Idé - Logotyp

2.1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer
LIVE2 ANVÄNDARHANDBOK

Idea 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - lock

Alla säkerhets- och driftsinstruktioner bör läsas noggrant innan du fortsätter och förvara handboken för framtida referens.

INLEDNING

Tack för att du köpte iDeaPlay Soundbar Live2-systemet. Vi uppmanar dig att ägna några minuter åt att läsa igenom denna manual, som beskriver produkten och inkluderar steg-för-steg-instruktioner som hjälper dig att ställa in och komma igång. Alla säkerhets- och driftsinstruktioner bör läsas noggrant innan du fortsätter och vänligen spara denna broschyr för framtida referens.

KONTAKTA OSS:
Om du har några frågor om iDeaPlay Soundbar Live2-systemet, dess installation eller drift, kontakta din återförsäljare eller anpassade installatör, eller skicka oss en
e-post: support@ideausa.com
Avgiftsfritt NO: 1-866-886-6878

VAD FINNS I BOXEN

Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - VAD FINNS I LÅDEN

ANSLUT SOUNDBAR OCH SUBWOOFER

 1. Placera Soundbar
  Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - CONNECT SOUNDBAR
 2. Placera subwoofern
  Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 2

OBS:
Det rekommenderas att använda kabelanslutning mellan soundbar-värden och TV:n, (att använda Bluetooth-anslutning för TV kan orsaka tryckförlust i ljudkvaliteten) Soundbar-värden måste användas tillsammans med subwoofer och surroundljudbox.

HUR MAN ANSLUTER SOUNDBAR TILL DINA ENHETER

4a. Ansluta Soundbar till din TV
Anslut din soundbar till en TV. Du kan lyssna på ljud från TV-program via din soundbar.

Ansluta till TV:n via AUX-ljudkabel eller COX-kabel.
AUX-ljudkabelanslutningen stöder digitalt ljud och är det bästa alternativet att ansluta till din soundbar.
Du kan höra TV-ljudet genom din soundbar genom att använda en enda AUX-ljudkabel.

 1. Anslut till TV:n via AUX-ljudkabel
  Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 3
 2. Anslut till TV:n via COX-kabel
  Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 4Ansluta till TV via optisk kabel
  En optisk anslutning stöder digitalt ljud och är ett alternativ till en HDMI-ljudanslutning. En optisk ljudanslutning kan vanligtvis användas om alla dina videoenheter är anslutna direkt till TV: n - inte via ljudbarens HDMI-ingångar.
 3. Anslut till TV:n via optisk kabel
  Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 5

OBS:
Bekräfta att ställa in dina TV-ljudinställningar för att stödja “externa högtalare” och inaktivera de inbyggda TV-högtalarna.

4b. Anslut till andra enheter via optisk kabel
Använd en optisk kabel och anslut den optiska porten på din soundBar till de optiska kontakterna på dina enheter.

Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 6

4c. Hur man använder Bluetooth

Step1: 
Gå in i parningsläge: Slå på Soundbar.
Tryck på Bluetooth (BT)-knappen på din fjärrkontroll för att starta Bluetooth-parning.
"BT"-ikonen blinkar långsamt på skärmen för att indikera att Live2 har gått in i parningsläge.

Step2:
Sök efter "iDeaPLAY LIVE2" på dina enheter och koppla sedan ihop. Live2 kommer att höra ett pip och BT-ikonen tänds, vilket indikerar att anslutningen är klar.

Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 7

OBS:
Tryck på "BT"-knappen i tre sekunder för att koppla bort Bluetooth-enheten som är ansluten till ljudet och gå in i återanslutningsstatus.

Bluetooth-felsökningar

 1. Om du inte kan hitta eller para till Live2 via BT, koppla ur Live2 från eluttaget och anslut den sedan 5 sekunder senare igen och anslut genom att följa instruktionerna ovan.
 2. En tidigare ihopparad enhet ansluts automatiskt igen om den inte har kopplats bort. Behöver söka och para ihop manuellt för första gången eller återansluta efter att ha avparats.
 3. Live2 kan bara paras till en enhet en gång. Om du inte kan para ihop din enhet, kontrollera att ingen annan enhet redan är ihopparad med Live2.
 4. BT-anslutningsområde: Omgivande objekt kan blockera BT-signaler; upprätthålla en fri sikt mellan soundbaren och den ihopparade enheten, hushållsapparater, som smarta luftrenare, WIFI-routrar, induktionsspisar och mikrovågsugnar kan också orsaka radiostörningar som minskar eller förhindrar ihopparning.

ANVÄND DITT LJUDSYSTEM

5a. Soundbar Top Panel & Fjärrkontroll
Soundbar Top Panel

Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - ANVÄND DIN SOUNDBAR 1 Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - ANVÄND DIN SOUNDBAR 2 Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - ANVÄND DIN SOUNDBAR 3
 1. Volymjustering
 2. Strömknapp Det tar 3 sekunder att slå på/av Soundbar
 3. Val av ljudkälla Tryck på ikonen, motsvarande ikon "BT, AUX, OPT, COX, USB" i frontdisplayområdet kommer att lysa i enlighet därmed, vilket indikerar att motsvarande ingångsljudkälla på bakplanet har gått in i arbetsstatus.
 4. Justering av ljudläge
 5. Föregående Nästa
 6. Knappen Paus / Spela / Mute
 7. Installera fjärrbatterier Sätt i de medföljande AAA-batterierna.

5b. LED-display

Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - ANVÄND DIN SOUNDBAR 4

 1. Tillfällig visning av volym och ljudkälla:
  1. Den maximala volymen är 30 och 18-20 är lämplig för normal användning.
  2. Tillfällig visning av ljudkälla: välj ljudkälla via pekskärm eller fjärrkontroll. Motsvarande källa visas här i 3 sekunder och återgår sedan till volymnumret.
 2. Ljudeffektdisplay: Tryck på "EQ"-knappen på fjärrkontrollen för att ändra ljudläget.
  MUS: Musikläge
  NYHETER: Nyhetsläge
  MOV: Filmläge
 3. Ljudkälla Display: Välj på pekskärm eller med fjärrkontroll, läget tänds enligt skärmen.
  BT: Motsvarar Bluetooth.
  AUX: Motsvarande aux-ingång på bakplanet.
  VÄLJA: Motsvarar optisk fiberingång på bakplanet.
  COX: Motsvarande koaxialingång på bakplanet.
  USB: När USB-nyckeln trycks ned på fjärrkontrollen eller pekskärmen växlas till USB-läge, kommer USB att visas i volymområdet.

5c. Soundbar Bakpanel

Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - ANVÄND DIN SOUNDBAR 5

 1. USB-ingångsport:
  Känn igen och spela automatiskt från den första låten efter att du satt i USB-flashdisken. (Kan inte välja mapp att spela upp).
 2. AUX-ingångsport:
  Anslut med 1-2 ljudkabel och ansluten till röd/vit utgångsport på ljudkällan.
 3. Koaxialport:
  Anslut med koaxiallinje och ansluten till koaxialutgångsport på ljudkällanheten.
 4. Optisk fiberport:
  Anslut med optisk fiberkabel och ansluten till optisk fiberutgång på ljudkällan.
 5. Strömport:
  Anslut till hushållsnätet.

5d. Subwooferns bakpanelsområde och indikatorlampa

Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - ANVÄND DIN SOUNDBAR 6

Idé 2 1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer - ANVÄND DIN SOUNDBAR 7

STANDBYLÄGE

 1. Automatiskt vänteläge När enheten inte har någon signalingång på 15 minuter (som TV-avstängning, filmpaus, musikpaus, etc.), kommer Live2 automatiskt att stå i viloläge. Då måste du slå på soundbaren manuellt eller med fjärrkontroll.
 2. I automatiskt standbyläge kan kunden även fjärrstyra med fjärrkontrollen och Live2-panelknapparna.
 3. Den automatiska standby-funktionen är standard och kan inte stängas av.

PRODUKTBLAD

Modell Live2 Hamnar Bluetooth, Koaxial, Optisk Fber, 3.Smm, USB-ingång
Storlek Soundbar: 35×3.8×2.4 tum (894x98x61 mm) Subwoofer:
9.2×9.2×15.3 inch (236x236x39mm)
Mata in strömförsörjning AC 120V / 60Hz
Högtalarenhet Soundbar: 0.75 tum x 4 diskanthögtalare
3 tum x 4 Full Range Subwoofer: 6.5 tum x 1 bas
Netto Vikt: Soundbar: 6.771bs (3.075 kg)
Subwoofer: 11.1 lbs (5.05 kg)
Totalt RMS 120W

KUNDTJÄNST

För support eller kommentarer angående våra produkter, skicka ett e-postmeddelande till: Support@ideausa.com
Avgiftsfritt NO: 1-866-886-6878
Adress: 13620 Benson Ave.Svit B, Chino, CA 91710 Webwebbplats: www.ideausa.com

FCC UTTALANDE

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.
Notera: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningsområden och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

 • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp.

*RF-varning för mobil enhet:
Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna ode bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.

Idé - Logotyp

Live2lI2OUMEN-02

Dokument/resurser

Idea 2.1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer [pdf] Användarmanual
2.1-kanals Soundbar med trådlös subwoofer, Channel Soundbar med trådlös subwoofer, trådlös subwoofer

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *