INSIGNIA NS-RCFNA-19 Fjärrkontroll-logotyp

INSIGNIA NS-RCFNA-19 Fjärrkontroll

INSIGNIA NS-RCFNA-19 Fjärrkontroll-prod

IKOPPLING FJÄRRSTEG

Tryck på hemknappen och håll nere i cirka 10-15 sekunder, tills lysdioden börjar blinka snabbt och släpp den sedan, vänta cirka 60 sekunder (går in i ihopparningsläge, LED-blixt), sedan ska fjärrkontrollen automatiskt paras ihop med din TV. TV:n kommer att visa lyckad fjärranslutning När lampan slocknar om fjärrkontrollen fortfarande inte lyckas med att koppla ihop, kom ihåg först

  1. Koppla ur nätsladden och anslut sedan strömkabeln till Amazon Fire-enheten.
  2. Ta bort batteriet och sätt tillbaka batteriet på fjärrkontrollen.
  3. Upprepa sedan parningssteget ovan; Tryck på hemknappen och håll den intryckt i cirka 10-15 sekunder, tills LED-lampan börjar blinka snabbt och släpp den sedan, väntar cirka 60 sekunder (går in i parningsläge), sedan ska fjärrkontrollen automatiskt paras ihop med din TV.INSIGNIA NS-RCFNA-19 Fjärrkontroll-fig1

FCC-uttalande

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

  • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
  • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
  • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
  • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp.

Försiktighet: Alla ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva din behörighet att använda denna utrustning. Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
Information om RF-exponering

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas under bärbara exponeringsförhållanden utan begränsningar.

Dokument/resurser

INSIGNIA NS-RCFNA-19 Fjärrkontroll [pdf] Instruktioner
RÖSTFJÄRR, RÖSTFJÄRR, 2A42G-RÖSTFJÄRR, 2A42GVOICEREMOTE, NS-RCFNA-19, NS-RCFNA-21, CT-RC1US-21, Fjärrkontroll, NS-RCFNA-19 Fjärrkontroll
INSIGNIA NS-RCFNA-19 Fjärrkontroll [pdf] Instruktioner
3DAI-PNDHBTISG, 3DAIPNDHBTISG, 2A4Q83DAI-PNDHBTISG, 2A4Q83DAIPNDHBTISG, NS-RCFNA-19, Fjärrkontroll, NS-RCFNA-19 Fjärrkontroll

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *