HoMedics LOGOPro Massager
Bruksanvisning och
Garanti-informationHoMedics PGM 1000 AU Pro massagepistolPGM-1000-AU
1 års begränsad garanti

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER:

DENNA APPARAT KAN ANVÄNDAS AV BARN FRÅN 16 ÅR OCH UPPFÖR OCH PERSONER MED MINSKAD FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FUNKTIONER ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP OM DE HAR FÅTT ATT SÄNDA UPPFÖLJANDE AV EN UPPFÖLJARE. RISKER. BARN SKA INTE LEKA MED APPARATEN. RENGÖRING OCH ANVÄNDARUNDERHÅLL SKA INTE GÖRAS AV BARN UTAN ÖVERVAKNING.

 • Placera eller förvara INTE apparater där de kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat. Lägg inte i eller släpp i vatten eller annan vätska.
 • Räck INTE efter en apparat som har fallit i vattnet eller andra vätskor. Håll torrt – ANVÄND INTE i våta eller fuktiga förhållanden.
 • Använd INTE i våta eller fuktiga förhållanden.
 • Sätt ALDRIG in stift, metalliska fästelement eller föremål i apparaten eller någon öppning.
 • Använd denna apparat för avsedd användning enligt beskrivningen i denna broschyr. Använd INTE tillbehör som inte rekommenderas av HoMedics.
 • Använd ALDRIG apparaten om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats eller tappats i vatten. Lämna tillbaka den till HoMedics servicecenter för undersökning och reparation.
 • FÖRSÖK INTE att reparera apparaten. Det finns inga delar som användaren kan reparera. All service av denna apparat måste utföras på ett auktoriserat HoMedics servicecenter.
 • Se till att allt hår, kläder och smycken hålls borta från rörliga delar av produkten hela tiden.
 • Om du har några problem angående din hälsa, kontakta en läkare innan du använder apparaten.
 • Användningen av denna produkt ska vara trevlig och bekväm. Om smärta eller obehag skulle uppstå, avbryt användningen och kontakta din läkare.
 • Gravida kvinnor, diabetiker och personer med pacemaker bör konsultera en läkare innan du använder denna apparat.
  Rekommenderas inte för användning av personer med sensoriska brister inklusive diabetisk neuropati.
 • ANVÄND INTE på ett spädbarn, invalid eller på en sovande eller medvetslös person. ANVÄND den INTE på okänslig hud eller på en person med dålig blodcirkulation.
 • Denna apparat bör ALDRIG användas av någon som lider av någon fysisk åkomma som skulle begränsa användarens förmåga att använda kontrollerna.
 • ANVÄND den INTE längre än den rekommenderade tiden.
 • Endast försiktig kraft bör utövas mot mekanismen för att eliminera risken för skador.
 • Använd denna produkt endast på kroppens mjuka vävnader efter önskemål utan att orsaka smärta eller obehag. Använd den inte på huvudet eller något hårt eller benigt område på kroppen.
 • Blåmärken kan uppstå oavsett kontrollinställning eller tryck som appliceras. Kontrollera behandlingsområdena ofta och sluta omedelbart vid första tecken på smärta eller obehag.
 • Apparaten har en uppvärmd yta. Personer som är okänsliga för värme måste vara försiktiga när de använder apparaten.
 • Underlåtenhet att följa ovanstående kan leda till risk för brand eller skada.

VARNING: FÖR ATT LADDA BATTERIET, ANVÄND ENDAST DEN AVTAGBARA STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET SOM MEDFÖLJER DENNA APPARAT.

 • Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut av skickliga personer.
 • Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut.
 • Batteriet måste tas ur apparaten innan det skrotas;
 • Apparaten måste kopplas bort från elnätet när batteriet tas ur;
 • Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.

OBS: Använd endast nätadaptern som medföljde din PGM-1000-AU.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER:
FÖRSIKTIGHET: LÄS ALLA INSTRUKTIONER NÖYGT INNAN DU ANVÄNDER.

 • Rådgör med din läkare innan du använder denna produkt, om du är gravid – har en pacemaker – du har några farhågor angående din hälsa
 • Rekommenderas inte för användning av personer med diabetes.
 • Lämna ALDRIG apparaten utan uppsikt, särskilt om barn är närvarande.
 • Täck ALDRIG apparaten när den är i drift.
 • ANVÄND INTE denna produkt i mer än 15 minuter åt gången.
 • Omfattande användning kan leda till produktens överdrivna uppvärmning och kortare livslängd. Om detta skulle inträffa, avbryt användningen och låt enheten svalna innan den används.
 • Använd ALDRIG denna produkt direkt på svullna eller inflammerade områden eller hudutbrott.
 • Använd INTE denna produkt som ersättning för medicinsk vård.
 • Använd INTE denna produkt före sänggåendet. Massagen har en stimulerande effekt och kan fördröja sömnen.
 • Använd ALDRIG den här produkten i sängen.
 • Denna produkt får ALDRIG användas av någon person som lider av någon fysisk sjukdom som begränsar användarens förmåga att använda kontrollerna eller som har sensoriska brister i den nedre halvan av kroppen.
 • Denna enhet ska inte användas av barn eller funktionshindrade utan vuxenövervakning.
 • Använd ALDRIG den här produkten i bilar.
 • Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

VARNING: VID GRAVIDITET ELLER SJUKDOM, KONSULTERA DIN LÄKARE INNAN DU ANVÄNDER MASSAGERET.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Batterikapacitet 10.8Vdc 2600mAh/ 3st celler
Laddning voltage 15VDC 2A, 30W
1: a läge Hastighet Nivå I 2100RPM±10%
2: a läge Hastighet Nivå II 2400 RPM±10 %
3: e läge Hastighet Nivå III 3000 RPM±10 %
Värmefunktion 1 nivå; 47°C±3°C (Tid för att nå maxtemperaturinställning från omgivningstemperatur (25°C)≥2 min
Laddningstid 2-2.5 timmar
Run Time
(När fulladdat)
EVA-kulhuvud med fulladdat batteri
– Upp till ca 3.5 timmar (ej värmehuvud)
Värmehuvud med fulladdat batteri
– Upp till ca 2.5 timmar (uppvärmning på)

Produkt:

HoMedics Pro Massager är en sladdlös fram- och återgående massageapparat som tränger djupt in i dina muskellager och kan lindra värkande och stela muskler, vilket hjälper dig att känna dig avslappnad och laddad, perfekt för efter sport eller fysisk aktivitet.

HoMedics PGM 1000 AU Pro Massagepistol - PRODUKTFUNKTIONER

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER:

 1. Skruva in önskat massagehuvud i uttaget på framsidan av produkten.
 2. Vrid hastighetsväljarringen på produktens bas medurs till önskad hastighetsinställning, hastighetsindikatorns lysdioder på baksidan av produkten kommer att lysa motsvarande den valda hastigheten.
 3. Flytta försiktigt massagehuvudet över den del av kroppen du först vill massera och applicera sedan mer tryck efter önskemål. Om du inte har använt denna typ av produkt tidigare rekommenderas att du börjar på en nivå I hastighet och trycker försiktigt då produkten ger en intensiv massage.
 4. Om du vill öka eller minska hastigheten på massageapparaten, vrid hastighetsväljarringen därefter.
 5. När du är klar med din massage, vrid hastighetsväljarringen till 0-lägena för att stänga av massageapparaten.

ANVÄNDNING AV DET UPPVÄRMADE HUVUDET

 1. Skruva fast det uppvärmda huvudet i massageapparaten.
 2. Vrid hastighetsväljarringen till önskad hastighet.
 3. Börja massera, huvudet kommer att ta 2 minuter att nå full temperatur, medan huvudet värms kommer lysdioderna att blinka. När lysdioderna förblir tända har huvudet full temperatur.
 4. När du är klar med din massage, vrid hastighetsväljarringen till avstängt läge och låt huvudet svalna innan du sätter tillbaka det i fodralet.

ANVÄNDA DET KALLA HUVUDET

 1. Placera det kalla huvudet i frysen i minst 4 timmar eller tills det är helt fryst.
 2. Skruva in det kalla huvudet i massageapparaten.
 3. Vrid hastighetsväljarringen till önskad hastighet.
 4. När du är klar med din massage, vrid hastighetsväljarringen till avstängt läge och ta bort det kalla huvudet, placera det tillbaka i frysen om så önskas.
 5. Förvara inte det kalla huvudet om det är damp på grund av kondens från senaste användning.

LADDA DIN ENHET

 1. För att ladda produkten, anslut adaptern till ett 220-240V eluttag och anslut kabeln till laddningsuttaget på handtagets undersida
 2. När laddningskabeln är ansluten bör laddningsindikatorns lysdioder börja blinka, vilket indikerar att produkten laddas.
 3. Produkten kommer att kräva 2.5 timmars laddning för upp till cirka 3.5 timmars användning. Värmehuvudet förblir laddat i ca 2.5 timmar
 4. När produkten är fulladdad kommer indikatorlamporna att förbli helt upplysta.
 5. Koppla bort produkten från elnätet när den är fulladdad.

RENGÖRING AV DIN ENHET
SE TILL ATT ENHETEN ÄR UTSLUTAD FRÅN NÄTTRÄTTET OCH LÅT DEN KYLNA INNAN RENGÖRING. RENGÖRA ENDAST MED EN MJUK, NÅGOT DAMP SVAMP.

 • Låt ALDRIG vatten eller andra vätskor komma i kontakt med apparaten.
 • Sänk INTE i någon vätska som ska rengöras.
 • Använd ALDRIG slipande rengöringsmedel, borstar, glas-/möbelpolish, thinner, etc för att rengöra.

Distribuerad avHoMedics LOGO

1-ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
Vi eller oss betyder HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 och våra kontaktuppgifter anges i slutet av denna garanti;
Du menar köparen eller den ursprungliga slutanvändaren av varorna. Du kan vara en inhemsk användare eller en professionell användare;
Leverantör avser den auktoriserade distributören eller återförsäljaren av varorna som sålde dig varorna i Australien och Nya Zeeland, och varor avser produkten eller utrustningen som åtföljdes av denna garanti och köptes i Australien och Nya Zeeland.
För Australien:
Våra varor har garantier som inte kan uteslutas enligt den australiska konsumentlagen. Du har rätt att, med förbehåll för bestämmelserna i den australiska konsumentlagen, ersätta eller återbetala för ett större fel och för ersättning för annan rimligt förutsebar förlust eller skada. Du är också berättigad att, med förbehåll för bestämmelserna i den australiska konsumentlagen, låta varorna repareras eller bytas ut om varorna inte är av acceptabel kvalitet och felet inte utgör ett större misslyckande. Detta är inte ett fullständigt uttalande om dina juridiska rättigheter som konsument.
För Nya Zeeland:
Våra varor kommer med garantier som inte kan uteslutas enligt Consumer Guarantees Act 1993. Denna garanti gäller utöver de villkor och garantier som följer av den lagstiftningen.
Garantin
HoMedics säljer sina produkter med avsikt att de är fria från defekter i tillverkning och utförande vid normal användning och service. I det osannolika fallet att din HoMedics -produkt visar sig vara defekt inom 1 år från inköpsdagen på grund av utförande eller material, kommer vi att ersätta den på egen bekostnad, under förutsättning av villkoren för denna garanti. Garantitiden är begränsad till 3 månader från inköpsdatum för produkter som används kommersiellt/yrkesmässigt.
Villkor:
Utöver de rättigheter och gottgörelser som du har enligt den australiensiska konsumentlagen, Consumer Guarantees Act of New Zealand eller någon annan tillämplig lag och utan att utesluta sådana rättigheter och garantier mot defekter:

 1. Varorna är konstruerade för att klara de hårda krafterna vid normalt hushållsbruk och tillverkas enligt högsta standard med komponenter av högsta kvalitet. Även om det är osannolikt, om varorna under de första 12 månaderna (3 månader för kommersiell användning) från inköpsdatumet från leverantören (garantiperiod) visar sig vara defekta på grund av felaktigt utförande eller material och inga av dina lagstadgade rättigheter eller rättsmedel gäller, vi kommer att ersätta varorna, med förbehåll för villkoren i denna garanti.
 2. Vi behöver inte byta ut varorna under denna tilläggsgaranti om varorna har skadats på grund av felaktig användning eller missbruk, olycka, montering av obehörigt tillbehör, ändring av produkten, felaktig installation, otillåtna reparationer eller modifieringar, felaktig användning av elektriska /strömförsörjning, strömavbrott, funktionsfel eller skada på en manöverdel på grund av underlåtenhet att tillhandahålla tillverkarens rekommenderade underhåll, transportskador, stöld, försummelse, vandalism, miljöförhållanden eller andra förhållanden som ligger utanför HoMedics kontroll.
 3. Denna garanti sträcker sig inte till köp av begagnade, reparerade eller begagnade produkter eller till produkter som inte importeras eller tillhandahålls av HoMedics Australia Pty Ltd, inklusive men inte begränsat till sådana som säljs på offshore-internetauktionssajter.
 4. Denna garanti omfattar endast konsumenter och omfattar inte leverantörer.
 5. Även när vi inte behöver byta ut varorna kan vi besluta att göra det ändå. I vissa fall kan vi välja att ersätta varorna med en liknande alternativ produkt som vi väljer. Alla sådana beslut är enligt vårt absoluta gottfinnande.
 6. Alla sådana ersatta eller ersatta varor fortsätter att få förmånen av denna tilläggsgaranti för den tid som återstår under den ursprungliga garantiperioden (eller tre månader, beroende på vilken som är längst).
 7. Denna tilläggsgaranti täcker inte föremål som skadats av normalt slitage inklusive men inte begränsat till nagg, repor, skavsår, missfärgning och andra mindre defekter, där skadan har en försumbar effekt på varornas funktion eller prestanda.
 8. Denna ytterligare garanti är endast begränsad till utbyte eller utbyte. Så långt lagen tillåter kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada som orsakas av egendom eller personer som uppstår av någon som helst orsak och har inget ansvar för eventuella oavsiktliga, följdskador eller speciella skador.
 9. Denna garanti är endast giltig och verkställbar i Australien och Nya Zeeland.

Gör ett anspråk:
För att göra anspråk under denna garanti måste du returnera varorna till leverantören (inköpsstället) för utbyte. Om detta inte är möjligt, kontakta vår kundtjänst via e-post: kl cservice@homedics.com.au eller på adressen nedan.

 • Alla returnerade varor måste åtföljas av tillfredsställande köpbevis som tydligt anger leverantörens namn och adress, datum och plats för inköp och identifierar produkten. Det är bäst att tillhandahålla ett original, läsligt och oförändrat kvitto eller försäljningsfaktura.
 • Du måste stå för alla kostnader för returen av varorna eller på annat sätt förknippade med ditt anspråk under denna ytterligare garanti.

Kontakt:
AUSTRALIEN: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NYA ZEELAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nya Zeeland 0800 232 633

ANMÄRKNINGAR:
..........................................

HoMedics LOGOKONTAKT:
AUSTRALIEN: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NYA ZEELAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nya Zeeland 0800 232 633

Dokument/resurser

HoMedics PGM-1000-AU Pro massagepistol [pdf] Bruksanvisning
PGM-1000-AU Pro Massage Gun, PGM-1000-AU, Pro Massage Gun, Massage Gun, Gun

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *