INSIGNIA - logotyp

INSTALLATIONSGUIDE
Väggfäste med fast position
för TV-apparater 19–39 tum.
NS-HTVMFABINSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV-apparaterLäs dessa instruktioner innan du använder din nya produkt för att förhindra skador.

Säkerhetsinformation och specifikationer

VARNING:
VIKTIG SÄKERHET INSTRUKTIONER – SPARA DESSA INSTRUKTIONER – LÄS HELA MANUALEN INNAN DU ANVÄNDER

Maximal TV-vikt: 35 lbs. (15.8 kg)
Skärmstorlek: 19 tum till 39 tum diagonal
Övergripande mått (H × B): 8.66 × 10.04 tum (22.0 × 25.5 cm)
Väggmonterad vikt: 2.2 lb (1 kg)
Vi är här för dig www.insigniaproducts.com
För kundtjänst, ring: 877-467-4289 (marknaderna i USA/Kanada)

VARNING: Använd inte denna produkt för något syfte som inte uttryckligen anges av Insignia. Felaktig installation kan orsaka skada på egendom eller personskada. Om du inte förstår dessa anvisningar eller har tvivel om installationens säkerhet, kontakta kundtjänst eller ring en kvalificerad entreprenör. Insignia ansvarar inte för skada eller personskada orsakad av felaktig installation eller användning.
VARNING: Överskrid inte den angivna maxvikten. Detta monteringssystem är endast avsett för användning med de angivna maxvikterna. Användning med produkter som är tyngre än de angivna maxvikterna kan leda till att fästet och dess tillbehör kollapsar, vilket kan orsaka skada.
TV: ns vikt får inte överstiga 35 kg. (15.8 kg). Väggen måste kunna bära fem gånger vikten på din TV och väggfäste tillsammans.
Denna produkt innehåller små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk vid förtäring. Håll dessa föremål borta från små barn!INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - väggplatta 9

Verktyg som behövs

Du behöver följande verktyg för att montera ditt nya TV-väggfäste:

Paketets innehåll

Se till att du har all hårdvara som behövs för att montera ditt nya TV-väggfäste:INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - Pakets innehåll

TV-hårdvaruväska

etikett hårdvara st
02 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbol 8M4 × 12 mm skruv 4
03 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbol 7M6 × 12 mm skruv 4
04 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbol 6M8 × 20 mm skruv 4
05 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbol 5M6 × 35 mm skruv 4
06 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbol 4M6 × 35 mm skruv 4
07 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbolM4 bricka 4
08 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbolM6 / M8 bricka 4
09 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbol 3distanser 4
10 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbolBricka för lagringsbult 2
11 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbol 15/16 tum × 2 3/4 tum lagbult 2

Betonginstallationssats CMK1 (ingår ej)
Kontakta kundtjänst på 1-800-359-5520 för att få dessa ytterligare delar levererade direkt till dig.

C1 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbol 1
5/16 tum × 2 3/4 tum lagbult
2
C2 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbolBricka för lagringsbult 2
C3 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - symbol 2
Betongankare
2

Installations instruktioner

STEG 1 - Avgöra om din TV har en platt rygg eller en oregelbunden eller blockerad rygg

 1.  Placera din TV-skärm försiktigt nedåt på en vadderad, ren yta för att skydda skärmen från skador och repor.
 2. Ta bort stativet om din TV har ett bordsstativ monterat. Se dokumentationen som medföljde din TV för instruktioner.
 3. Lägg tillfälligt tv-fästena (01), vertikalt, på baksidan av din TV.
 4. Rikta in skruvhålen i TV-fästena med monteringsskruvhålen på din TV.
 5.  Identifiera vilken typ av baksida din TV kan ha:

Platt rygg: Fästena ligger jämnt mot TV: ns baksida och blockerar inga uttag. Du behöver inte distanser när du monterar väggfästet.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - TV-fästen 2Hindrad rygg: Fästena blockerar ett eller flera uttag på baksidan av din TV. Du behöver distanser när du monterar väggfästet.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - TV-fästen 1

Oregelbundet formad rygg: Det finns ett mellanrum mellan ett fäste och någon del av TV: ns baksida. Du behöver distanser när du monterar väggfästet.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV-apparater - TV-fästen

Ta bort TV-fästena (01).
STEG 2 - Välj skruvar, brickor och distanser
1 Välj hårdvara för din TV (skruvar, brickor och distanser). Ett begränsat antal TV-apparater levereras med monteringsutrustning. (Om det finns skruvar som följde med TV:n, sitter de nästan alltid i hålen på baksidan av TV:n.) Om du inte vet hur lång monteringsskruvarna som TV:n kräver ska du testa olika storlekar genom att föra in skruvar. Välj en av följande typer av skruvar:
För en TV med platt rygg:
M4 X 12 mm skruvar (02)
M6 X 12 mm skruvar (03)
M8 X 20 mm skruvar (04)
För en TV med oregelbunden / hindrad rygg:
M4 X 35 mm skruvar (05)
M6 X 35 mm skruvar (06)
Välj antingen en M4 bricka (07) eller en M6/M8 bricka (08) för motsvarande typer av skruvar.
För oregelbunden eller blockerad TV-rygg, använd även distansen (09)
VARNING: För att undvika potentiella personskador och egendomsskador, se till att det finns tillräckliga trådar för att fästa fästena på din TV. Om du stöter på motstånd, sluta omedelbart och kontakta kundtjänst. Använd den kortaste skruv- och distanskombinationen för att rymma din TV. Att använda hårdvara som är för lång kan skada din TV. Om du använder en för kort skruv kan dock din TV falla ner från fästet.

2 Ta bort skruvarna från hålen på TV: ns baksida.
3 För en platt bak-TV, gå till "STEG 3 - Alternativ 1: Fästa monteringshårdvaran på TV-apparater med en platt baksida" på sidan 7.
INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - väggplatta 6ELLERFör en oregelbunden eller blockerad rygg, gå till "STEG 3 – Alternativ: Fästa monteringsutrustningen på TV-apparater med oregelbunden eller blockerad rygg" på sidan 8.
STEG 3 - Alternativ 1: Fästa monteringshårdvaran på TV-apparater med en plan rygg

 1.  Rikta in vänster och höger TV-fäste (01) mot skruvhålen på TV: ns baksida. Se till att fästena är plana.
 2.  Installera brickor (07 eller 08) och skruvar (02, 03 eller 04) i hålen på TV: ns baksida.
 3. Dra åt skruvarna tills de sitter ordentligt mot TV-fästena. Dra inte åt för hårt.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV-apparater - monteringsverktyg

STEG 3 - Alternativ 2: Fästa monteringshårdvaran på TV-apparater med oregelbundna eller tilltäppta ryggar

 1.  Placera distanser (09) över skruvhålen på TV: ns baksida.
 2. Rikta in vänster och höger TV-fäste (01) mot skruvhålen på TV: ns baksida. Se till att fästena är plana.
 3.  Placera brickor (07 eller 08) över hålen i TV-fästena. För in skruvarna (05 eller 06) genom brickorna, tv-fästena och distanshållarna.
 4.  Dra åt skruvarna tills de sitter ordentligt mot TV-fästena. Dra inte åt för hårt.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - väggplatta 5

STEG 4 - Bestäm plats för väggmontering
Notera:
• För mer detaljerad information om hur du ska borra dina hål, besök vår online höjdmätare på: http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder
• Din TV bör vara tillräckligt hög så att dina ögon är i nivå med skärmens mitt. Detta är normalt 40 till 60 tum från marken.
Mitt på din TV kommer att förskjutas .80 tum lägre än mitten på väggplattan (10). Innan du borrar hål i väggen:

 1. Mät avståndet från TV: ns botten till mittpunkten halvvägs mellan de övre och nedre monteringshålen på TV: ns baksida. Detta är mätning a.
 2. Mät avståndet från golvet till var du vill att botten på TV: n ska placeras på väggen. Tänk på att TV: ns botten ska placeras ovanför alla möbler (t.ex. nöjescentra eller TV-stativ). TV: n ska också vara ovanför föremål placerade ovanpå möblerna (som en Blu-ray-spelare eller kabelbox). Denna mätning är b.
 3. Lägg till a + b. Den totala mätningen är höjden där du vill att mitten av väggplattan ska vara på väggen.
 4. Använd en penna för att markera denna plats på väggen.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - väggplatta 4

STEG 5 - Alternativ 1: Montering på en träknopp * vägg
Notera: Gips som täcker väggen får inte överstiga 5 mm.

 1.  Leta upp tappen. Verifiera mitten av tappen med en kant-till-kant-tappsökare.
 2.  Rikta in mitten på väggplattmallen (R) på höjden (a + b) som du bestämde i föregående steg, se till att den är plan och tejpa den sedan på väggen.
 3.  Borra två pilothål genom mallen till ett djup av 3 mm (75 tum) med en borrkrona på 7 mm (32/5.5 tum) och ta sedan bort mallen.
 4.  Rikta in väggplattan (10) mot styrhålen, skjut in bultarna (12) genom bultbrickorna (11) och sedan genom hålen i väggplattan. Dra åt fördröjningsbultarna endast tills de sitter ordentligt mot väggplattan.

VARNING:

 •  Använd endast de två mitthålen för att montera väggplattan. Använd inte de slitsade sidohålen.
 • Installera i mitten av tapparna. Installera inte enbart i gips.
 • Dra inte åt fördröjningsbultarna (12).

* Minsta trästorlek: vanligt 2 x 4 mm (nominellt 51 x 102 tum) nominellt 11/2 x 31/2 tum (38 x 89 mm).
* Minsta horisontella avstånd mellan fästelementen får inte vara mindre än 16 mm.
Rikta in mitten av mallen med höjdmärket (a+b) som du gjorde i steg 4.

STEG 5 – Alternativ 2: Installation på solid betong eller betongblockvägg (kräver betonginstallationssats CMK1)
VARNING: Till Förhindra egendomsskador eller personskador, borra aldrig i murbruket mellan blocken. Montera väggplattan direkt på betongytan.

 1. Rikta in mitten på väggplattmallen (R) på höjden (a + b) som du bestämde i föregående steg, se till att den är plan och tejpa den sedan på väggen.
 2. Borra två pilothål genom mallen till ett djup av 3 mm (75 tum) med hjälp av en 3 mm (8 tum) murad borrkrona och ta sedan bort mallen.
 3.  Sätt i betongväggankarna (C3) i pilothålen och använd en hammare för att se till att ankrarna ligger i jämnhöjd med betongytan.
 4.  Rikta in väggplattan (10) mot förankringarna, skjut in bultarna (C1) genom brickbultarna (C2) och sedan genom hålen i väggplattan. Dra åt fördröjningsbultarna endast tills de sitter ordentligt mot väggplattan.

VARNING:

 • Använd endast de två mitthålen för att montera väggplattan. Använd inte de slitsade sidohålen.
 •  Dra inte åt fördröjningsbultarna (C1).

Rikta in mitten av mallen med höjdmärket (a+b) som du gjorde i steg 4.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - väggplatta 2

* Minsta massiva betongtjocklek: 8 mm (203 tum)
* Minsta betongblockstorlek: 8 x 8 x 16 mm (203 x 203 x 406 tum).
* Minsta horisontella avstånd mellan fästelementen får inte vara mindre än 16 mm.
STEG 6 - Montera TV: n på väggplattan

 1.  Om låsskruvarna (S) täcker bottenhålen på TV-fästena (01), skruva loss dem tills hålen är klara.
 2. Håll TV: n med toppen av skärmen lutad mot väggen och skjut de övre skårorna på höger och vänster TV-fäste (01) över väggplattans överläpp (10).
 3.  Skjut tv: ns botten mot väggen tills låsmekanismen klickar på plats.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - väggplatta 1

Fästa TV: n på väggplattan
Dra åt låsskruvarna (S) med en stjärnskruvmejsel tills de kommer i kontakt med väggplattan (10).INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tums väggfäste med fast position för TV - väggplatta

För att ta bort TV: n från väggplattan, skruva loss låsskruvarna, dra sedan bort botten från väggen och lyft enheten från väggfästet.

ENÅRSBEGRÄNSAD GARANTI

Definitioner:
Distributören * av Insignia-märkta produkter garanterar dig, den ursprungliga köparen av denna nya Insignia-märkta produkt (”Produkt”), att produkten ska vara fri från defekter hos den ursprungliga tillverkaren av materialet eller tillverkningen under en period av en ( 1) år från det datum då du köpte produkten (”Garantiperiod”).
För att denna garanti ska gälla måste din produkt köpas i USA eller Kanada från en Best Buy-märkesbutik eller online på www.bestbuy.com or  ww.bestbuy.ca och medföljer detta garantiuttalande.
Hur länge varar täckningen?
Garantiperioden varar i 1 år (365 dagar) från det datum då du köpte produkten. Ditt köpdatum skrivs ut på kvittot du fick med produkten.
Vad täcker denna garanti?
Om den ursprungliga tillverkningen av materialet eller tillverkningen av produkten fastställs vara defekt av en auktoriserad Insignia-reparatör eller butikspersonal under garantiperioden, kommer Insignia (efter eget val) att: (1) reparera produkten med ny eller ombyggda delar; eller (2) ersätta produkten utan kostnad med nya eller ombyggda jämförbara produkter eller delar. Produkter och delar som byts ut enligt denna garanti tillhör Insignia och returneras inte till dig. Om service av produkter eller delar krävs efter att garantiperioden löper ut måste du betala alla arbetskostnader och reservdelsavgifter. Denna garanti varar så länge du äger din Insignia-produkt under garantiperioden. Garantitäckningen upphör om du säljer eller på annat sätt överför produkten.
Hur får jag garantiservice?
Om du köpte produkten i en Best Buy-butik eller från en Best Buy online webwebbplats (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), ta ditt originalkvitto och produkten till alla Best Buy-butiker. Se till att du placerar produkten i originalförpackningen eller förpackningen som ger samma mängd skydd som originalförpackningen.
För att få garantiservice, ring 1-877-467-4289 i USA och Kanada. Ringagenter kan diagnostisera och korrigera problemet via telefon.
Var är garantin giltig?
Denna garanti gäller endast i USA och Kanada i butiker med märket Best Buy eller webwebbplatser till den ursprungliga köparen av produkten i det län där det ursprungliga köpet gjordes.

Vad täcker inte garantin?

Denna garanti täcker inte:

 •  Matförlust / förstörelse på grund av att kylskåp eller frysfel misslyckas
 •  Kundinstruktion / utbildning
 • Installation
 •  Ställ in justeringar
 • Kosmetiska skador
 •  Skador på grund av väder, blixtar och andra handlingar från Gud, såsom kraftstopp
 •  Oavsiktlig skada
 • Missbruka
 • Missbruk
 • Oaktsamhet
 •  Kommersiella ändamål/användning, inklusive men inte begränsat till användning på en affärsort eller i kommunala områden i en bostadsrätt eller flerfamiljshus, eller på annat sätt används på en annan plats än ett privat hem.
 •  Modifiering av någon del av produkten, inklusive antennen
 •  Skärmpanelen skadad av statiska (rörliga) bilder som appliceras under långa perioder (inbränning).
 • Skador på grund av felaktig användning eller underhåll
 • Anslutning till en felaktig voltage eller strömförsörjning
 • Försök att reparera av någon person som inte är auktoriserad av Insignia att utföra service på produkten
 • Produkter som säljs "som de är" eller "med alla fel"
 •  Förbrukningsvaror, inklusive men inte begränsat till batterier (t.ex. AA, AAA, C, etc.)
 • Produkter där det fabriksansökade serienumret har ändrats eller tagits bort
 • Förlust eller stöld av denna produkt eller någon del av produkten
 • Displaypaneler som innehåller upp till tre (3) pixelfel (punkter som är mörka eller felaktigt upplysta) grupperade i ett område som är mindre än en tiondel (1/10) av skärmstorleken eller upp till fem (5) pixelfel i hela skärmen . (Pixelbaserade skärmar kan innehålla ett begränsat antal pixlar som kanske inte fungerar normalt.)
 • Fel eller skador orsakade av någon kontakt inklusive men inte begränsat till vätskor, geler eller pasta.

REPARATION ERSÄTTNING SOM TILLHANDAHÅLLS UNDER DENNA GARANTI ÄR DIN EXKLUSIVA KOMPONENTER FÖR BROTT PÅ GARANTI. INSIGNIA SKA INTE VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT PÅ NÅGON UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER PÅ DENNA PRODUKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD DATA, FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV DIN PRODUKT, ELLER FÖRLUST. INSIGNIA PRODUCTS GER INGA ANDRA UTTRYCKTA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN, ALLA UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR PRODUKTEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET FÖR SÄLJBARHET OCH SÄLJBARHET OCH SÄLJBARHET OCH SÄLJBARHET. GARANTIPERIODEN SÄTT OVAN OCH INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, KOMMER ATT GÄLLA EFTER GARANTIPERIODEN. VISSA STATER, PROVINSER OCH JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDAD GARANTI GÄLLER, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT ELLER PROVINS TILL PROVINS.
Kontakta Insignia:
För kundtjänst ring 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA är ett varumärke som tillhör Best Buy och dess anslutna företag.
Distribueras av Best Buy Purchasing, LLC
©2020 Best Buy.
Alla rättigheter förbehållna.INSIGNIA - logotyp

Artikelnummer: 6907-302035
www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (USA och Kanada)
01-800-926-3000 (Mexiko)
INSIGNIA är ett varumärke som tillhör Best Buy och dess anslutna företag.
Distribueras av Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 USA
© 2020 Best Buy. Alla rättigheter förbehållna.

Dokument/resurser

INSIGNIA NS-HTVMFAB 19-39 tums väggfäste med fast position för TV-apparater [pdf] Installationsguide
NS-HTVMFAB, 19 39 tum, väggfäste med fast position för TV-apparater

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.