iPRO LOGOAdapterbox
Bruksanvisning
iPRO WVQJB500 W Adapterboxmodell nr.
WV-QJB500-W
WV-QJB500-S
WV-QJB500-G

försiktighetsåtgärder

 • Använd inte denna konsol förutom med lämpliga kameror.
  Underlåtenhet att följa detta kan orsaka en droppe som kan leda till skador eller olyckor.
 • Lämna installationsarbetet till återförsäljaren.
  Installationsarbete kräver teknik och erfarenhet. Underlåtenhet att följa detta kan orsaka brand, elektrisk stöt, personskada eller skada på produkten.
  Rådfråga återförsäljaren.
 • Installera produkten säkert på en vägg eller ett tak i enlighet med installationsanvisningarna.
  Underlåtenhet att följa detta kan orsaka personskador eller olyckor.
 • Gnugga inte kanterna på metalldelar med handen.
  Underlåtenhet att följa detta kan orsaka personskada.

Läs även "Försiktighetsåtgärder" som beskrivs i bruksanvisningen för kameran som ska monteras när du använder den här produkten. 

Förord
Använd den här produkten när du utför kablage utomhus för en kamera av boxtyp för utomhusbruk eller ett väggmonteringsfäste, t.ex. genom att använda en kanal.
För den senaste informationen om kamerorna som stöds, se vår support webwebbplats
(https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information<ControlNo.:C0501,C0502>).

Specifikationer

Omgivningstemperatur: -50 ° C till +60 ° C (-58 ° F till +140 ° F)
Mått: 115 mm (B) x 115 mm (H) x 40 mm (D)
(4-17/32 tum (B) x 4-17/32 tum (H) x 1-11/16 tum (D))
Massa: Cirka. 430 g (0.95 Ibs)
Finish: Basfäste: pressgjuten aluminium
Fästplatta: Rostfri
WV-QJB500-W: i-PRO vit
WV-QJB500-S: Silver
VW-QJB500-G: Ljusgrå

* Denna produkt består av en fästplatta och ett basfäste och de är separat förpackade.

Försiktighetsåtgärder vid installation

 • För att förhindra skada måste produkten vara säkert monterad i ett tak eller en vägg enligt installationsguiden för detta fäste.
 • Se till att ta bort denna produkt om den inte längre kommer att användas.

Standard tillbehör

Bruksanvisning (detta dokument) …….. 1 st.
Installerad hjälpledning* ………………………….. 1 st.
Hexagon skruv …………………………………. 5 st.
(M4 × 14 mm {9/16 tum}) (av dem, 1 som reserv)
Fästskruvar för fästplatta ………… 5 st.
(M4 × 10 mm {13/32 tum}) (av dem, 1 som reserv)
Skruv för tillfällig fixering ………………………… 2 st.
(M3 × 3.5 mm {1/8 tum}) (av dem, 1 som reserv)

* En installerad hjälptråd är utrustad med fästplattan. 

Andra föremål som behövs (ingår ej)
Fästskruvar (M4) …………………. 4 st.
VIKTIGT

förberedelser

Ta bort den tejpfixerande installerade hjälptråden (tillbehör) på fästplattan.
När du installerar ett annat fäste på denna produkt
Följande är beskrivningar av hur man installerar WV-QWL500-W (väggfäste) på denna produkt som ex.ampdem.

 1. Ta bort den installerade hjälpkabeln (tillbehör) från fästplattan. iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 1
 2. Fäst skruven för tillfällig fixering (tillbehör) på fästet som ska installeras på denna produkt.iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 2 Rekommenderat åtdragningsmoment: 0.78 N·m {0.58 lbf·ft}
 3. Om det behövs, installera fästplattan som medföljer kameran på WV-QWL500-W genom att följa instruktionerna som beskrivs i bruksanvisningen för WV-QWL500-W.

När du använder en ledning

 • Ta bort locket för honan eller gängan för röret med en 5 mm insexnyckel och fäst röret.
  Invändig gänga för röret överensstämmer med ANSI NPSM (parallella rörgängor) 3/4 eller ISO 228-1 (parallella rörgängor) G3/4.

iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 3

Installation

Steg 1: Bearbeta installationsytan.
(Skruvhål (4 ställen)/ Kabelåtkomsthål (1 ställe))
När du installerar denna produkt direkt, bearbeta installationsytan.
Notera:

 • Bestäm fästskruvens håldiameter och djup i enlighet med specifikationerna för skruvarna eller ankarna (x4) (M4: lokalt anskaffade).
 • När ledningar används med en ledning är det onödigt att bearbeta kabelåtkomsthålet på installationsytan. Gör ett fästskruvhål så att kabelåtkomsthålet (för ledning) på baskonsolen är anordnat i ledningens riktning.

Beroende på takets eller väggytans tillstånd finns följande fem mönster av skruvlägen tillgängliga för fixering av basfästet. Använd endast hålen med samma mönster (A – E) för montering.

iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 4

Vertikal Horisontell
A 83.5 mm {3-9/32 tum} (82.5 mm {3-1/4 tum}) 46 mm {1-13/16 tum} (47.6 mm {1-7/8 tum})
B 46 mm {1-13/16 tum} (47.6 mm {1-7/8 tum}) 83.5 mm {3-9/32 tum} (82.5 mm {3-1/4 tum})
C* 83.5 mm {3-9/32 tum} (83.3 mm {3-9/32 tum}) -
D* - 83.5 mm {3-9/32 tum} (83.3 mm {3-9/32 tum})
E 63 mm (2-15/32 tum} 63 mm (2-15/32 tum}

* Vid montering på en enkelkopplingsdosa, fixera med två fästskruvar (M4: lokalt anskaffade) med hjälp av hålen i antingen mönster C eller D.

Steg 2: Fäst basfästet på installationsytan eller på en kopplingsdosa.
För kablarna genom basfästet och fäst sedan basfästet på installationsytan eller på en kopplingsdosa (lokalt anskaffad) med fästskruvar (M4: lokalt anskaffad).
Vid montering av basfästet på installationsytan
Notera:

 • När du installerar denna produkt utomhus, var noga med att applicera vattentätning på kabelns åtkomsthål och hålen för att fästa skruven.

iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 5Illustrationen till vänster är ett exampnär du installerar på en vägg med kombinationen av fästskruvhålen som är 83.5 mm {3-9/32 tum} × 46 mm {1-13/16 tum}.

■ Vid montering av basfästet på en kopplingsdosa
Välj hålen på basfästet så att de matchar skruvhålen i kopplingsdosan.
Notera:

 • Vid användning av en dubbelkopplingsdosa rekommenderas att lådorna placeras sida vid sida enligt illustrationen nedan. (Kabelanslutningsarbetet på den tomma lådans sida blir lättare.)

iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 6

Steg 3: Fixa fästplattan.
Fäst fästplattan med fyra fästskruvar för fästplattan (M4: tillbehör).
Rekommenderat åtdragningsmoment: 1.37 N·m {1.01 lbf ft}

iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 7

Notera:

 • Vid kabeldragning med kabel, slutför anslutningsarbetet på baskonsolsidan innan du fixerar fästplattan.
 • När du installerar denna produkt på en vägg, fäst fästplattan med "TOP⇧"-märket vänd uppåt.
 • När du installerar denna produkt i ett tak, fäst fästplattan så att "TOP⇧"-märket är vänt i den riktning som kameran siktar mot.

Steg 4: Installera en kamera eller annat fäste på denna produkt.
■ När du installerar en kamera
Följande är beskrivningar av hur man installerar WV-U1542L (utomhuslåda typ) på en vägg med denna produkt som ex.ample. Installationsproceduren är densamma för andra kameror.

 1. Häng upp kameran genom att haka fast den installerade hjälpkabeln på denna produkt på kroken på baksidan av kamerafästet, som visas i illustrationen till höger.
 2. Anslut kablarna genom att följa instruktionerna i kamerans installationsguide.
 3. Fixera tillfälligt kamerafästet genom att haka fast skruven för tillfällig fixering på denna produkt.iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 8iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 9
 4. Fäst kameran på denna produkt med fyra sexkantsskruvar (M4: tillbehör) med en 3 mm insexnyckel (lokalt anskaffad).
  Rekommenderat åtdragningsmoment: 1.37 N·m {1.01 lbf ft}
  iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 10

■ Vid montering av ett annat fäste
Följande är beskrivningar av hur man installerar WV-QWL500-W (väggfäste) på denna produkt som ex.ampdem.

 1. För kabeln genom WV-QWL500-W och fixera den tillfälligt genom att haka fast skruven för tillfällig fixering på denna produkt.iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 11
 2. Fäst WV-QWL500-W på denna produkt med fyra sexkantsskruvar (M4: tillbehör) med en 3 mm insexnyckel (lokalt anskaffad).
  Rekommenderat åtdragningsmoment: 1.37 N·m {1.01 lbf ft}iPRO WVQJB500 W Adapter Box - FIG 12
 3. Installera kameran genom att följa bruksanvisningen för WV-QWL500-W.
 • Läs dessa instruktioner noggrant innan du försöker ansluta eller installera den här produkten och spara den här handboken för framtida användning.
 • Det yttre utseendet och andra delar som visas i denna bruksanvisning kan skilja sig från den faktiska produkten inom ramen som inte kommer att störa normal användning på grund av förbättringar av produkten.

i-PRO Co., Ltd. tar inget ansvar för person- eller egendomsskador som uppstår på grund av fel som uppstår på grund av felaktig installation eller drift som inte överensstämmer med denna dokumentation.

Försiktighet: Lägga märke till:
• Innan du försöker ansluta eller använda denna produkt, läs dessa instruktioner noggrant. • Denna produkt är inte lämplig för användning på platser där barn sannolikt kan vistas.
• Installera inte denna produkt på platser där vanliga personer lätt kan
nå det.
• För information om skruvar och fästen som krävs för installation, se motsvarande avsnitt i detta dokument.

För USA och Kanada:
i-PRO Americas Inc.
För Europa och andra länder:
i-PRO EMEA BV
https://www.i-pro.com/
© i-PRO Co., Ltd. 2022
iPRO WVQJB500 W Adapter Box - BAR CodeNs0520-1042
Tryckt i Kina

Dokument/resurser

i-PRO WV-QJB500-W Adapterbox [pdf] Bruksanvisning
WV-QJB500-W, Adapterbox, WV-QJB500-W Adapterbox, Box

Referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *