilket kan påverka tillagningstiden och prestanda. Det rekommenderas att använda ugnslampan för att övervaka tillagningsförloppet.

Bakning och rostning
VIKTIGT: Konvektionsfläkten och konvektionselementet kan fungera under bakningsfunktionen för att förbättra prestanda och värmefördelning.
Under bakning eller stekning kommer bak- och broilelementen att stängas av och på med intervall för att bibehålla ugnstemperaturen.
Om ugnsluckan öppnas under gräddning eller stekning, stängs värmeelementen (gräddning och stek) av cirka 30 sekunder efter att luckan har öppnats. De kommer att slås på igen cirka 30 sekunder efter att dörren stängts.

Gassande
Broiling använder direkt strålningsvärme för att laga mat.
Elementet cyklar av och på med intervall för att bibehålla ugnstemperaturen.

VIKTIGT: Stäng dörren för att säkerställa korrekt steketemperatur.
Om ugnsluckan öppnas under stekningen, stängs stekelementet av efter cirka 30 sekunder. När ugnsluckan stängs kommer elementet att slå på igen cirka 30 sekunder senare.

 • För bästa resultat, använd en kycklingpanna och galler. Den är utformad för att tömma juice och undvika stänk och rök.
  Om du vill köpa ett Broiler Pan Kit kan det beställas. Se snabbstartsguiden för kontaktinformation.
 • För korrekt dränering, täck inte gallret med folie. Botten på broilerpannan kan vara fodrad med aluminiumfolie för enklare rengöring.
 • Trimma överflödigt fett för att minska stänk. Skär resterande fett på kanterna för att undvika curlIng.
 • Dra ut ugnsstället till stoppläge innan du vrider eller tar bort mat. Använd tang för att vända mat för att undvika förlust av juice. Mycket tunna styckningar av fisk, fjäderfä eller kött behöver kanske inte vändas.
 • Efter stekning, ta bort pannan från ugnen när du tar ut maten. Dropp kommer att baka på pannan om de lämnas i den uppvärmda ugnen, vilket gör rengöringen svårare.

Kockens assistentalternativ
Cook's Assistant Option är ett automatiskt tillagningsalternativ som inbjuder dig att utforska ugnens många funktioner, inklusive tillbehör, varmluftsbakning och sensortillagning med temperatursonden. När det används med tillbehör styr detta alternativ automatiskt ugnssystemet för mat som vanligtvis tillagas på var och en, inklusive ett brett urval av biffar och kotletter, kyckling och fisk, pizza och grönsaker.
När du väljer ett tillagningsläge med Cook's Assistant-alternativet för första gången, kommer Cook's Assistant-alternativet automatiskt att optimera tiden och temperaturen för receptet för önskat resultat.

För att manuellt ange den inställda tiden och temperaturen, peka på COOK'S ASSISTENT och välj sedan Manuell. Ugnen kommer inte att ändra den inställda tiden eller temperaturen och kommer som standard till manuellt tillagningsläge för alla tillagningslägen.
För att återgå till konverteringar av Cook's Assistant Option, tryck på COOK'S ASSISTENT ALTERNATIV och välj sedan Auto. Ugnen justerar automatiskt den inställda tiden och/eller temperaturen för bättre tillagningsresultat och kommer som standard till Cook's Assistant Option för alla tillagningslägen med detta alternativ.

Konvektion
I en varmluftsugn fördelar den fläktcirkulerade varma luften värmen jämnare. Denna rörelse av varmluft hjälper till att upprätthålla en jämn temperatur i hela ugnen, tillagning av maten jämnare samtidigt som den försluter fukt.
Under varmluftsbakning eller -rostning växlar baknings-, stek- och varmluftselementen av och på i intervaller medan fläkten cirkulerar den varma luften. Under varmluftsgrillning slås grillen och konvektionselementen på och av.
Om ugnsluckan öppnas under konvektionstillagning stängs fläkten av direkt. Den tänds igen när ugnsluckan är stängd.
Tillagningslägena med varmluft tar fördeltage av Cook's Assistant Option. Se avsnittet "Cook's Assistant Option" för mer information. Om du ställer in ugnen manuellt kan de flesta maträtter, med konvektionsbakningsläge, tillagas genom att sänka tillagningstemperaturen 25°F (14°C). Tillagningstiden kan förkortas avsevärt när du använder Convect Roast, speciellt för stora kalkoner och stekar.

 • Det är viktigt att inte täcka maten med lock eller aluminiumfolie så att ytor förblir exponerade för den cirkulerande luften, vilket möjliggör bryning och krispighet.
 • Håll värmeförlusten till ett minimum genom att endast öppna ugnsluckan när det behövs. Det rekommenderas att använda ugnslampan för att övervaka framstegen.
 • Välj kakplåt utan sidor och stekpannor med undersidor så att luft kan röra sig fritt runt maten.
 • Testa bakverkets färdighet några minuter före minsta tillagningstid med hjälp av en metod som en tandpetare.
 • Använd en kötttermometer eller temperatursonden för att avgöra om kött och fågel är färdigt. Kontrollera temperaturen på fläsk och fågel på 2 eller 3 ställen.

Provbröd
Att jäsa bröd förbereder degen för bakning genom att aktivera jästen. Jävning två gånger rekommenderas om inte receptet anger något annat.

Till bevis
Före första jäsning, lägg degen i en lätt smord skål och täck löst med vaxat papper eller plastfolie belagd med matfett. Placera på galler 2. Se avsnittet "Ställ och bakverkspositioner" för diagram. Stäng dörr.

 1. Tryck på hemikonen. Välj önskad ugn.
 2. Tryck på BEVIS.
 3. Ugnstemperaturen är inställd på 100°F (38°C). Tillagningstiden kan ställas in om så önskas.
 4. Tryck på START.
  Låt degen jäsa tills den nästan fördubblats i storlek och kontrollera sedan vid 20 till 25 minuter. Jästiden kan variera beroende på degtyp och mängd.
 5. Tryck på AVBRYT för den valda ugnen när jäsningen är klar. Innan andra jäsning, forma degen, lägg i bakform(ar) och täck löst. Följ samma placering och kontrollsteg ovan. Ta bort vaxat papper eller plastfolie innan bakning.

temperatur Probe
Temperatursonden mäter noggrant innertemperaturen hos kött, fågel och grytor med vätska och bör användas för att bestämma hur klar kött och fågel är.
Koppla alltid bort och ta ut temperatursonden från ugnen när du tar bort mat.
Tillagningsläget för temperatursond tar fördeltage av Cook's Assistant Option. Se avsnittet "Cook's Assistant Option" för mer information.

Så här använder du Cook's Assistant med Temperature Probe Cook:
Före användning, sätt in temperatursonden i maten. (För kött bör temperatursondens spets vara placerad i mitten av den tjockaste delen av köttet och inte in i fettet eller vidröra ett ben). Placera maten i ugnen och anslut temperatursonden till uttaget. Håll temperatursonden så långt borta från värmekällan som möjligt. Stäng ugnsluckan.

 1. Ugnen frågar om du vill använda Probe Cook. Tryck på JA och gå till steg 2. Om du vill ställa in cykeln innan du ansluter temperatursonden, tryck på ikonen Hem, välj önskad ugn och tryck sedan på PROBE.
 2. Om Auto inte redan visas, tryck på MANUAL för alternativet Cook's Assistant och välj Auto.
 3. Välj önskad matkategori.
 4. Tryck på DONENESS eller CUT OF MEAT och välj mattyp.
 5. Tryck på TEMPERATUR för att ändra ugnstemperaturen.
 6. Peka på NÄR TIMER SLUTAR och välj vad ugnen ska göra i slutet av tillagningstiden.
  • Stäng av (standard): Ugnen stängs av när den inställda tillagningstiden är slut.
  • Håll varm: Ugnstemperaturen sänks till 170°F (77°C) efter att den inställda tillagningstiden är slut.
 7. Tryck på START.
 8. När den inställda temperatursondtemperaturen har uppnått börjar beteendet När timern slutar.
 9. Tryck på AVBRYT för den valda ugnen eller öppna ugnsluckan för att rensa displayen och/eller stoppa påminnelsens toner.
 10. Koppla alltid ur och ta bort temperatursonden från ugnen när du tar bort mat. Temperatursondens symbol förblir tänd i displayen tills temperatursonden kopplas ur.

Så här använder du temperatursondskokning:
Före användning, sätt in temperatursonden i maten. (För kött bör temperatursondens spets vara placerad i mitten av den tjockaste delen av köttet och inte in i fettet eller vidröra ett ben). Placera maten i ugnen och anslut temperatursonden till uttaget. Håll temperatursonden så långt borta från värmekällan som möjligt. Stäng ugnsluckan.

OBS: Temperatursonden måste sättas in i maten innan läget väljs.

 1. Ugnen frågar om du vill använda Probe Cook. Tryck på JA och gå till steg 2. Om du vill ställa in cykeln innan du ansluter temperatursonden, tryck på ikonen Hem, välj önskad ugn och tryck sedan på PROBE.
 2. Om Manual inte redan visas, tryck på AUTO och välj Manual.
 3. Tryck på PROBE TEMP för att ställa in måltemperaturen för temperatursonden.
 4. Tryck på LÄGEVAL och välj Baka, Koka baka, Koka upp stek eller Grill.
  • Baka: Kör en vanlig bakcykel tills maten når måltemperaturen.
  • Convect Bake: Kör en konvektionsbakningscykel tills maten når måltemperaturen.
  • Konvektorstek: Kör en konvektionsstekcykel tills maten når måltemperaturen (bäst för stora köttbitar eller hel fågel).
  • Grill: Kör en grillcykel på +Powered Grill Attachment tills maten når måltemperaturen.
 5. Tryck på TEMPERATUR för att ändra ugnstemperaturen.
 6. Peka på NÄR TIMER SLUTAR och välj vad ugnen ska göra i slutet av tillagningstiden.
  • Stäng av (standard): Ugnen stängs av när den inställda tillagningstiden är slut.
  • Hålla varm: Ugnstemperaturen sänks till 170°F (77°C) efter att den inställda tillagningstiden är slut.
 7. Tryck på START.
  När den inställda temperatursondtemperaturen har uppnått börjar beteendet När timern slutar.
 8. Tryck på AVBRYT för den valda ugnen eller öppna ugnsluckan för att rensa displayen och/eller stoppa påminnelsens toner.
 9. Koppla alltid ur och ta bort temperatursonden från ugnen när du tar bort mat. Temperatursondens symbol förblir tänd i displayen tills temperatursonden kopplas ur.

Receptguideläge
Läget Receptguide är utformat för att instruera och inspirera dina kulinariska skapelser. Den tillhandahåller en mängd olika recept som fungerar bra med dina +Powered Attachments samt optimerar ugnsinställningarna för perfekta resultat.
Varje recept har steg-för-steg instruktioner om hur man förbereder och lagar maten. Ytterligare recept kan läggas till med mjukvaruuppdateringar eller valfria köp av +Powered Attachment.
Att följa råden i Receptguide -läget kan ta osäkerheten ur nya recept.

Smart Ugn+-drivna tillbehör
+Powered Attachments är designade för att introducera nya sätt att använda din ugn. Se avsnittet "Cook's Assistant Option" för mer information. Varje tillbehör passar in i SatinGlide™ Roll-Out-förlängningsställ för Smart Oven+-tillbehör och ansluts till navet på baksidan av ugnen. Se användarinstruktionerna för Smart Oven+ Powered Attachments för mer detaljerad information om dessa verktyg.

Favoriter
Alla anpassade tillagningslägen kan stjärnmärkas som en favorit genom att välja Favorit på funktionsinställningsmenyn. Ugnen kommer att uppmana dig att skapa ett namn för dina inställningar. Stjärnmärkta favoriter kommer att visas på hemmenyn. För att använda en favorit, välj önskad favorit och tryck sedan på STARTA.
För att ta bort en stjärnmärkt favorit, välj favoriten och tryck sedan på FAVORIT. Ugnen frågar om du vill ta bort denna favorit. Tryck på YES för att ta bort stjärnan. Denna favorit kommer att tas bort från hemmenyn.

Tillagningstid
Tillagningstid gör att ugnarna kan ställas in för att laga mat under en viss tid och stängas av, hålls varm eller bibehåller ugnstemperaturen automatiskt. En fördröjd tillagningstid gör att ugnen/ugnarna kan ställas in för att slås på vid en viss tid på dagen, tillagas under en viss tid och/eller stängas av automatiskt. Fördröjd tillagningstid bör inte användas för mat som bröd och kakor eftersom de kanske inte bakas ordentligt.

Att ställa in en tillagningstid

 1. Välj en tillagningsfunktion.
  Tryck på sifferknapparna för att ange en annan temperatur än den som visas.
  Timed Cooking kan också användas med Bread Proof -funktionen, men temperaturen är inte justerbar.
 2. Rör "-:-".
 3. Tryck på sifferknapparna för att ange hur lång tid det ska laga mat. Välj HR:MIN eller MIN:SEC.
 4. Peka på NÄR TIMER SLUTAR och välj vad ugnen ska göra i slutet av tillagningstiden.
  Behållstemperatur: Ugnstemperaturen förblir den inställda temperaturen efter att den inställda tillagningstiden är slut.
  • Stäng av: Ugnen stängs av när den inställda tillagningstiden är slut.
  • Håll varm: Ugnstemperaturen sänks till 170°F (77°C) efter att den inställda tillagningstiden är slut.
 5. Tryck på START.
  Nedräkningen av tillagningstiden visas på ugnsdisplayen. Timern börjar inte räkna ned förrän ugnen är klar med förvärmningen. Starttiden och stopptiden visas på ugnens tidslinje efter att ugnen har avslutat förvärmningen. När stopptiden nås, kommer beteendet När timern slutar att börja.
 6. Tryck på AVBRYT för den valda ugnen, eller öppna och stäng ugnsluckan för att rensa displayen och/eller stoppa påminnelsens toner.

För att ställa in en fördröjd tillagningstid
Innan du ställer in, se till att klockan är inställd på rätt tid på dygnet. Se avsnittet "Inställningar".

 1. Välj en tillagningsfunktion. Fördröjd tillagningstid kan inte användas med funktionen Powered Attachments eller Keep Warm. Tryck på sifferknapparna för att ange en annan temperatur än den som visas.
  Timed Cooking kan också användas med Bread Proof -funktionen, men temperaturen är inte justerbar.
 2. Rör "-:-".
 3. Tryck på sifferknapparna för att ange hur lång tid det ska laga mat. Välj HR:MIN eller MIN:SEC.
 4. Peka på NÄR TIMER SLUTAR och välj vad ugnen ska göra i slutet av tillagningstiden.
  • Behållstemperatur: Ugnstemperaturen förblir den inställda temperaturen efter att den inställda tillagningstiden är slut.
  • Stäng av: Ugnen stängs av när den inställda tillagningstiden är slut.
  • Håll varm: Ugnstemperaturen sänks till 170°F (77°C) efter att den inställda tillagningstiden är slut.
 5. Tryck på FÖRDRÖJ START och ställ in vilken tid på dagen ugnen ska slås på. Tryck på SAMMANFATTNING för att se när ugnen slås på och av.
 6. Tryck på START.
  Tidslinjen visas på displayen och ugnen börjar förvärmas vid lämplig tidpunkt. Nedräkningen av tillagningstiden visas på ugnsdisplayen. Timern börjar inte räkna ned förrän ugnen är klar med förvärmningen. Starttiden och stopptiden visas på ugnens tidslinje efter att ugnen har avslutat förvärmningen.
  När stopptiden nås börjar beteendet När timern slutar.
 7. Tryck på AVBRYT för den valda ugnen, eller öppna och stäng ugnsluckan för att rensa displayen och/eller stoppa påminnelsens toner.

Dokument/resurser

KitchenAid W11622963 Inbyggda elektriska ugnar [pdf] Användarhandbok
W11622963 Inbyggda elektriska ugnar, W11622963, inbyggda elektriska ugnar, elektriska ugnar, ugnar

Referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *