BAR 2.1 DYP BASSJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare

ÄGARHANDBOK

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Verifiera Line Voltage Före användning
JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar och subwoofer) har utformats för användning med 100-240 volt, 50/60 Hz växelström. Anslutning till en linje voltage annat än det som din produkt är avsedd för kan skapa en säkerhets- och brandrisk och kan skada enheten. Om du har några frågor om voltagKraven för din specifika modell eller om linjen voltage i ditt område, kontakta din återförsäljare eller kundtjänstrepresentant innan du ansluter enheten till ett vägguttag.

Använd inte förlängningssladdar
Använd endast den nätsladd som medföljer enheten för att undvika säkerhetsrisker. Vi rekommenderar inte att förlängningssladdar används med den här produkten. Som med alla elektriska apparater, dra inte elkablar under mattor eller mattor eller placera tunga föremål på dem. Skadade nätkablar bör bytas ut omedelbart av ett auktoriserat servicecenter med en sladd som uppfyller fabriksspecifikationerna.

Hantera nätkabeln försiktigt
Dra alltid i kontakten när du kopplar ur nätsladden från ett eluttag. dra aldrig i sladden. Om du inte tänker använda den här högtalaren under en längre tid, dra ut kontakten ur vägguttaget.

Öppna inte skåpet
Det finns inga komponenter som kan repareras av användaren inuti denna produkt. Att öppna skåpet kan utgöra en risk för stötar och eventuella ändringar av produkten kommer att upphäva garantin. Om vatten av misstag faller in i enheten ska du omedelbart koppla bort det från växelströmskällan och kontakta ett auktoriserat servicecenter.

INLEDNING

Tack för att du köpte JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar och subwoofer) som är utformad för att ge en extraordinär ljudupplevelse till ditt hemunderhållningssystem. Vi uppmuntrar dig att ta några minuter att läsa igenom den här handboken, som beskriver produkten och innehåller steg-för-steg-instruktioner för att ställa in och komma igång.

För att få ut det mesta av produktfunktionerna och supporten kan du behöva uppdatera produktprogramvaran via USB-kontakten i framtiden. Se avsnittet om programuppdatering i denna handbok för att säkerställa att din produkt har den senaste programvaran.

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Om du har några frågor om soundbar, installation eller drift, kontakta din återförsäljare eller kundtjänstrepresentant eller besök vår webwebbplats: www.jbl.com.

VAD FINNS I BOXEN

Packa upp lådan försiktigt och se till att följande delar ingår. Om någon del är skadad eller saknas, använd den inte och kontakta din återförsäljare eller kundtjänst.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Soundbar JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Subwoofer
Soundbar Subwoofer
JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Fjärrkontroll JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Strömkabel
Fjärrkontroll (med 2 AAA-batterier)

Strömsladd*
* Nätsladden och kontakttypen varierar mellan olika regioner.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - HDMI-kabel JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - monteringssats
HDMI-kabel Väggmonteringssats
JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Produktinformation
Produktinformation kvantitet & mall för väggmontering

PRODUKT ÖVERVIEW

3.1 soundbar

FjärrkontrollJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - PRODUKT ÖVERVIEW

1. Effekt (Kraft)

 • Slå på eller till standby

2. - / + (volym)

 • Minska eller öka volymen
 • Tryck och håll ned för att sänka eller öka volymen kontinuerligt
 • Tryck på de två knapparna samtidigt för att stänga av eller stänga av ljudet

3. JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 2 (Källa)

 • Välj en ljudkälla: TV (standard), Bluetooth eller HDMI IN

4. Statusdisplay
kontakterJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Connectors

 1. EFFEKT
  • Anslut till strömmen
 2. OPTISK
  • Anslut till den optiska utgången på din TV eller digitala enhet
 3. USB
  • USB-kontakt för programuppdatering
  • Anslut till en USB-lagringsenhet för ljuduppspelning (endast för den amerikanska versionen)
 4. HDMI-IN
  • Anslut till HDMI-utgången på din digitala enhet
 5. HDMI OUT (ARC TV)
  • Anslut till HDMI ARC-ingången på din TV
3.2 subwoofer JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - Subwoofer 1
 1. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - ikon
  • Statusindikator för anslutning
  Ο Massiv vit Ansluten till soundbaren
  ikon Blinkande vitt Parningsläge
  MATelec FPC-30120 SMS Larm Status Communicator - ikon 3 Massivt bärnsten standby-läge

  2. KRAFT
  • Anslut till strömmen

3.3 FjärrkontrollJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Fjärrkontroll
 1. Effekt
  • Slå på eller till standby
 2.  TV
  • Välj TV-källa
 3. Bluetooth-läge (Blåtand)
  • Välj Bluetooth-källa
  • Håll intryckt för att ansluta en annan Bluetooth-enhet
 4. JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 1
  • Välj basnivå för subwoofer: låg, mellan eller hög
 5. HDMI
  • Välj HDMI IN-källan
 6.  + / -
  • Öka eller sänka volymen
  • Håll nedtryckt för att öka eller minska volymen kontinuerligt
 7. Tv tyst (Stum)
  • Stäng av / på ljudet

PLATS

4.1 Placering på skrivbordet

Placera soundbar och subwoofer på en plan och stabil yta.
Se till att subwoofern är minst 3 m från soundbaren och 1 cm från en vägg.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Desktopplacering

ANMÄRKNINGAR:
- Nätsladden ska vara ordentligt ansluten till strömmen.
- Placera inga föremål på toppen av soundbaren eller subwoofern.
- Se till att avståndet mellan subwoofern och soundbaren är mindre än 20 m.

4.2 VäggmonteringJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - montering
 1. Förberedelser:
  a) Med ett minsta avstånd på 2 ”(50 mm) från din TV, fäst den medföljande väggmonteringsmallen på en vägg med hjälp av tejp.
  b) Använd kulpennens spets för att markera skruvhållarens plats.
  Ta bort mallen.
  c) Borra ett 4 mm / 0.16 ”hål på den markerade platsen. Se figur 1 för skruvstorlek.
 2. Installera väggfästet.
 3. Fäst skruven på soundbarens baksida.
 4. Montera soundbaren.

ANMÄRKNINGAR:
- Se till att väggen kan bära tyngden på soundbaren.
- Installera endast på en vertikal vägg.
- Undvik en plats med hög temperatur eller fuktighet.
- Innan väggmontering, se till att kablarna kan anslutas ordentligt mellan soundbar och externa enheter.
- Innan väggmontering, se till att soundbaren är urkopplad från strömmen. Annars kan det orsaka en elektrisk stöt.

ANSLUTA

5.1 TV-anslutning

Anslut soundbaren till din TV via den medföljande HDMI-kabeln eller en optisk kabel (säljs separat).
Via den medföljande HDMI-kabeln En HDMI-anslutning stöder digitalt ljud och video med en enda anslutning. HDMI-anslutning är det bästa alternativet för din soundbar.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - medföljer HDMI-kabel

 

 1. Anslut soundbaren till din TV med den medföljande HDMI-kabeln.
 2. Kontrollera på din TV att HDMI-CEC och HDMI ARC har aktiverats. Se Ägarmanualen för din TV för mer information.

ANMÄRKNINGAR:
- Full kompatibilitet med alla HDMI-CEC-enheter garanteras inte.
− Kontakta din TV-tillverkare om du har problem med HDMI-CEC-kompatibiliteten för din TV.

Genom en optisk kabelJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - optisk kabel

 • Anslut soundbar till din TV med en optisk kabel (säljs separat).
5.2 Anslutning av digital enhet
 1. Se till att du har anslutit din TV till ljudfältet via HDMI ARC-anslutningen (Se “Genom den medföljande HDMI-kabeln” under “TV-anslutning” i kapitlet “ANSLUTA”).
 2. se en HDMI-kabel (V1.4 eller senare) för att ansluta soundbaren till dina digitala enheter, såsom en digitalbox, DVD/Blu-ray-spelare eller spelkonsol.
 3. Kontrollera att HDMI-CEC har aktiverats på din digitala enhet. Se bruksanvisningen för din digitala enhet för mer information.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Digital enhet

ANMÄRKNINGAR:
- Kontakta din tillverkare av digitala enheter om du har problem med HDMI-CEC-kompatibiliteten för din digitala enhet.

5.3 Bluetooth-anslutning

Via Bluetooth ansluter du soundbaren till dina Bluetooth-enheter, till exempel en smartphone, surfplatta eller bärbar dator.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Bluetooth-anslutning

Anslut en Bluetooth-enhet

 1. PresseEffekt för att slå på (se ”Start / Auto standby / Auto wakeup” i kapitlet “PLAY”).
 2. För att välja en Bluetooth-källa, tryck påJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 2 på soundbaren ellerBluetooth-ikonen på fjärrkontrollen.
  → "BT PAIRING": Klar för BT-parning
 3. Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet och sök efter “JBL Bar 2.1” inom tre minuter.
  → Enhetsnamnet visas om din enhet är namngiven i
  Engelsk. En bekräftelseton hörs.

För att återansluta den senast parkopplade enheten
Din Bluetooth-enhet behålls som en ihopparad enhet när ljudfältet går till standbyläge. Nästa gång du byter till Bluetooth-källan ansluter ljudfältet automatiskt till den senast parkopplade enheten.

För att ansluta till en annan Bluetooth-enhetJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - anslut

 1. Håll ned Bluetooth-källanJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 2 på soundbaren ellerBluetooth-ikonen på fjärrkontrollen tills "BT PAIRING" visas.
  → Den tidigare ihopparade enheten rensas från ljudfältet.
  → Soundbar går över till Bluetooth-parningsläge.
 2. Följ steg 3 under "Anslut en Bluetooth-enhet".
  • Om enheten någonsin har parats ihop med ljudfältet ska du först koppla bort “JBL Bar 2.1” på enheten.

ANMÄRKNINGAR:
- Bluetooth-anslutningen går förlorad om avståndet mellan soundbar och Bluetooth-enhet överstiger 33 m (10 m).
- Elektroniska enheter kan orsaka radiostörningar. Enheter som genererar elektromagnetiska vågor måste hållas borta från Soundbar, såsom mikrovågor och trådlösa LAN-enheter.

SPELA

6.1 Start / Auto standby / Auto wakeupJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - SPELA

Slå på

 1. Anslut soundbar och subwoofer till strömmen med de medföljande nätsladdarna.
 2.  På soundbaren trycker du påEffekt att slå på.
  "HEJ" visas.
  → Subwoofern ansluts automatiskt till soundbaren.
  Ansluten:JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - ikon blir fast vit.

ANMÄRKNINGAR:
- Använd endast den medföljande nätsladden.
- Innan du slår på soundbaren, se till att du har slutfört alla andra anslutningar (se “TV-anslutning” och “Digital enhetsanslutning” i kapitlet “Anslut”).

Auto standby 
Om soundbaren är inaktiv i mer än 10 minuter växlar den automatiskt till standbyläge. "STÅR FAST VID" visas. Subwoofern går också i standby ochJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - ikon blir fast bärnsten.
Nästa gång du slår på soundbaren återgår den till den senast valda källan.

Automatisk väckning
I vänteläge vaknar soundbaren automatiskt när

 • Soundbar är ansluten till din TV via HDMI ARC-anslutningen och din TV är påslagen.
 • Soundbar är ansluten till din TV via en optisk kabel och ljudsignaler upptäcks från den optiska kabeln.
6.2 Spela från TV-källan

Med ansluten soundbar kan du njuta av TV-ljud från soundbarhögtalarna. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Spela från

 1. Se till att din TV är inställd på att stödja externa högtalare och att de inbyggda TV-högtalarna är inaktiverade. Se Ägarmanualen för din TV för mer information.
 2. Se till att ljudfältet har anslutits ordentligt till din TV (se “TV-anslutning” i kapitlet “ANSLUTA”).
 3. Tryck på för att välja TV-källaJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 2 på ljudfältet eller TV: n på fjärrkontrollen.
  "TV": TV-källan är vald.
  • I fabriksinställningarna är TV-källan vald som standard.

ANMÄRKNINGAR:
- Om soundbaren är ansluten till din TV via både en HDMI-kabel och en optisk kabel, är HDMI-kabeln vald för TV-anslutningen.

6.2.1 Installation av TV:ns fjärrkontroll.

För att använda din TV-fjärrkontroll för både din TV och soundbar, kontrollera att din TV stöder HDMI-CEC. Om din TV inte stöder HDMI-CEC, följ stegen under ”TV-fjärrkontrollinlärning”.

HDMI-CEC
Om din TV stöder HDMI-CEC, aktivera funktionerna enligt instruktionerna i din TV:s användarmanual. Du kan styra volymen +/-, tysta/aktivera ljud och slå på/vänteläge på din soundbar via TV:ns fjärrkontroll.

TV-fjärrkontrollinlärning

 1. Tryck och håll ned på ljudfältetJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 2 och + tills "INLÄRNING" visas.
  → Du går in i inlärningsläget för TV-fjärrkontrollen.
 2. Inom 15 sekunder gör du följande på soundbaren och din TV:s fjärrkontroll:
  a) På soundbaren: tryck på en av följande knappar +, -, + och – samtidigt (för mute/unmute-funktionen), och.
  b) På din TV-fjärrkontroll: tryck på önskad knapp.
  → "VÄNTA" visas i ljudfältet.
  "GJORT": Soundbar-knappens funktion lärs in av din TVs fjärrkontrollknapp.
 3. Upprepa steg 2 för att slutföra knappinlärningen.
 4. Tryck och håll ned för att lämna inlärningsläget för TV-fjärrkontrollenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 2 och + på ljudfältet tills “AVSLUTNING” visas.
  → Soundbar återgår till den senast valda källan.
6.3 Spela från HDMI IN-källan

Med ansluten soundbar som visas i följande diagram kan din digitala enhet spela upp video på din TV och ljud från soundbarhögtalarna.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - fig

 1. Se till att ljudfältet är korrekt anslutet till din TV och digitala enheter (se “TV-anslutning” och “Digital enhetanslutning” i kapitlet “ANSLUTA”).
 2. Slå på din digitala enhet.
  → Din TV och ljudfältet vaknar från standby-läge och växlar automatiskt till ingångskällan.
  • Tryck på för att välja HDMI IN-källan i ljudfältetJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 2 på soundbaren eller HDMI på fjärrkontrollen.
 3. Sätt din TV i standby-läge.
  → Soundbar och källenhet växlas till standby-läge.

ANMÄRKNINGAR:
- Full kompatibilitet med alla HDMI-CEC-enheter garanteras inte.

6.4 Spela från Bluetooth-källan

Via Bluetooth kan du spela upp ljuduppspelning på din Bluetooth-enhet till ljudfältet.

 1. Kontrollera att ljudfältet är ordentligt anslutet till din Bluetooth-enhet (Se “Bluetooth-anslutning” i kapitlet “ANSLUTA”).
 2. För att välja Bluetooth-källa, tryck på på ljudfältet eller på fjärrkontrollen.
 3. Starta ljuduppspelning på din Bluetooth-enhet.
 4. Justera volymen på ljudfältet eller din Bluetooth-enhet.

LJUDINSTÄLLNINGAR

Basjustering

 1. Kontrollera att soundbar och subwoofer är korrekt anslutna (se kapitlet “INSTALL”).
 2. Tryck på på fjärrkontrollenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 1 upprepade gånger för att växla mellan basnivåer.
  → “LOW”, “MID” och “HIGH” visas.

Ljudsynk 
Med ljudsynkroniseringsfunktionen kan du synkronisera ljud och video för att se till att ingen fördröjning hörs från ditt videoinnehåll.

 1. På fjärrkontrollen, tryck och håll ned TV tills "SYNKRONISERA" visas.
 2. Inom fem sekunder, tryck på + eller – på fjärrkontrollen för att justera ljudfördröjningen och matcha med videon.
  → Ljudsynkroniseringstiden visas.

Smart-läge 
Med det smarta läget aktiverat som standard kan du njuta av TV-program med rika ljudeffekter. För TV-program som nyheter och väderprognoser kan du minska ljudeffekterna genom att inaktivera smartläget och byta till standardmodellen. Smart läge: EQ-inställningar och JBL Surround Sound används för fylliga ljudeffekter.
Standardläge: De förinställda EQ-inställningarna tillämpas för standardljudeffekter.
Gör följande för att inaktivera smartläget:

 • Håll ned på fjärrkontrollenTv tyst tills "VÄXLA" visas. Tryck +.
  "AV SMART LÄGE": Det smarta läget är inaktiverat.
  → Nästa gång du slår på ljudfältet aktiveras smartläget automatiskt igen.

FABRIKSÅTERSTÄLL

Genom att återställa fabriksinställningarna. du tar bort alla dina personliga inställningar från ljudfältet.
• Tryck och håll ned på ljudfältetEffekt förJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 2 mer än 10 sekunder.
"ÅTERSTÄLLA" visas.
→ Soundbar slås på och sedan till standby-läge.

PROGRAMUPPDATERING

För optimal produktprestanda och din bästa användarupplevelse kan JBL erbjuda mjukvaruuppdateringar för soundbar-systemet i framtiden. Besök www.jbl.com eller kontakta JBL callcenter för att få mer information om att ladda ner uppdaterad files.

 1. För att kontrollera den aktuella programvaruversionen, tryck och håll in och – på soundbaren tills programversionen visas.
 2. Kontrollera att du har sparat programuppdateringen file till rotkatalogen på en USB -lagringsenhet. Anslut USB -enheten till ljudfältet.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - PROGRAMUPPDATERING
 3. För att gå in i programuppdateringsläget, tryck och hållEffekt och - på soundbaren i mer än 10 sekunder.
  "UPPGRADERAR": mjukvaruuppdatering pågår.
  "GJORT": mjukvaruuppdateringen slutförd. En bekräftelseton hörs.
  → Soundbar återgår till den senast valda källan.

ANMÄRKNINGAR:
- Håll soundbaren påslagen och USB-lagringsenheten monterad innan programuppdateringen är klar.
- “Misslyckades” visas om mjukvaruuppdateringen misslyckades. Försök att uppdatera programvaran igen eller återgå till den tidigare versionen.

ANSLUTA SUBWOOFEREN

Soundbaren och subwoofern är ihopkopplade på fabriker. Efter påslagning paras de ihop och ansluts automatiskt. I vissa speciella fall kan du behöva para ihop dem igen.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ANSLUT DEN

För att återgå till parningsläget för subwoofer

 1. På subwoofern, tryck och hållJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - ikon tillsJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - ikon blinkar vitt.
 2. För att gå in i parningsläget för subwoofer på soundbaren, tryck och håll JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 1vidare till fjärrkontrollen tills "SUBWOOFER SPK" visas. Tryck på – på fjärrkontrollen.
  "SUBWOOFER ansluten": Subwoofern är ansluten.

ANMÄRKNINGAR:
- Subwoofern lämnar parningsläget på tre minuter om parkoppling och anslutning inte är klar.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - ikon blir från blinkande vitt till fast bärnsten.

PRODUKTBLAD

Allmän specifikation:

 • Modell: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (Soundbar Unit), Bar 2.1 Deep Bass SUB (Subwoofer Unit)
 • Strömförsörjning: 103 – 240V AC, – 50/60 Hz
 • Total högtalareffekt (max. OTHD 1%): 300 W
 • Uteffekt (max. OTHD 1%): 2 x 50 W (Soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Givare: 4 x racerbanförare • 2 x 1″ diskanthögtalare (Soundbar); 6.5 tum (subwoofer)
 • Standbyeffekt för soundbar och subwoofer: <0.5 W
 • Arbetstemperatur: 0 ° C - 45 ° C

Videospecifikation:

 • HDMI-videoingång: 1
 • HDMI-videoutgång (med ljudåtergångskanal): 1
 • HDMI-version: 1.4

Ljudspecifikation:

 • Frekvenssvar: 40 Hz - 20 kHz
 • Ljudingångar: 1 Optisk, Bluetooth, USB (USB-uppspelning är tillgänglig i amerikansk version. För andra versioner är USB endast för service)

USB-specifikation (ljuduppspelning är endast för amerikansk version):

 • USB-port: typ A
 • USB-klassning: 5 V DC / 0.5 A.
 • Supporting Me-format: mp3, sätt
 • MPS Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3. MPEG 5 Layer 3
 • MP3-fileramplinghastighet: 16 – 48 kHz
 • MPS-bithastighet: 80 – 320 kbps
 • WAV sampfrekvens: 16 – 48 kHz
 • WAV-bitrate: Upp till 3003 kbps

Trådlös specifikation:

 • Bluetooth version: 4.2
 • Bluetooth profile: A2DP V1.3. AVRCP V1.5
 • Bluetooth-frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth Max. sändningseffekt: <10 dBm (EIRP)
 • Moduleringstyp: GFSK. rt/4 DOPSK, 8DPSK
 • 5G trådlöst frekvensområde: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G Max. sändningseffekt: <9 dBm (EIRP)
 • Moduleringstyp: n/4 DOPSK

Mått

 • Mått (VV x H x D): 965 x 58 x 85 mm / 387 x 2.28" x 35" (Soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm) /8.9 tum x 8.9 tum x 14.6- (Subwoofer)
 • Vikt: 2.16 kg (Soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Förpackningsmått (B x H x D): 1045 x 310 x 405 mm
 • Förpackningsvikt (bruttovikt): 10.4 kg

FELSÖKNING

Försök aldrig reparera produkten själv. Om du har problem med att använda den här produkten, kontrollera följande punkter innan du begär tjänster.

Systemkrav
Enheten slås inte på.

 • Kontrollera om nätsladden är ansluten till strömmen och soundbaren.

Soundbar har inget svar på att trycka på knappen.

 • Återställ soundbaren till fabriksinställningarna (se
  -ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR” kapitlet).

ljud
Inget ljud från soundbaren

 • Se till att ljudfältet inte är avstängt.
 • Välj rätt ljudingångskälla på fjärrkontrollen.
 • Anslut soundbaren till din TV eller annan enhetsegenskap
 • Återställ soundbar till fabriksinställningarna genom att hålla nedEffekt aJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 2 och e på soundbaren för mer än 10

Förvrängt ljud eller eko

 • Om du spelar upp ljud från din TV via ljudfältet, se till att din TV är avstängd eller att den inbyggda TV-högtalaren är inaktiverad.

Ljud och video synkroniseras inte.

 • Aktivera ljudsynkroniseringsfunktionen för att synkronisera ljud och video (se -LjudsynK i -kapitlet LJUDINSTÄLLNINGAR).

Video
Förvrängda bilder strömmade genom Apple TV

 • Apple TV 4K formatet kräver HDMI V2.0 och stöds inte av denna produkt. Som ett resultat kan en förvrängd bild eller svart TV-skärm uppstå.

bluetooth
En enhet kan inte anslutas till en soundbar.

 • Kontrollera om du har aktiverat Bluetooth på enheten.
 • Om soundbaren har färgats med en annan Bluetooth-enhet, återställ Bluetooth (se Att ansluta till en annan enhet' under -Bluetooth-anslutning' i kapitlet "CONNECT").
 • Om din Bluetooth-enhet någonsin har parats ihop med soundbaren återställer du Bluetooth på soundbaren, kopplar bort soundbaren på Bluetooth-enheten och kopplar sedan ihop Bluetooth-enheten med soundbaren igen (se -För att ansluta till en annan enhet" under "Bluetooth-anslutning" i -kapitlet CONNECT).

Dålig ljudkvalitet från en ansluten Bluetooth-enhet

 • Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta källenheten närmare soundbaren. eller ta bort alla hinder mellan källenheten och soundbaren.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluts och kopplas från hela tiden.

 • Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta källenheten närmare soundbaren eller ta bort hinder mellan källenheten och soundbar.
  Fjärrkontroll
  Fjärrkontrollen fungerar inte.
 • Kontrollera om batterierna är urladdade. Om så är fallet, byt ut dem mot nya.
 • Minska avståndet och vinkeln mellan fjärrkontrollen och huvudenheten.

VARUMÄRKEN

Bluetooth®-logotyp
ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av HARMAN International Industries, Incorporated sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 3
Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - ikon 4
Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

MEDDELANDE OM ÖPPET KÄLLLICENS

Den här produkten innehåller programvara med öppen källkod licensierad under GPL. För din bekvämlighet finns källkoden och relevanta bygginstruktioner också tillgängliga på  http://www.jbl.com/opensource.html.
Kontakta oss gärna på:
Harman Deutschland GmbH
HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Tyskland eller OpenSourceSupport@Harman.com om du har ytterligare frågor angående programvara med öppen källkod i produkten.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-ägare - fig 1

HARMAN International Industries,
Införlivade 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329, USA
USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.
Alla rättigheter förbehållna.
JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder. Funktioner, specifikationer och utseende är
kan ändras utan föregående meddelande.
JBL_SB_Bar 2.1_OM_V3.indd 14
7/4/2019 3:26:42 PM

Dokument/resurser

JBL BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 Channel Soundbar [pdf] Bruksanvisning
BAR 2.1 DEEP BASS, 2.1 Channel Soundbar, BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 Channel Soundbar

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *